ev / genel / Trak-Trakyen tümülüsü Erken Tunç-Demir Çağı(M.Ö. 3000-700)

Trak-Trakyen tümülüsü Erken Tunç-Demir Çağı(M.Ö. 3000-700)

Ev / Genel / Trakyen tümülüsü Erken Tunç-Demir Çağı(M.Ö. 3000-700)

Trakyen tümülüsü Erken Tunç-Demir Çağı(M.Ö. 3000-700)

kirklareli-vize-cakilli-trakyen-tumulusu

Trak tarihinde önemli bir yeri olan Vize çevresinde dağılmış çok sayıdaki arkeolojik eser arasında özellikle, Vize ovasına dağılmış çok sayıdaki Tümülüs dikkat çekicidir. Bunların bir kısmı 1938 ve 1939 yıllarında açılmış ve bir kısmı da çeşitli şekillerde soyulmuş ve bilimsel hiçbir şey bırakmadan tahrip olmuştur.

Vize ilçesi sınırları içinde ovadakilerden başka yerlerde de Tümülüsler mevcuttur. Bütün bu tümülüsler içinde bilimsel araştırmayı bekleyenler de doğal olarak vardır. Tümülüslerin hepsi mezar odası vermediği gibi bir kısmı yakma izleri ve at kemikleri göstermektedir.

At mezarı olarak nitelenen bu tümülüsler, esasında Traklar’ın Orfik dinleriyle ilgili tören ve kurban yerlerinin uzantılarıdır. Kutsal bir olan at saflanma ritüali olan yakma ayinleriyle birlikte evrenin güçlerine destek vermek ve yeniden doğuşa hizmet etmek için ayinlerde önemli bir yer tutuyordu. Zaten tümülüslerin kendileri de Orfik törenlerin ve inanışların bir uzantısı olarak, Chtonik dünya görüsünün yer yüzündeki sembolüydü. Bu noktada Vize’nin arkasına düsen vadi içindeki (Asmakaya) Bizans devrinde kullanılan mağara kiliselerinde kökenini Traklar’dan alması Orfik mezar gelenekleri ve ayinlerle ilişkili olması muhtemeldir.

Bunlar dışında Trakya’nin değişik yerlerinde rastlanan megalitik anıtlar da bu Orfik ayinlerle ilgili olup, yüksek yerleri seven Trak din adamlarının ayin yaptığı insan ve hayvan kurbanları verdiği sunaklar olarak dikkat çekmektedir.

Bu megalitik anıtlarla birlikte mağaralar Orfik dinin en önemli öğeleri arasında yer almaktadır. Kurbanların genellikle at ve kadınlar olduğu bilinirken, erkeklerin de kurban edildiği anlaşılmaktadır. Heredot IX-119/.

Bos mezarlar olarak karsımıza çıkan Senotaf gömüler de bu kurban ritleriyle ilgili olup, Orfik Zagreus kültünün uzantısıdır.

Son olarak da ateş ve yakma Traklar’ın Orfist düşüncesi için temel olup, önemli bir saflanma aracıdır. Vize’de yaşayan Traklar’ın bu dini izleri içinde özellikle dikkat edilmesi ve lahit parçalarının da bulunduğu öğrenilen bu bölgenin özellikle bir Trak kültür merkezi olarak dikkate alınarak incelenmesi gerektiği kanısındayız.
http://www.vize.bel.tr/Vize-nin-Tarihi-2.html

http://www.kirklarelienvanteri.gov.tr/sitler.php?id=175

Çakıllı Trakyen tümülüsünden günümüze kalanlar

Trakyenler Trakya bölgesinin en eski topluluğudur.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


aşıkpaşazade

Osmanlı’da fetret devri (1402-1413) ve Derviş Ahmet Âşıkî..

I. Bayezid, 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır, Kosova Meydan Muharebesi’nin son saatlerinde babasının (Sultan …


Vecihi Hürkuş

Vecihi Hürkuş’un dünyasında göklere yazılan tarih “Yaşasın Türk Tayyareciliği”

Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. TBMM tarafından üç kez takdirname verilmiştir. Üç takdirname verilen tek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor