TAVUK VE İNSAN SOSYAL BULUŞMASI

İnsanlar yerde gezinen canlılardır, fakat insanlar yaptıkları uçan araçlar ile kuşların özelliğini kazanmışlardır.. bu insanların sosyal yaşamlarının uzaysal seviyeye doğru gelişimidir.

Tavuklar aslında uçan hayvanlardır, fakat insanlar onların kanatlarını kullanamaz hale getirmişlerdir, kanatlarını uçma özelliğini yitirmişlerdir.. İnsanlar tavukları kafeslerde üretip yaşamlarını kafeste sürdürmesini sağlamışlardır, hatta yumurta alır iken “gezen tavuk” yumurtası aranır hale gelmiştir, bu insanların ve insanlığın korkunç sosyal bozulmasıdır..

Bu haliyle tavuklar ve insanlar eşitlenmiştir.. yani bazı kuşlar uçar… bazı insanlar uçar… veya bazı tavuklar sadece yürür, bazı insanlar sadece yürür..

Sosyal ve ruhsal bozulmanın göstergesi sadece bu değildir…

Önce avcı toplayıcı insan “üreten insan” sosyal seviyesine ulaşmıştır…
Yeni sosyal yapıda üretip kazanma yerini üretmeden kazanmaya yöneltmiştir.. bu durum bir kısım insanı açlık seviyesine indirir iken diğer bir kısım insanı da çalışmadan kazanan şekline getirmiştir…

İnsanlık ruhsal insani özelliklerini kaybetmek üzeredir..

Sorgulanması gereken bir durum oluşmuştur… İNSANLIK NERDE BAŞLAR.. NERDE BİTER.

Hakkında Türk Bilimi