Türk dili dünya ülkelerinde..

.
Türk dili dünya ülkelerindeki okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor..
Türk dilleri dünyada önemli diller gurubundadır, Asya’da çoğunluk ve Avrupa’da eski diller Anadolu’da ise kadim dil olarak konuşulan Türk dili yakın tarihte Türk dilleri ile ortak bağı olan ülkelerde ikinci dil olarak okutulmaya başlanmıştır.


.
Avrupa’da bilinen 2000 yıllık tarihinde Hunlar, Bulgarlar ve Tatarlar önemli insan topluluklarıdır.
Yugoslavya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri Osmanlı döneminde Osmanlı İmparatorluğu milleti idiler.
2000 yıllık süreçte dinler hareketi ile kültürlerinde kayıplar olan Avrupa Türkleri halkları arasında kopmalar oluşturmuştur.
Gagavuzlar gibi dilini koruyan ve dinini Hıristiyan dini olarak kabul eden Avrupa halkları vardır, Kıpçak, Karaman gibi dilini unutmuş halklar vardır.
.
Rusya’da resmi dil Rusça olmasından dolayı okullarda anadili Türkçeyi okuyamayan Türk halkları vardır, özellikle Kominist rejimin Türkler üzerindeki soykırıma varan vahşet tarihinde Türkler çok büyük yıkıma uğramıştır.
İran’da resmi dil Fars olmasından dolayı yıllardır anadili Türkçeyi okullarda okuyamayan topluluklar vardır.
Çin günümüzde Doğu Türkistan’ın Türk halklarını yok saymaktadır, yok etmek için soykırıma varan her türlü zalimliği dünyanın gözü önünde yapmaktadır.
.
Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından sonra, Asya, Avrupa ve Afrika’da Türk insanları asimilasyona uğramıştır..
.
Özellikle Osmanlının 620 yılındaki hakimiyetinde insanları din dil ve millet olarak tam bir adalet içerisinde yöneten ve adalet dağıtan Türk milleti kendi halklarını koruyamamıştır.
.

Hakkında Türk Bilimi