Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Ev / Genel / Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Truyalı Latinler-İstanbul (Venedik)Latin devleti 1204–1261 ve “Gökler verdi, gökler aldı.” IV.Justinianus

Bizans’ın Latin Haçlılar tarafından bölüşülüp Latin İmparatorluğu kurulması

İstanbul, Latin imparatorluğu
Mart 1204’te Venedik Dükü yaşlı Enriko Dandolo ile haçlı orduları komutanları Bizans İmparatorluğunu parçalamak için “Partitio terrarum imperii Romanie” adı verilen bir antlaşma imzaladılar. Buna göre bir Venedik temsilcisi ve 6 Haçlı orduları temsilcisinden kurulu bir imparator seçim komitesi kurulacaktı. Eğer bu komite bir Frank’i imparator seçerse Konstantinopolis (Katolik) Patrik’i Venedikli olacak ve aksi olursa patrik Frank olacaktı. Yeni Latin İmparatoru Konstantinopolis’in ve ülkenin dörtte birini doğrudan doğruya idare edecek ve imparator payına Haliç’te bulunan yeni Blakhernai (bugüne kalan parçası Tekfur Sarayı) Sarayı ve Marmara’ya bakan eski saray bulunacaktı. Geri kalan dörtte üç Venedik’le kendilerine bölge verilecek Haçlı Seferi baronları arasında eşit olarak bölüştürülecekti. Kendilerine bölge verilecek Haçlı soylu idarecileri Latin İmparatoruna sadakat yemini edip onun vasali olacaklardı. Fakat Venedik Latin İmparatoruna sadakat yemini etmeyecek ve onun vasali olarak kabul edilmeyecekti. https://en.wikipedia.org/wiki/Partitio_terrarum_imperii_Romaniae

tekfur sarayı

Nisan 1204 ortasında Konstantinopolis Haçlıların eline geçip, Haçlılar tarafından tamamiyle talan edilip yakılıp yıkıldıktan ve geri verilen talanin bir kısmı ortaklaşa bölüştürüldükten sonra Haçlılar imparator seçme sorununa eğildiler. Haçlılar tarafından iki soylu Latin İmparatorluğuna adaydılar; Montferratlı Boniface ve Flandre Kontu IX. Baudouin. Montferratlı Boniface önceden en iyi aday gibi görünmekteydi. O, bu Haçlı Seferi’nin hazırlayıcılarının başındaydı. Bu görevi yapmayı çok istiyordu ve harap talan edilmiş Konstantinopolis’i araştırıp eski Bizans İmparatoru II. İsaakios Angelos’un eski karısı Macar Kralı Bella III’ün kızı İmparatoriçe Margit’i buldurup bu toplantıdan 3 gün önce evlenmişti. Ama Venedik Dükü onu istemiyordu. 16 Mayıs 1204’de Bukeleon Sarayı’nda toplanan imparator seçim komitesinde altı Venedik temsilcisi blok halinde Baudouin’i tuttular; altı Frank temsilciden ancak 1’i Boniface’a oy verdi. Böylece, hiç beklenmedik şekilde, Montferratlı Boniface imparator olamadı ve Latin İmparatoru olarak Hainaut ve Flandre Dükü Baudouin seçildi. Aynı gün talan edilmiş ve bir Katolik Katedrali haline getirilmiş Ayasofya’da Latin İmparatoru I. Baudouin olarak taç giydirildi. Yeni Katolik Konstantilopolis Patrik’i seçilmiş olan Venedikli keşiş Tommaso Morosini daha Konstantinopolis’e varmamıştı ve taç giydirme törenine katılmadı. Böylelikle Latin İmparatoru Venedikliler tarafından seçildi ama taç giydirilmesi Venediklilerce yapılmamış oldu. https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_İmparatorluğu

Sürgünde Konstantinopolis’in Latin imparatorları, 1261–1383

I. Catherine’nin mührü
II. Baodouin (1261–1273), Konstantinopolis’ten sürgünde
I. Philippe (1273–1283), oğlu
I. Catherine (1283–1307), kızı, ile…
Charles (1301–1307), kocası
II. Catherine (1307–1346), kızları, ile…
II. Philippe (1313–1332), kocası
II. Robert (1346–1364), oğulları
II. Philippe (1364–1373), kardeşi
James (1373–1383), yeğeni
James, unvanın aynı zamanda Napoli tacı hak iddia edeni Anjou Dükü I. Louis’e geçmesini istemiş ama Louis ve soyundan gelenler bu unvanı hiçbir zaman kullanmamışlardır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_imparatorları_listesi

1204-1261 AD Latin İmparatorluğu kuruldu ve Kutsal Havariler Kilisesi, Hipodrom, çok sayıda Saray hasar gördü. Birçok kalıntı ve hazineler de İstanbul’un binalarından alınarak Venedik İtalya’daki ana St Mark kilisesine gönderilir ve burada bugün hala görülebilirler.

İtalyadaki St Mark’s kilisesi ve meydan çan kulesi Campanile

Helpful Historical Timeline of Istanbul – Overview Constantinople

.

Kim bu Latin’ler ???…

Latin alfabesinin antik örneği; Anadolu-Truya bölgesidir…Yunan bilim çağı Anadolu bilgeleri ile olmuştur..

Limni Yazıtı

 Roma’nın kuruluşu

“ Roma, M.Ö. 753 yılında, ikiz kardeşler  Romulus ve Remus tarafından, Truva prensi Aeneas soyundan olan  Latin Kıralın torunları tarafından kuruldu”

Roma Kuruluşu

Romanı Kurucu efsanesi  ,  şehir   M.Ö. 753 ikiz kardeşler    Romulus ve Remus ; Truva  prensi soyundan,   Aeneas  ve Latin Kral torunları kurdu,

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome

https://en.wikipedia.org/wiki/Aeneas

Romanın yöneticisi Tarkun;

MÖ 535 Lucius Tarquinius Superbus Roma Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan 509 halk ayaklanmasının kadar 535 M.Ö. hüküm süren idi Roma efsanevi yedinci ve son kral (495 MÖ öldü).

Tarquin Tarquinius Priscus, Roma beşinci kralı ve Tanaquil oğlu veya torunu oldu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Tarquinius_Superbus

Buradaki yazılar Latinlerin atalarının Anadolu-Küçükasya batısındaki Truya antik yerleşim yerinden gittiklerini yazmaktadır…Truyadan göç eden millet İtalyada eTrüsk diye bir devlet kurmuşlar ve bir zaman sonra bu millet Latin olarak anılmaya başlamıştır…

Romus ve Romulusun Troyadali izleri;

Yakın bir zamana kadar Troya-Ayvalık bölgesinde kayalara oyulmuş, iki çocuk emziren kurt kabartması bulunmakta idi, bu tarihi belge taş kırma makineleri ile kırılarak yok edilmiştir.

TROYA BÖLGESİ-AYVALIK’TA TÜRK TARİHİNİN ANTİK İZLERİ BULUNDU

AYVALIK’TA TÜRK TARİHİNİN ANTİK İZLERİ BULUNDU

İstanbul tarihinin önemli bir sayfası olan Latin İmparatorluğu yönetiminden Bizans devletinin çökmüş olduğu görülmektedir. 1453 yılında Osmanlı imparatorluğunun İstanbulu almasına Roma-Vatikan papalığının yardım ettiği de bilinmektedir.

1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.

1453-İSTANBULUN FETHİ, BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.

Ege bölgesinde 1092 yılında bir Selçuklu beyi – Çaka bey, beylik kurarak ege denizini kotrolu altına almıştır.

Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092

. Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092

Çanakkale savaşları bu savaşın bir devamı olarak  gören birçok siyasetçi olmuştur.

.

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa’ya tanınan mali imtiyazlar, – “OSMANLI MALİYESİNDE AVRUPANIN KONTROLU” VE OSMANLIDA BANKACILIK TARİHİ .

Geneose(Ceneviz) Halkı:
1348’de Geneose, yerleşim yerlerini genişlettikten sonra yeni Galata Kulesi’ni Yeni Şehri’nde yeniden inşa etti.
Yoros Kalesi’ni Osmanlılar 1391-1414 yılları arasında Cenevizlilere devrettiler.

.

Skriften (inkl. armensk) | Truth, Justice & Peace Now

.

Although Greek continued as the language of the Byzantine Empire, linguistic distribution in the East was more complex. A Greek-speaking majority lived in the Greek peninsula and islands, western Anatolia, major cities, and some coastal areas. Like Greek and Latin, the Thracian language, as were several now-extinct languages in Anatolia attested by Imperial-era inscriptions.

Yunanca, Bizans İmparatorluğu’nun dili olarak devam etse de, Doğu’daki dil dağılımı daha karmaşıktı. Yunan konuşan çoğunluk, Rum yarımadasında ve adalarda, batı Anadolu’da, büyük şehirlerde ve bazı kıyı bölgelerinde yaşıyordu. Trak dili olan Yunanca ve Latince’de olduğu gibi, Anadolu’da İmparatorluk Dönemi yazıtları tarafından onaylanmış şu anda yok olan diller de vardı.

 Batı’da, Latince, Vulgar Latince olarak konuşma biçiminde atıfta bulunuldu, giderek Paylaşılan  Kelt ve İtalik dillerin yerini aldı. Sözdizimi ve sözcük dağarcığındaki ortaklıklar Latince’nin benimsenmesini kolaylaştırdı.

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire#Local_languages_and_linguistic_legacy

.

KİRİL- LATİN SAVAŞI

KİRİL- LATİN SAVAŞI

.

 

İkinci Bulgar İmparatorluğu ve Bizans’ı yıkan Kuman Türk’ü Şişman hanedanları

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor