ev / DİL / TAVAN, TİVAN, DİVAN, DİVA

TAVAN, TİVAN, DİVAN, DİVA

TAVAN; Yükseklik

Türkçe tavan olan kelimenin nasıl divan haline geldiği bilinmez,  sanırım TAVAN-TİVAN-DİVAN şeklinde bir değişim olmuştur.

DİVAN; Yüksek yapılmış otuma yerlerine verilen addır, bu yüksek yere oturma “divana oturma”dır, oturma ve yatma yüksek yerleri oluşturur buna divan denir, bu tanım Avrupa dillerine de geçmiştir, Farsça’da hem üstüne hem altına oturulana Çar Dag (dört ayaklı dag – dört ayaklı yükseklik) denmektedir. bu kelime hem Türkçe hem Farsça karışımıdır.

Arap-Fars kültür baskısını bu ve benzer kelimelerde görmekteyiz, örnek; Turan, Teran, Tahran kelimesinde olduğu gibi… ayni tanımın günümüzde Turan, Türkçe; Türklerin diliyle söylenen , Teran, Farsça; Farsların diliyle söylenen, Tahran ise Arapça; Arapların diliyle söylemidir. İran halkı Tahran demez Teran diye adlandırır, İrandaki değişim sadece u harfini e olarak değiştirmiştir, belli ki Türkiye Türkçesi Arapça baskılı bir tanım olan Tahran olarak kullanmaktadır.

İslam Türk Tarih tanım;
DİVAN; Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis.
Divan (politika); İslam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten kurul ve dairelere verilen ad.
Dîvân-ı Hümâyun; Osmanlı İmparatorluğu’nda 15. yüzyıl ortalarından 17. yüzyılın yarısına kadar en önemli yüksek karar organı.

Müzik tanım;
Divan sazı; bağlama ailesinden bir çalgı.
Divan (müzik); Klasik Türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlamak için kullanılan terim.

Dil tanım;
Divanı lügati Türk; Kaşgarlı Mahmut “Yüksek Türk Dili açıklaması” kitabı.
Yunus Emre Divanı ; Yunus Emre’nin şiirlerini topladığı kitabı.

Türk dilinde “Yüce Divan” tanımı da kullanılmaktadır, bu iki kelime de ayni kelimeye benzerdir., Ayrıca DİVA tanımı da vardır, Diva; yüksek, başarılı, sanatkar kadın anlamında yer etmiştir.

Divan (roman); Irvin Yalom’un bir romanının adı.
West-östlicher Divan – Johann Wolfgang von Goethe’nin şiir koleksiyonu.

DÜVE . büyük (canlı)

DÜVEL : büyük
.
.

“Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK

“Türk lügatını yazan TÜRK -KAŞGARLI MAHMUT” (1008 – 1075) DİVANI LÜGAT İ TÜRK

 

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi