Türk İslam döneminde insanların kimlik – isim tanımı

Ev / Dil / Türk İslam döneminde insanların kimlik – isim tanımı

Türk İslam döneminde insanların kimlik – isim tanımı

Bu dönemde bilge insanlar “ilk sırada yaşadıkları yerin adı” ile tanınırdı..Cizre’li – Cezeri, Farab’lı – Farabi, Tusi – Tus’lu,  Tarkani – Tarkan’lı.

farabi

Tanımlarda “ikinci olan sıralama ailesinin kütük tanımı idi, bazı aileler topluluğun ismi ile bazı ailelerde ise yaptıkları işin ismi” ise kişinin tanımındaki ikinci ismi oluştururdu.

Üçüncü sırada kişinin “baba adı” tanımlanırdı

Son sırada kendisine verilen ad olurdu.

Yazım ize sondan başa doğru yazılırdı ismi, baba adı, dede adı, meslek adı veya topluluk adı, en son yazımda yaşadığı şehir.
.
Örnekler:
Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Tarkanî (farabi)
Farab – Tarkan’lı Muhammedin oğlu  Nasır Muhammed

Khawaja Muhammed ibn Muhammed ibn Hasan Tusi
Tus’lu Hasanın oğlu Muhammedin oğlu Khawaja Muhammed

Ebû’l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezerî
Cizre’li Rezzazın oğlu Ebû’l İz İsmail

Ukbe bin Nafi bin Abdülkays el-Kureşi
Kureyiş’li Kayı Abdülün oğlu Nafinin oğlu Ukbe

Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed bin Ebî Bekir İbrâhîm-i Nîsâbûrî
Nişabur’lu Ebî Bekir İbrâhîm oğlu Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed
.
.

Arap kültüründe isimler olaylara-fizik hareketlerine göre verilir, bu çok önemli bir tanımdır, bir ağacın ismi dahi o ağacın özelliğini anlatır, mesela zeytin; yenileme mantığıdır, zeytin meyvesi hücreleri ve aklı yenileme özelliği taşır.

Arapçayı anlamak ve kuranı anlamak bu özellikleri bilmekle mümkün olabilir.
830 yılında Bağdat’ta başlayan İslamiyet bilim çağı Selçuklu döneminde altın çağını yaşamıştır, zaman içerisinde İslamiyet’in bu bilgelik çağı özelliğini kaybetmiştir, İslamiyet’te kültür yozlaşması yaşanmış Arap kültürü İslami kültür olarak değişime uğramış ve “İslami bilim çağı kapanmıştır”.

İslamiyet altın çağına bu bilgelik ile yükselmiştir..

  1. Tanımları olabildiğince etraflı oluşturmak; bu özellik bilgi oluşturmada kolaylıktır, bu özellik bilimsel çalışmalarda öncülük etmiştir.
  2. Milliyetçilik kültürü; bu özellik varlık oluşturmada kolaylıktır, bu sayede hakimiyet alanı çok büyük coğrafyaya yayılmıştır.
  3. Ataerkil kültür; bu özellik Arap kültürüne zarar vermiş ve kadınlar bu kültür yapısında erkeğin malı olarak görünmüş, hatta kadınların ölümleri ve öldürülmeleri kolay hale gelmiştir.

Birinci özellik olan bilgelik özelliği zamanla yozlaşmış, her ilmi çalışma İslami kusur görülmüş ve bu yüzden İslam’ın Altın Çağı sona ermiştir, ikinci ve üçüncü özellik Arap kültüründe devam etmektedir,  günümüzde Arap coğrafyası Petrol zenginliği ile sefahat sürmektedir..

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kapadokya tablet

Kendi taşı ile tartmak- Hititlerden kalma önemli bir söz-kuraldır..

Kendi ülkesinin taşı ile tartmak ölçmek; Milletler ölçülendirmede kendi değerlerinin dışındaki ölçümlere yabancıdır, milletin anlaması …


AND.

SON SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE “TÜRKİYE’NİN KURTULUŞ REÇETESİ”….

Son seçimler “Türkiye Cumhuriyet tarihindeki en kötü yıkım göstergesidir”… Bu sonuçlara göre kazanan olmamıştır….kazanan sadece …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor