Turan-İran-Arran-Harran Türk coğrafyası

.

Arran, antik ve ortaçağda üçgen içinde yer alan bölgeyi belirtmek için kullanılan coğrafi bir addı doğu ve batıdaki dağlık, Kura ve Aras nehirlerinin birleştiği yerde oluşan, yayla ve ova Karabağ, Mil Ovası ve Mughan Ovası’nın kısımları ve İslami zamanlar, kabaca günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına karşılık geliyordu.
Bugün, Aran esas olarak kullanılan terim Azerbaycan Mil ve Mugan ovalarında oluşan bölgeleri göstermek için (çoğunlukla, Beylaqan , İmişli , Kurdamir , Saatli , Sabirabad iller Azerbaycan).
Ayrıca İran tarihçisi Enayatollah Reza tarafından Azerbaycan ülkesine atıfta bulunarak, “Azerbaycan” adını İran içindeki bir bölgeye göndermede kullandı.
(Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının büyük kısmı tarihi Shirvan ve Kuba / Qubbah gibi).
Bazı efsanelere ve eski kaynaklara göre Arran, Nuh’un oğlu Yafet’in ( Japheth ) oğlu ve Kafkas halklarının efsanevi kurucusunun adıydı.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Arran_(Caucasus)
.


.
Arran tarihi Harran tarihi ile ayni özelliktedir..ve iki halk arkrabadır.
Oğuzların Salur kabilesi Karamanlıların, ataları 1230’daki Moğol istilası nedeniyle Arran’dan (günümüz Azerbaycanından ) Anadoluya gelmişlerdir.

.

.

HARRAN ORTADOĞU’YU ŞEKİLLENDİREN ANTİK BİLİM MERKEZİ

HARRAN ORTADOĞU’YU ŞEKİLLENDİREN ANTİK BİLİM MERKEZİ

.

Urmu teorisi- Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu (Celilov)

Urmu teorisi- Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu (Celilov)

.

Hakkında Türk Bilimi