Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyinin Kurulması (Ankara 3 Ekim 2009)

Ev / Genel / Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyinin Kurulması (Ankara 3 Ekim 2009)

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyinin Kurulması (Ankara 3 Ekim 2009)

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını ilan eden yeni Türk cumhuriyetlerinin katılımıyla bir zirve toplantısı düzenlenmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimiyle başlatılmıştı. İlk olarak 30-31 Ekim 1992 tarihlerinde Ankara’da toplanan Zirve’nin ikincisi 1994 yılında İstanbul’da, üçüncüsü 1995 yılında Bişkek’te, dördüncüsü 1996 yılında Taşkent’te, beşincisi 1998 yılında Astana’da, altıncısı 2000 yılında Bakü’de, yedincisi 2001 yılında İstanbul’da, sekizincisi ise 2006 yılında Antalya’da toplanmıştı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi Azerbaycan’ın Nahçıvan şehrinde toplandı. Zirve’nin gündemindeki konuların görüşülmesinden sonra 3 Ekim 2009 günü atılan tarihî imzalarla Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması kabul edilmiş bulunmaktaydı.Anlaşma’nın daha ilk satırlarında Türk soylu halklar arasındaki tarihî bağlar, ortak dil, kültür ve gelenekler vurgulanmakta; uluslararası barış ve güvenlik, iyi komşuluk ve dostane ilişkilerin kurulmasının amaçlandığı belirtilmekteydi.

Anlaşma’yla; Türk Dili Konuşan Ülkeler, halkları arasındaki tarihî bağları, ortak dil, kültür ve gelenekleri temel alarak; kapsamlı iş birliğinin daha da derinleştirilmesini arzu ederek; siyasi çok kutupluluk ile ekonomi ve bilginin küreselleşmesi süreçleri çerçevesinde bölgede barışın güçlendirilmesine, güvenlik ve istikrarın teminine ortak katkıda bulunmayı arzu ederek; müşterek bir yapı içerisinde etkileşimin, iyi komşuluk, birlik ve devletler ile halklar arasındaki iş birliği açısından mevcut olan geniş potansiyelin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını göz önünde bulundurarak; karşılıklı güven, ortak çıkar, eşitlik, karşılıklı danışmalar, kültürel farklılıklara saygı ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri’nde tesis edilen müşterek kalkınma isteği ruhundan hareket ederek; Birleşmiş Milletler Şartının amaç ve ilkeleri ile uluslararası barış ve güvenlik, iyi komşuluk ve dostane ilişkilerin kurulmasını ve devletler arasında iş birliğini hedefleyen egemen eşitlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırların ihlal edilmezliği dâhil olmak üzere, uluslararası hukukun evrensel düzeyde kabul görmüş ilke ve normlarına bağlılıklarını teyit ederek, tarafların Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi adıyla yeni bir uluslararası bir kuruluşu oluşturdukları açıklanmaktaydı. Türk cumhuriyetlerinin bir araya getiren bu yeni kuruluşun kısaltması da TDKÜİK olarak belirlendi.
alıntı(Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, TDK Başkanı)


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor