Türk Ticaret Tarihi

Ticaret tarihinin en önemli insanları gezgin-seyahat eden kaşifler’dir..bu kaşifler yeni yerler ve yeni medeniyetler arasında ticaret bağı oluştururlar..


Türklerin ticaret tarihinde en önemli alan “İpekyolu ticaret yolu”dur…İpekyolu Orta Asyanın batısı ve doğusu arasındaki kültür ve ticaret köprüsüdür..bu bölgenin insanları Türklerdir..Türkler Asyanın doğusu ve batısı arasında emniyetli yollar ve bu yollarda konaklama alanları oluşturmuşlardır.. emniyeti sağlanmayan yollarda mal, özellikle değerli mal taşımak mümkün değildir, Türkler güvenilir ve emniyetli kültüre sahip oldukları için yüzyıllarca ülkelerinden geçmek isteyen insanların emniyetini sağlamışlardır..
Dünya ticaret yolu ve tarihi
Türkler tarihte ticaret kültürü yok sayılan toplum olarak işlenmiştir, halbuki dünyanın en büyük ticaret alanı “İpekyolu”dur… İpekyolu Doğu Asya Çin ile Batı Avrupa arasındaki ticaret tarihidir…ayrıca Afrika kıtası’da bu ticaret tarihine dahildir..
İpekyolu’nun kara yolu dışında Güney Asya ve Güney Afrika sularında gemiler ile ticaret yapılmıştır, fakat İpekyolu Ticaret Tarihi’nin en önemli deniz ticareti “Akdeniz Deniz Ticareti”dir, Akdeniz Deniz Ticareti Mısır Medeniyetinin de en önemli deniz ticaret alanıdır.

ÇİZELGEMİZDEKİ İŞARETLER

Kitap;    Bilgeler göstergesi

Bayrak; Devlet kurucular ve yöneticiler göstergesi

Uçak;    Seyyahlar, tüccarlar göstergesi

Hakkında Türk Bilimi