TRAK-TEREK-ETREK TÜRK KÜLTÜRLERİ

Üç coğrafyanın kültürel tanımları aynidir, TRAK-TEREK-ETREK bu tanımlar Türk tanımlarıdır ve bu coğrafya insanları akraba Türk halklarıdır.

TRAK
Günümüz üçe bölünmüş ülkelerdeki Meriç havzası 8000 yıllık antik Türk kültürü:
Trak-Trakyen Türkleri tarihi hakkında yeterli bilgileri olmayan veya gizlenen bir Türk kültürüdür. Traklar günümüz yörükleri gibi göçebe ve denizci kavimdir, Mısır yazıtlarında Deniz insanları olarak geçmektedir, bilinen merkezleri Turuya antik liman kentidir, Traklar kabileler halinde Anadolu, Avrupa, Afrika ve Asya’ya dağılmışlar ve çeşitli isimler almışlardır, Trak kelimesi İngilizce’de truk – taşınma – taşıyıcı olarak kullanılmaktadır.

TEREK
Günümüz üçe bölünmüş ülkelerdeki dağ Türkleri kültürü:
Tagistan, yeni tanımıyla Dağistan Dağ Türkleri kültürü bölgesidir, bu bölge antik kültürlerin korunma alanı gibidir, çok yakın yerleşimlerde ayrı dil veya lehçeler konuşulmaktadır, Dağistan ve günümüz Kafkasya tarihe medeniyetleri taşıyan konserve kutusu gibidir, birçok farklı halkarın sığınma yeri-dağı olarak günümüze gelmiştir.

ETREK
Günümüz ikiye bölünmüş ülkelerdeki Oğuz Türkleri kültürü:
Bu Türk bölgesi Oğuz Türkleri bölgesidir, Oğuz Türkleri Müslüman olduktan sonra Türk iman, iman eden Türk tanımı ile anılmışlar ve zaman içerisinde Türkmen şeklinde söylenmeye başlanmıştır.

1250-1517 yılları arasında Türklerin kurduğu Mısır devletinin isminde iki şekilde Türk ismi geçmektedir, ed-Devletü’t-Türkiyye ve Devletü’l-Etrâk
.
.
.

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

.

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

.

TARKİ DAĞI VE KAFKASYA DAĞİSTAN’DA ÇOK ESKİ BİR TÜRK TARİHİ

TARKİ DAĞI VE KAFKASYA DAĞİSTAN’DA ÇOK ESKİ BİR TÜRK TARİHİ

.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi