ev / genel / TÜRK TOPLUMUNDA İKİ BİLGE TANIM; MEKTEPLİ-YETKİLİ VE ALAYLI-TECRÜBELİ

TÜRK TOPLUMUNDA İKİ BİLGE TANIM; MEKTEPLİ-YETKİLİ VE ALAYLI-TECRÜBELİ

Mektepli ve alaylı olan iki bilge gurup vardır, bu guruplama eski bir tanımlamadır.
Toplumda söz sahibi olanlar mektep’li-okullulardır, onlar yetki sahibidir, fakat mektepli bilgi sistemi “rayda giden tren” gibidir, daima mektebin bilgileri sabit değer-değişmez bilgi olarak kabul eder, bu bilgeleri “yetkili” diye tanımlarlar.
Alaylı bilgeler ise şahit olduğu olaylar ile gelişen bilgi-beceri özelliğine sahiptir, onların raya ihtiyacı yoktur, onları yaşadığı hayat yönlendirir, onlar mekteplilerin uğramadığı alanlarda bulunabilir, farklı yönlerden görebilirler, bu bilgilere “pratik” denir ve bilgeleri “tecrübeli” diye tanımlarlar.

Toplumlarda her iki bilgiye ve bilgeye ihtiyaç vardır, birinin olmaması yetersiz sonuç elde eder, yani ikisi bir arada daha güçlü sonuçlar verir.

ALAYLI
Yaşamında görerek ve uygulayarak bilgi sahibi olan, bu uygulamada bilgeler bilgilerini gelecek kuşakları uygulayarak öğretir, açık ifade ile bir kişi yaşamındaki tecrübedir.
Pratik bilgiler çoğu zaman kısa yol bilgileridir.
İlk insandan başlayarak insanlar alaylı olarak bilgi beceri sahibi olurlar, alaylı olmak yaşamın bilgeliğidir.
Alaylı insanlar uygulama insanlarıdır, zaman içerisinde mekteplerden destek alırlar ise en başarılı kişi olurlar.
Sanat insanları alaylı tanımı için en güzel örnektir, bir sanatı incelediğinizde sanatçıyı tanırsınız, çünkü sanat beyin ile anatominin uyumudur…

MEKTEPLİ
Birikmiş belgeleri okuyarak edinip bilgi sahibi olan, bu uygulama için toplumsal bir güçten yararlanmak gerekir, mektep-okul toplumsal bir gücün oluşumudur, her toplumda mektep olmayabilir, çünkü mektep kuvvetli toplumların eseridir.
Mektepli kişiler bilgilerini zaman ile tecrübeye dönüştürmelidir, aksi halde metkepten edindikleri bilgileri uygulayamazlar.
Mekteplilerin sabit değerleri geçmiş dönemde alaylılar tarafından yapılan uygulamalar ile oluşur.
Örnek; lk uçağı alaylı yapar, sonra uçak mühendisliği bölümü oluşur, mühendislik bölümü oluşunca uçak yapım yetkilisi uçak mühendisi olur…

Dünyada “temel eğitim” denen okullar vardır, bu okullar kişiyi mektepli yapmaz..
Mektepler insanları sadece bir konuda bilgilendirir.
Mekteplerin bilgilendirdiği dışında dışındaki konularda alaylı kişiler kadar bilgi ve beceri sahibi değildirler, alaylı olmak için de ayrıca zaman ve gayret gerektir…
Mektepli olup okuduğu konuda çalışmayan birçok insan bulunmaktadır, bu insanların okullu oldğu gerçektir, lakin okuduğu konuda çalışmadığı için yaptığı iş alaylıdır, böyle kişiler için okullu olmak sadece sınıuf belirteci olarak yaşamında yer alır.
Dünyadaki gelişmiş ülkeler okullarını iş dünyası ile birlikte yürütmektedir, en verimli olan bilgi-beceri kabiliyeti böyle kazanılır, bu en verimli olan bilgi almadır.
Alaylı kişilerin mektepli kişilere, mektepli kişilerin alaylı kişilere ihtiyacı vardır, bunlar bir elmanın iki yarısı gibidirler…
.
.

SANAT OKULLARI HEM MEKTEPLİ HEM ALAYLI BİLGESİ YETİŞTİRİR

KÖY ENSTİTÜLERİ BÖYLE BİR YAPI İLE EĞİTİM VERMİŞTİR.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi