TÜRKİYE ANADOLU FİZİKİ KONUMU VE DEPREM KUŞAĞI

Anadolu yarımadasında çok önemli deprem kuşağı bulunmaktadır..
Anadolunun kuzeyindeki karadeniz dağları kuzey baskı kuşağıdır, karadeniz dağlarının güneyi deprem hattıdır.
Doğu Anadolu ise doğusunda Asya anakarası, kuzeyinde Afrika kıtası baskı yapmaktadır..
Bu hareketler Anadolu coğrafyasında durmayan sürekli bir hareket oluşturmakta, yani Anadolu coğrafyası değişimine devam etmektedir..
Anadoluda birçok medeniyet kurulmuştur, bilinen en büyük medeniyet Hititler orta Anadoluda kurulmuştur, bu coğrafya Anadolu coğrafyasının depremden etkilenmeyen coğrafyasıdır.
Hititler sonrasında kurulan büyük medeniyetler Akdeniz ve Ege havzasında kurulmuş ve bu büyük medeniyetler büyük depremler ile yıkılmıştır.., tarihçiler medeniyetler arasındaki savaşları sürekli ilerler fakat coğrafyanın hareketleri, yani medeniyetlerin deprem gibi doğal felaketleri yeterince işlenmez, bu görev tarihçilerden daha çok bilim insanlarının görevidir.

Türkiye fiziki hartasında Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu sıradağları görülmektedir.

Bu hartada Anadolu fiziki haritasındaki fay hatları görülmektedir.

 

Anadolu yarımadası fay hatları yönünde sürekli hareket halindedir.

Deprem plakaları bileşkesi.

.

.

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi