turk

Ev / Etiket Arşivi:TÜRK

Etiket Arşivi:TÜRK

Antik Tus şehri tarihi ve Oğuzlar


Tus-Meşhed

Tus, Toos, Tous, Tus olarak bilinen şehir, İran-Horasan bölgesindedir Susia olarak’ta bilinen İran’da Razavi Horasan Eyaletinde antik bir şehirdir. Tus şehri antik kerpiç duvarları.. Eskiden Partlar zamanında şehir Susia ismiyle bilinirdi. 808 yılında Abbasi Halifesi Harun Reşid Horasan’a gitmek için çıktığı yolda hasta olur ve Tus şehirinde ölür. .   …

Yazının devamı;

Gansu-Kansu halkı Dunganlar – Tunganiyan; gök bilimci bilge insanlar.


turfan tungan

Dunganlar;  gök bilimci bilge insanlar. Şu an Çin toprakları olan antik Magao bilim kütüphanesinin olduğu, tarihte büyük bilimsel medeniyetin yaşandığı,  bölgedeki antik buluntularda dönemsel olarak çeşitli dinlerin yaşandığı ve çeşitli yazılarla belgelerin oluştuğu bölge. Kansu-Gansu, Sarı ırmak bölgesi insanları, bölgenin antik toplumu Dungan-Tunganiyan halk. Kansu-Gansu bölgesindeki nehrinde kan renginde akan …

Yazının devamı;

Kaşğay Türkleri’nin mezar taşlarında belgeler ve tamgalar.


2013-08-11_211733

Divânu Lügati’t-Türk’te Kaşğay Türkleri’nin mezar taşlarında belgeler ve tamgalar     Kaşgarlı Mahmut’un kitabı Divanı Lügati Türk kitabındaki belgeler Kaşgay mezar taşlarında bulunmaktadır. Kaşgay mezar taşlarındaki tamgalar Türklerin geleneklerinin sürdürüldüğü önemli kültür belgeleridir.

Yazının devamı;

İran Çoğrafıyasında Bayat Boyu


İran antik Türk tamgaları

İran Çoğrafıyasında Bayat Boyu Bayat boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden dokuzuncusu; “Bayat”lardır. Belgeleri şudur: Bayat .jpg[1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur. Bu boyun, Bozoklar’dan Oğuz Kağan’ın oğlu Gün Han’ın soyundan geldiği kabul edilir. Ancak Kaşgarlı’nın bu sıralamada …

Yazının devamı;

Antik Oğuz mezarından çıkan önemli eserler ve Antik Oğuz Türkleri’nin izlerini Tus şehrinde görmek.


Oğuz mezarı buluntuları

. OĞUZLARIN KISA TARİHİ; Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı’na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud’un Divânu Lügati’t-Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyu. Günümüzde Türk nüfusunun çoğunluğu Oğuz boyundandır. . 630’da ilk Göktürk devletinin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da İkinci Doğu …

Yazının devamı;

Saha, Tuva ve Tarım coğrafyalarında binlerce yıllık kültür bağı – antik sandukalar


Asya antik sandukaları haritası

. . Türklerin antik kültürlerinde ölülerine çok değer veren belgelere raslanır.. Bunlardan biride sandukalardır.. Antik tarihlerde türkler önemli ölülerini mumyalatıp sandukalara koyarlardı.. . Tarım coğrafyasında bu kültürün çok miktarda örnekleri bulunmaktadır…sandukalara konmuş ve mumyalanmış insanlar… Tarım coğrafyasındaki bu kültür çok tartışılan bir konudur…denmektedirki…bu kültür Türklere ait değil, bu insanlar “Kafkas …

Yazının devamı;

Akhun- Akdağ-Aksu ve Tarihleri birleştiren coğrafyalarda antik kültür belgeleri……


Akdağ-Aksu ve Ak Hun tarih bağı

. . AK HUN Ak Hun İmparatorluğu (Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer), dördüncü yüzyılın başlarında Isığ Gölü çevresinde Avarlar’a bağlı yaşarlarken bu yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir’e ve Toharistan’a yayılmış bir Türk devleti. . . AK DAĞ- AK SU Akdağ’ın (Babadağ) kuzey yamaçları …

Yazının devamı;

Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası…


dağ keçisi-kütük

. . Orhun yazıtlarındaki çok çok önemli yazı belgeler.. “TÜRK KAĞANI ÖTÜKEN ORMANINDA OTURSA” İLDE SIKINTI YOKTUR……; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 3-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 3 “ÖTÜKEN ORMANINDA OTURURSAN” EBEDİYEN İL TUTARAK OTURACAKSUN…; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 8-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 5 Bu yazı …

Yazının devamı;

115 yıl yaşıyan Hun Türkleri ve ..Çin, Pakistan, Hindistan arasında Ay-Yıldız bayraklı bir Türk Hun devleti-THUN-HUNZA


Thunza-Hunza veSzekely-Sekel Türkleri bayrakları arasında ortak tamgalar

. . . Avrupada’ki antik “Sekel Hun Türkleri”ne benziyen kültürleri ile dikkat çeken bu antik halk 25 EYLÜL  1974 yılında bir devlet olarak kurulmayı başarmış isede kısa zamanda bölgedeki büyük devletlerin baskılarıyla bu gün Pakistan sınırları içinde bir bölge ve halkı olarak yaşamlarını devam ettirmektedirler. . – Hunza vadisi; . …

Yazının devamı;

Sekelistan,Székelyföld,Sekeller- Avrupa’da binlerce yıldır varlığını koruyan bir antik toplum – SEKEL TÜRKLERİ


sekel türkleri

. . Sekel kültürü, eski sosyal ve siyasi teşkilatlanmaları göstermektedir ki kesinlikle bir Türk Boyu ile ilişkilidirler. Sekeller,  eski Göktürk Alfabesi’ne çok benzer bir alfabe olan kendi alfabelerine sahiptirler. Milli renkleri mavidir ve üzerinde altın sarısı bir güneşle gümüş rengi bir hilal olan bayrakları gök mavisidir. Sekellerin 6 boyu ve …

Yazının devamı;

TÜRKİYE Denizli Hierapolis-TARKUNYA E trüsk Cerveteri birleşik kültürleri…


türkiye -denizli-mezarları

. ANTİK TÜRKİYE TOPRAKLARI İLE ANTİK İTALYA TOPRAKLARINDA ORTAK  KÜLTÜR  BAĞLARI… Hiyerapolis ve Certeveri höyük mezarları kültürü. İtalyan antik tarihindeki eTrusk’ler ile Küçük Asya’daki kültürlerin birçok bağları ortaya koyulmuştur, E TRÜSK’LER BİR TÜRK BOYUDUR. E Trüsk’ler bir Trakyen-Türk boyudur. . Hierapolis, (Yunanca: kutsal şehir’) Pamukkale (Denizli) yakınlarında bulunan bir antik …

Yazının devamı;

UKUS (OĞUZ) – İSİS; AFRO ASİYATİK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR BAĞ….


Afro-Asiatic

. Osmanlı miğferi . BURADA AFRO ASİYATİK HARİTASI GÖRÜLMEKTEDİR AfroAsiyatik balbal ve yazıtları. . Tarihçiler İsis’i bir “tanrıça” olarak tanımlamaktadır. Ukus-Oğuz ise Asya antik kralının ismidir. Bu iki isim benzerliği sadece isimden ibaret değildir. Tarihçilerin çok önemli bir tanımıda başlıklarındaki “tamgalar”dır. Her ikisinin başlığındada “öküz boynuzlarının arasında bir güneş tamgası”nın …

Yazının devamı;

OSMANLI TEMSİLCİSİ BİR MİLLET …BALKAN MUHACİRLERİ…..


balkan göçü

BALKAN MUHACİRLERİNİN AVRUPA’YA GİDİŞİ . Osmanlı Devleti’nın   Balkanlar’a yerleştirmiş olduğu   Türk topluluklarıdır. Osmanlı Devletinin balkanlardaki hakimiyeti döneminde bölge yöneticileri ve temsilcileridir. Osmanlı Devleti sadece batı yönünde büyümemiştir, doğu yönündeki “Anadolu Selçuklu Beylikleri”ni  Osmanlı  İmparatorluğuna katmıştır ve bu Beylikler’deki Millletleri Avrupaya sevketmiştir. . “BU SEBEPTENDİR Kİ ANADOLUDA TÜRK NÜFUSU …

Yazının devamı;

Alban məbədi (Azərbaycan)


alban mabedi

(AZE ) -Yazacaqlarım Şəkidə yerləşən Alban məbədi haqqındadır.Şəkinin Kiş kəndində yerləşir bu məbəd.məbədin həyətində məzarlar vardır ki bu məzarlarda dəfnolunan insanların ən kiçiyinin boyu 2 metrdir.Məbəd özü çox kiçik bir ərazini əhatə edir.Məbədin İçərisində müxtəlif saxsı qablar,o dövrə aid bəzək əşyaları vardır.rəvayətə görə İsa peyğəmbərin din qardaşı müqəddəs Yakov xristianlığı təbliğ …

Yazının devamı;

VİNÇA – TURDAŞ SEMBOLLERİ (VİNÇA – TURDAŞ KÜLTÜRÜ 3)


Vinça - Turdaş Buluntusu - Yazılı Tabak

Vinça – Turdaş Simgeleri Bazen Vinça yazısı veya Eski Avrupa yazısı (ayrıca Vinça işaretleri, Vinça-Turdaş yazısı vs.) denilen Vinça simgeleri, güneydoğu Avrupa’nın Vinça kültüründen kalma Neolitik çağ (M.Ö. 6. ila 5. bin yıllar arası) eserlerinde görülen bir simgeler kümesidir. Simgelerin çoğunlukla bir ön-yazı örneği oluşturduğu düşünülmektedir; yani, simgeler muhtemelen bir …

Yazının devamı;

HİERAPOLİS’TE TÜRKLER VARDI


HİERAPOLİSTE TÜRK DAMGALARININ İZİNDE

Hierapolis’te Bir Türk Damgası Bu yazımızda Hierapolis’teki mevcut Kibele tapınağında bulduğumuz “EM-AM” Türk damgasını sizlere tanıtacağız. Bu Türk damgasını tanıtmadan önce Hierapolis ve ana tanrıça Kibele hakkında kısa ve öz bir bilgi vererek yazımıza başlayalım. Bugünkü adıyla Pamukkale olarak bilinen Hierapolis Denizli ilinin 18 km kuzeyinde yer alan antik bir …

Yazının devamı;

SİCHUAN’DA ANTİK KÜLTÜRSİCHUAN İNANÇLARINA GÖRE OLUŞTURDUKLARI BAYRAK VE KÜLTÜRÜNDEKİ RENKLER ; bu Bayrak’taki renkler Türk toplumlarındaki Bayrak’larında kullandıkları renklerin bir benzeri. EVLERDEKİ SVASTİKA VE GÜNEŞ-AY TAMGALARI BURADAKİ EVLERDEKİ BOYA İLE RENKLENDİRİLMİŞ ANTİK KÜLTÜR GELENEKLERİ HEM İNANÇLARINI HEM TOPLUMSAL TARİHLERİNİ ANLATMAKTADIR SİCHUAN KILIÇ KININDAKİ TAMGA DENİZLİ MEZAR BAŞLIĞINDAKİ TAMGA BURADAKİ TAMGALAR ASYA KÜLTÜRÜ …

Yazının devamı;

TUNİKA (TUNİCA) PİRAMİTLERİ , Kuzey Amerika- Asya bağı


UYGUR-TUNİKA PİRAMİTLERİ

TUNİKA AMERİKAN YERLİ HALKI VE ÇİN UYGUR PİRAMİTLERİNE BENZEYEN PİRAMİTLERİ . Tunika Piramitleri Çin’deki Piramitler gibi üzerinde bir alan olan kesik (düzlemli) tepeli Piramitler’dir. Tyronza Nehri bölgesindedirler ve çok miktarda dağılmış olarak bulunurlar, bunlar hakkında yeterli çalışma yapılmamıştır. “Missisipi halkları” olarak adlandırılmaktadır. TULSA BÖLGESİ TAŞ YAZITLARI Amerika’nın bu bölgesinde “Orhun …

Yazının devamı;

SAFLIĞIN KARDEŞLERİ (İhvan-ı Safa)


ihvan-ı safa

Bir sabah vaktine doğru zaman ilerler iken, üzerime doğru çöken bir ağırlık… ! İnsan gecelerin sessizliğinde sabaha doğru daha iyi düşünüp, daha iyi analiz yapa biliyor. Kitaplıkta duran, daha önce defalarca okuduğum üstat Cemil MERİÇ’in  ‘’Işık Doğudan Gelir’’ isimli eserine gözüm çarpıyor ve aklım hep bu eserin adında takılı kalıyor,’’ …

Yazının devamı;

ANTİK TARİHTEN BU YANA GÖK BİLİM ÇALIŞMALARI VE TÜRKLERDEKİ GÖK BİLİM KÜLTÜRÜ – AY YILDIZ TAMGASI


ayyıldızlı bayraklar

İNSANLAR UĞRAŞTIKLARI İŞLERİ VE BİRLİKTE OLDUKLARI VARLIKLARI KENDİLERİNE TAMGA OLARAK GÖSTERMİŞLERDİR AY YILDIZ TAMGASI OLAN MİLLETLERİN’DE GÖK BİLİMİ İLE UĞRAŞTIKLARI VE AY YILDIZ TAMGASI KULLANDIKLARI GÖRÜLMEKTEDİR TÜRK MİLLETLERİNDE’Kİ BU “AY YILDIZ TAMGASI TÜRK MİLLETLERİNİN ANTİK ÇAĞDAN BU YANA GÖK BİLİMİ İLE UĞRAŞAN BİR MİLLET OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR” Ay Yıldız tamgası özellikle …

Yazının devamı;

ŞAMAN DAVULU-GÜNÜMÜZE KADAR GELEN ANTİK (ÖNTÜRK) TÜRK TAMGALARI


türk dünyası davulları

. TÜRKLERİN TAMGALARI’NIN EN ÖNEMLİ BİLGİLERİ ŞAMAN DAVULLARINDADIR ŞAMAN DAVULLARI ÇOK ESKİ TARİHİN BAĞLARIDIR . ŞAMAN DAVULLARI ÜZERİNDEKİ RESİM VE İŞARETLERLE BİR DESTAN ÖZELLİĞİNİ TAŞIR Bu davullarda görülen Tamga Dünyanın bütün Şaman Davullarında görülür; bu Tamga Türkler’in en eski ve yaygın olan Tamgalarından biridir. DAVULLAR TUAREG DAVULU VE DİĞER DAVULLARIN …

Yazının devamı;

Osmanlı Rumeli İstihbarat Teşkilatı Martoloslar


martolos

Osmanlı Tarihinde üzerinde az çalışılmış, akademisyen ve araştırmacıların ilgisini çekeceğini düşündüğüm, ayrıca biraz olsun tozunu almak istediğim unutulmaya yüz tutmuş bir konu olan MARTOLOS ları yüzeysel olarak sizlere sunacağım. Genel anlamda Martoloslar, gerek Osmanlı kaynaklarında gerek ise yabancı kaynaklarda değişik şekilde isimleri geçmekte idi. Kaynaklarda yaygın olarak Martolos şekli kullanılmasına karşın; Martaloz, Martoloz, Martuluz, Martilos ve Martulos gibi yazılış vesöyleniş şekillerine de rastlanmaktadır. Martolos kelimesi …

Yazının devamı;

TÜRK DÜNYASINDA BOY GENLERİ TAMGALAR-Taşınan Bilim-Kültür Genleri-Antik Boy’lar Tamgaları


moğolistan tamgalar anıtı

TAMGALAR-AYRIŞTIRMA ÖZEL İŞARETLERİ . – Boylar – Meslekler – İnançlar –Çok tanrılı –Tek tanrılı – Yönetimler-Yönetenler – Haraketler –Doğrusal haraketler — Karışık haraketler — Eğrisel haraketler – Tarihler — Geçici tarih — Uzun-sürekli tarih – Coğrafya özelliği — Havza coğrafyası — Paralel iklim coğrafyası – Bütün dünya . MOĞOLİSTAN’DA TAMGALAR …

Yazının devamı;

Kazak Hetmanlığı (1649 – 1775) Rusların “Asyadaki Türkler”e ilk önemli haraketi


kodakkalesi

Kazak Hetmanlığı, Hetmanlık veya Viysko Zaporozke (Ukraynaca: Гетьманщина; Het’manshchyna, Військо Запорозьке; Viys’ko Zaporoz’ke) 1649 ile 1775 yılları arası bugünkü Ukrayna’nın merkezi ve kuzeydoğusunda var olmuş bir Kazak devletidir. Khmelnytsky İsyanı ve Kayıtlı Kazaklar, Zaporozya Siçi Kazakları ve Ukrayna’da yaşayan diğer halkların ittifakı sonucu ortaya çıkmıştır. Hetmanlık’ın ilk hetmanı yani yöneticisi …

Yazının devamı;

ORHUN YAZITLARI VE MUSTAFA KEMAL-ÖMER ÜNAL


ORHUN YAZITLARI

ORHUN YAZITLARI VE MUSTAFA KEMAL ÖMER ÜNAL Göktürk Devleti’nin; tarihe, Türk ve dünya uygarlığına diktiği büyük bir kalıttır Orhun Yazıtları. Kimileri bakar da görmez o yazıtları. Yazıtlarda anlatılanlar bir ulusun isyan çığlığıdır, emperyalizme, sömürüye ve ulusuna düşman olmuş her şeye. Yüksek bir kültüre sahip olan Türk ulusunun edebiyatı da dili …

Yazının devamı;

ÇANAKKALE SAVAŞI (18 Mart 1915 – 9 Ocak 1916)


Çanakkale hatırası.

    . Çanakkale ve 1. Dünya savaşlarını yöneten Osmanlı’nın şanlı Paşası İsmail Enver Paşa-Başbuğ Enver Paşa Tarih 18 Mart 1915 – 9 Ocak 1916 Bölge GeliboluYarımadası Sonuç Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin zaferi. Taraflar İngiltere Avustralya Yeni Zelanda Britanya Hindistanı Fransa Osmanlı imparatorluğu Alman İmparatorluğu Avusturya-Macaristan Kumandanlar Ian Hamilton John de …

Yazının devamı;

TALAS SAVAŞI (751)


TALAS SAVAŞI

Talas Muharebesi ya da Talas Meydan Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları civarında Abbasiler ve müttefiki olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan muharebedir. Parçalanan Türgişlerin “Kara Türgişler” gurubu 742 de Çinlilerin desteğiyle Tumoça komutasında bağımsızlıklarını korudular. Taşkent (Keş)’teki bu Kara Türgişlerin sonraki hükümdarı Bahadır Tudun , Çinli komutan Kao Siyen …

Yazının devamı;

GÖKTÜRKLER (M.S. 552-M.S. 744) ve Asya coğrafyasındaki antik gök bilimi belgeleri.


Fergana vadisi kaya resimleri

. . Asya coğrafyasında antik gök bilimi belgeleri; . Fergana vadısinde bulunan kaya resimlerindeki gök bilimi çalışmalarına tarihçiler açıklama getiremiyor. Bölgede kurulan bir türk devletine Gök Türkler olarak adlandırılmasıda bölgenin ve bölge insanlarının Gök bilimi çalışmalarının antik terihlere dayandığını göstermektedir. Günümüzde Türklerin yaşadığı yerler Dili Göktürkçe Başkentleri Ötüken Yönetimi Boylar …

Yazının devamı;

Güneş Batmayan Dünya

1.Dünyada tarihi belgesi en eski olan millet Türk Milleti 2.Dünyada tarihi belgesi en çok olan millet, Türk Milletleri 3.Dünyada 16 İmparatorluk üreten millet Türkler 4.Dünyada en yaygın olan tarihi lehçeler, Türk lehçeleri 5.Dünyada kendi yazılarını kullanmayan millet , Türk Milleti 6.Dünyada yönetimleri adaletiyle tanınmış millet, Türk Milleti 7.Dünyada kendi milletine …

Yazının devamı;

PAKİSTAN-HİNDİSTAN BÖLGESİNDE ANTİK BİR TÜRK DİLİ; URDU-ORDU (URDUCA-TÜRK ORDU DİLİ)


Urdu Ay-Yıldız  TÜRK Tamgası

. İSMİNDEN ANLAŞILDIĞI GİBİ ORDUDA KULLANILAN BİR DİLDİR HİNDİSTAN’I İDERE EDEN TÜRKLERİN ORDUDAKİ KONUŞTUĞU DİLDİR. Zaman içersinde halk tarafından konuşulmaya başlanmıştır. . . BURADAKİ RESİM URDUCA KİTAPTAKİ AY-YIDIZ TÜRK TAMGASINI GÖSTERMEKTEDİR . . Urduca dilde Arap harfleri ile yazılmış kitap. . http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu Urduca Pakistan ve Hindistan’ın resmî dilidir. “Urdu”, Türkçedeki …

Yazının devamı;

YUNUS EMRE (1238-1320) “İnsanların gönlünde ölmeyen insan”.


yunus-emre

Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk’ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır. Yaklaşık 700 yıldır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus …

Yazının devamı;

Türk Milleti’nde “YÖNETİM ADALETİ”.Hanım, Hanlar Hanı (Hanın Hanımı). .Türklerde Hanlar hanımlarına danışıp rızasını almadan kanun çıkarmadıkları tarihi kayıtlarda vardır, bu Türk milletinin “Kadın’a va Ana’sına verdiği önem”i belirtir.—————————————————————————————————– En eski Türk inancına göre, “Han ile Hatun” gök ile yerin evlatlarıdır. Kadın burada yedinci kat göktedir. Kadına, böylesine bir kutsallık veren törede kadının dövülmesinin, …

Yazının devamı;

Trakyenler (Antik Türkiyenler) deniziThracıan sea Tyrrhenian sea Mediterranean sea BİZİM  “AKDENİZ”  DEDİĞİMİZ  DENİZİMİZ  ASLINDA  “ANTİK TÜRKLER DENİZİ”  bizden başka bütün” Dünya İnsanları  ismini TRAKYEN DENİZİ demektedir” TRAKYENLER  AKDENİZ  BÖLGESİNİN ANTİK TÜRKLERİDİR VEDE KUZEY KAFKASYA BÖLGESİNDEN GELDİĞİNİ DÜNYA TANIMAKTADIR Trakyenlerin  kuzey  doğu   bölgesinden geldiğini gösteren harita

Yazının devamı;

Amerika “Türk dağlarında antik taş yazıtları” Orhun yazıtlarıyla ayni.


amerika orhun runikleri-spırıt pond

. Amerika kıtasında antik Türk izleri. . Amerika Orhun runikleri . Amerika Spırıd poad Orhun runikleri . Amerika Orhun taş yazıtları . . Amerika Kensington  Orhun taş yazıtı . . Amerika Heavener Orhun taş yazıtı Üzerinde Amerikan yerli halkın izlerini taşıyan bir taş belge. Amerikada bulunan antik taş yazıtları kızılderililere …

Yazının devamı;

Macaristan Tarihi    http://www.hunmagyar.org/turan/turan.html Karpat Havzası Halk Origins   kültür ise Transilvanya ve insanların en erken oluşumunda istediğiniz bakmak ayrıntılı, sen eski bunun torunları olan Macar kökenli olacak geri gitmek için Avrasya atlı kültür ( Avrasya göçebeler ).     Equ estrian göçebe gruplar yaşayan etnik edildi steplerinde ve Orta Asya …

Yazının devamı;

Kanada yerli halkının (Moğolistan) Türk milletiyle tarihi bağlantısı.


BeringSea

adresi tıklayın http://www.alaskanartifacts.com/Arctic_Cultural_Periods.html KANADA YERLİ HALKI ATALARININ ORTA ASYADAN BERİNG BOĞAZINDAN GEÇEREK KANADA’YA GELDİKLERİNİN TARİHİ BAĞLANTISINI TESPİT ETTİLER Your one and only place for historic and geographics map of Mongolia There is a theory called “six degree of separations” which said that every sixth people on the earth is related. …

Yazının devamı;

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ OLAYLAR SIRALAMASIc. M.Ö. 1200 Kimmerler’in Güney Rus Bozkır işgali başlar. c. M.Ö. 700 İskitler Bozkır bölgesinde Kimmerler yerine geçer C.MÖ.6 oo Darius I ve Cyrus altında Pers Achaemenids tarafından Maveraünnehir Invasion . c.MÖ.4 00 Samartianlar İskitleri  yoketmeye başlar. 329-28 BC Büyük İskender’in Semerkanta kadar gelişi. M.Ö. 250 Partlar ikinci Baktriya sadece …

Yazının devamı;

Orhun Alfabesi çevrimi-Dr.Yusuf Alper Kılıç

  . :TÜRK BİLİMİ . Dr.YUSUF ALPER KILIÇ . “BİLGİTAY” yayın kuruluşu orhun alfabesi çevrimi tasarlamış . TÜRK BİLİMİne katkılarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. İstediğiniz yazıyı yazıp tek tuşla orhun alfabesine çevirebilirsiniz. . Çeviri yapmak için adresi tıklayınız: .>>> http://www.bilgitay.net/orhun/index.php . . .

Yazının devamı;

Hakkında antikor