Turan tepe’de MÖ.3000 yılının izleri ve Sumer kültürü özellikleri, Türkmen sahra-Gülistan-İran

.

Gülistan ve Turan doğal parkları.


İran Türkmen sahra Gürgan bölgesinde Turan tepe höyüğünde yapılan kazılarda MÖ. 3000 yılına ait kalıntılar bulunmuştur.
.


Bulunan kalıntılar Fransa Luvr müzesinde sergilenmektedir, eserler Sumer dönemi eserleri ile benzerlik göstermektedir.
.

Bölgede benzer birçok höyük bulunmaktadır, fakat kazılar yapıp içindeki tarih aydınlatılmamaktadır.
.
Woolsey tarafından 1310 (1931) baharında Turang Tapeh’deki arkeolojik kazıların ilk bölümü Bitti. Bu sezon, bozulmamış toprak seviyelerinin ovadan 4 m derinlikte tespit edildiği, Sonuç olarak, bu bölgedeki kazılar üç ayrı kategoride tanımlandı.

Turan tepe’den çıkan Ay- Hilal- Lunula kutsal bakirelerin kullandığı kutsallık takısı, bu takı binlerce yıldır kutsal bakireler için kullanılmış bir kültürün geçmişidir.

Birinci kat (üst kat): 6 metre derinliğinde, Demir Çağı mezarlığı kalıntıları, yaklaşık 1-2 metre kalınlığında. Altında 45 mezarlı, yangınla tahrip olmuş bir köyün duvarları bulunur. Mezarlarda ölenler ile birlikte, parlak kırmızı ve koyu gri renkli toprak malzeme ve bronz nesneler, tabandan duvara nesnelere benzer.

Toprak kutsal kadın heykelleri,bu heykeller buradaki sosyal yaşamda kadınların kutsallığını göstermektedir.

İkinci kat: 6 ila 8 metre derinliğinde ve içinde olağanüstü bir şey yok. Üçüncü Horde: Tepenin eteğindeydi ve 10 ila 11.30 metre derinlikte idi. Bu katta, kül ve tuğla arasında, içinde koyu gri renkli toprak kap bulunan iki mezar bulunmuştur. Ve omuz benzeri bir aletle süslendi. Bu üç kırmızı seramik sınıfının her birinde siyah motifli bitişik çanak çömlek, Kral Tepesi’ne benzer bulunmuştur. Bu katta koyu kırmızımsı çiçeklerden yapılmış birkaç güzel küçük heykel vardı.
.
Ayrıca, aynı zamanda medeniyet yoğun olarak tarımsal sulama sistemli köylere sahipti ve Sümer medeniyeti arasında gerçekleştiği sanılan eserlere göre, çanak çömlek ve metal sanayileri yaygındı. Elam ve Thurang Tepesi arasında iletişim görülmüştür ve bazıları Elamitler ve Sümerlerin Khuzistan ve Chaldea’ya gittiğine inanır.

.
Yararlanılan kaynaklar:

http://hesarnavi.blogfa.com/post/136

https://fr.wikipedi0.org/wiki/Turang_Tepe

.

Rus bilim adamı Nikosky, “Anov ve Ur kentlerinde bulunan cesetler üzerinde yaptığı DNA incelemelerinde, Sümerlerin Orta Asya’dan gelen Türkler olduğunu kanıtlamıştır.
Bu bilimsel tespit üzerine Muazzez İlmiye Çığ şöyle demiştir;
“Bugüne kadar, Tarih Sümerlerle başlar deniyordu. Bundan böyle,Tarih Türklerle başlar” denecektir.”
.
Köpet Dağı’nın etekleri Sumerlerin ana vatanı olmuştur.
(Mateveev veSzaonov, Zemiya Drevnego Dvureçie, Moskova, 1986, S..38)

.

İranlı tarihçi Pirinya şöyle yazıyor
Akkadların ve Sumerlerin nereden geldikleri konusunda Aşkabat’ın yakınındaki Anau, Astarabatın yakınındaki Turan tepe ve Daraygezde(Güney Türkmenistan çevresi) bulunan eşyalar imal edilmiş şekilleri vazoların yüzünde Sümerlerin resimlerinin işlenmiş olmasına göz önüne alarak, bazı bilim insanları Elam uygarlığı ile Güney ve Batı Türkmenistan uygarlığının birbiriyle ilişkisinin olması gerektiğini kanaatine, belki de Sümer de kuzey taraftan Basra Körfezine Babil düzlüğüne gelmiştir şeklinde düşünceye varmışlardır,. Pirinya kendi kitabının girişinde dünyadaki mevcut dilleri ve eski dilleri üç guruba bölerek Elam ve Sümer dillerini Ural Altay dil gurubuna koyuyor.

.
1308-5000.Yilliq_Sumer_Turkmen_Baghlar-Tarix-Kultur_Ve_Dil_Achisindan_Bir_Chalishma-Begmyrat_Gerey-1987-221s pdf
SAYFA 30
https://media.turuz.com › Language

.

Türkmensahra Turan Tuvarı- tanınmayan tarih Yığın-Kopet dağı

Türkmensahra Turan Tuvarı- tanınmayan tarih Yığın-Kopet dağı

.

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

.

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi