ev / genel / TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDA MÜSLÜMAN HAREKETLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDA MÜSLÜMAN HAREKETLERİ

RUSYA MÜSLÜMANLARI VE KURULTAYLARI
ÇARLIK DÖNEMİ; Abd al-Ahad, bir Rus askeri okulunda eğitim gördü ve Rus ordusunda emir subayı rütbesini aldı .
Rusya Kominist rejim öncesinde Rus çarı ile Buhara devleti arasında iyi ilişkiler dönemi olmuştur.. Buhara sultanı Çar ordusuna gemi yaptırmıştır.. Çar 2.Nikolas Japon-Rus savaşı için yardım kampanyası başlatmış ve bu kampanyada Buhara hükümdarı 3 adet Destroyer yaptırarak Rus ordusuna hediye etmiştir.. bu dönemde Asya Türkleri tarafından Rus Çar ordusuna büyük bağışlar yapılmıştır. Gemiler baltık denizinde üretilmiştir..  Baltık Denizinde EBDULAHATHAN GEMESI (1905-1911) Türk Bilimi yayınları.
LENİN DÖNEMİ; Rusya Müslümanlarının ilk toplantısı resmi izin alamadıkları için “yıllık fuar” adıyla Nijni Novgorod şehrinde, kiralanmış bir teknenin içinde 15 Ağustos 1905 yılında yapıldı. “Gustav Strove” adlı teknede gündüz 10’da başlayıp, gece 11’e kadar devam eden toplantının katılımcıları genelde Kazan Tatarları olsa da başkanlık Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı, Azerbaycan’dan Ali Merdan Bey Topçubaşov ve Kazan Tatarı Yusuf Akçura arasında paylaşılmıştı.
(1-11 MAYIS 1917) BÜTÜN RUSYA MÜSLÜMANLARI BİRİNCİ KURULTAYI; Rusya’nın Avrupa’daki haraketi; RUSYA İMPARATORLUĞUNUN  YIKILMASI AVRUPALI SİYASETÇİLER TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR 1917 Şubat İhtilali bütün Rusya’da olduğu kadar Rusya Müslümanları arasında da sevinçle karşılanmıştır. Her ne kadar bu sevinç hayal kırıklığıyla bitse de.  Bu durumdan faydalanmak isteyen Müslümanlar. Duma Müslüman Franksiyonu bürosuna gelerek  Rusya Müslümanlarının durumunun değerlendirilmesi ve ona göre bir strateji belirlenmesini talep ettiler.
Bolşevik Devrimi’nden haftalar sonra, 24 Kasım 1917’de Bolşevikler, Lenin önderliğinde “Rusya’nın ve Doğunun Bütün Müslüman İşçilerine” bir çağrı yayınladılar:  “Rusya Müslümanları… hepiniz camileri ve mescitleri yıkılmış, inançları ve gelenekleri Rusya’nın çarları ve zalimleri tarafından ayaklar altına alınmış olan sizler : inançlarınız ve uygulamalarınız, ulusal ve kültürel kurumlarınız sonsuza dek özgür ve dokunulmazdır. Bilin ki, Rusya’nın tüm halklarının hakları gibi sizin haklarınız da Devrim’in güçlü koruması altındadır.”
Ufa Müslüman Kurultayı, 24 Nisan 1917 Muslimeler Kurultayı (Kazan), 20-27 Nisan 1917 1. Bütün Rusya Müslüman Muallimler Kurultayı (Kazan), 27-30 Nisan Kazan Müslüman Harbi Şurası, Rusya Müslümanları Genel Kurultayı 1-11 Mayıs (Moskova) 1917.
Dergipark.org- Çarlık ve Bolşevik Rusya Döneminde Türk-Müslüman Kurultaylarının Bolşevik Devrimine Etkisi-Ahmet Karaca

MÜSLÜMAN TÜRKLERİ YOK ETMEK İÇİN KUTSAL İTTİFAK BİRLİKTELİĞİ
Osmanlı Türk Müslüman devleti 1900.  yıllarda Asya’nın bütününde önemli hareketler başlatmıştır, bunu gören Batı Kutsal İttifakı dört önemli İmparatorlukta çok yönlü savaş süreci başlatmıştır…
Osmanlı, Çin, Hindistan ve Rusya Dört imparatorlukta sürdürülen “Kutsal İttifak” savaşları ve Büyük oyun; ” İki sömürge imparatorluğu, Orta ve Güney Asya’daki toprakları ele geçirmek ve yeniden tanımlamak için askeri müdahalelerden ve diplomatik müzakerelerden yararlandı. Rusya Türkistan’ı fethetti ve İngiltere genişleyerek İngiliz sömürgesi Hindistan’ın sınırlarını belirledi.  https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Game”

19 MAYIS 1919 DA BAŞLAYAN OSMANLI DEVLETİ DEĞİŞİMİNDE MÜSLÜMAN HAREKETİ
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda göz ardı edilen önemli hareketlerin başında “Müslüman hareketleri” vardır, bu hareketler Osmanlı’nın İslam  Halifeliği ve Türklerin Kardeşliği ile oluşmuştur..
Bu çalışmada Müslüman Türk Dünyası’nın maddi desteği ve Mustafa Kemal’in İslam Kurtarıcısı olarak yaptığı çalışmaları görmekteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun kurtuluş savaşı döneminde yapılan bu yardımlar hem kurtuluş savaşının kazanılmasında hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok önemli destek oluşturmuştur.

19 Mayıs 1919 tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti kuruluş hareketi döneminde oluşmuş, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin maliyesini oluşturan  İslami Hareketlerin başlıca  kilometre taşlarını şöyle görmekteyiz, Türkiye Cumhuriyetini  Osmanlı sınırlarının dışındaki Türk Müslümanlarının da önemli destekleri ile kurduğunu görmekteyiz, bu çok çok önemli bir harekettir, çünkü o dönemde bütün Asya Türkleri savaş durumundadır ve çok zor durumdadırlar, Rusya’da Kominist rejim Hindistan’da İngiliz rejimi vardır, her iki yönetim de Türk Müslümanları yok etmek için kurulmuş yönetimlerdir, buna rağmen kurtuluş savaşı veren Anadolu Türklerine mali yardım yapmışlardır..

Hareketleri şu başlıklar ile tanımlayabiliriz;

1. İsmail Enver Paşa’nın Asya Türkleri Müslüman Türk teşkilatı hareketleri.
2. Mustafa Kemal Paşa’nın 1919 Samsunda bastırdığı “Halâskârân-ı İslâm (İslam Kurtarıcıları)” Müslüman afişleri.
3. Mustafa Kemal Paşa’nın Yunanistan ile Müslüman – Hıristiyan mübadelesi.
4. Üç yıllık bağımsızlığı süresinde Azerbaycan ve Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için para ve silah yardımları.
5. Mustafa Kemal Paşa’nın Rusya Müslümanlarına gönderdiği İsmail Enver Paşa’nın amcası Halil Kut Paşa’nın getirdiği altınlar ve silahlar..
6. Hindistan Müslümanlarından gelen altınlar…
7. Müslüman ve Türk coğrafyalardan gelen savaş gönüllüleri

. İsmail Enver Paşa’nın Asya Türkleri Müslüman Türk teşkilatı.
Basmacılar Hareketi diye adlandırılan hareket Asya’daki  Türklerin birleşmesini oluşturmuş ve ortak devlet kurmalarını sağlamıştır, bu çalışmalar Asya’da Türk birliğini oluşturmuş bu birliktelik aralarında topladığı altınları Anadolu’daki Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilmek için Kominist parti yetkililerine teslim etmişlerdir,  tarihin kayıtlarına göre bu altınların çok önemli kısmı Anadolu’ya ulaştırılmamış Lenin’in yeni kurduğu yönetim tarafından alıkoyulmuştur.

. Mustafa Kemal Paşa’nın 1919 Samsunda bastırdığı “Halâskârân-ı İslâm (İslam Kurtarıcıları)” Müslüman afişleri.
Bu afişler Osmanlı tebasındaki Müslümanları Osmanlıyı işgal eden yabancı güçler karşısında birlik kuvveti oluşturulmasını sağlamıştır., bu sayede işgalci yabancıların atılması için savaş gücü oluşturulmuştur.

. Mustafa Kemal Paşa’nın Yunanistan  ile Müslüman – Hıristiyan mübadelesi.
Bu mübadele Osmanlı içerisindeki Yunanlıların ve Hıristiyan Türklerin dışarıya çıkarılması ile içerde Hıristiyan toplumun gücü kırılmıştır.

. Üç yıllık bağımsızlığı süresince Azerbaycan, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için yardımda bulunmuştur. 29 Mart 1920’de petrol poliçeleri ile birlikte toplam 1.500.000 Fransız Frangı yardım etmiştir. Bu yardım 2 Ekim 1920’de Dışişleri Bakanı Ahmet muhtar Bey’e teslim edilmiştir. Yardımın içeriğinde şunlar vardır: 19.000 Osmanlı altını, 1.000.000 Fransız Frangı.

. Mustafa Kemal Paşa’nın Rusya Müslümanlarına gönderdiği İsmail Enver Paşa’nın amcası Halil Kut Paşa’nın getirdiği altınlar..
Halil Kut Paşa, İsmail Enver Paşa’nın amcasıdır,  İsmail Enver Paşa Rusya’da ve Rusya’daki Müslüman Türklere liderlik yapmaktadır, Rusya’dan gelecek yardımları Anadolu’ya en iyi getirebilecek kişidir, Mustafa Kemal Paşa bu görevi ona vermiştir.
Rusya’dan gönderilen altınlar çok farklı bilgiler ile tarihe geçmiştir, Asya Türkleri Anadolu’ya altın göndermek istemişler bunu Rusya’daki Kominist rejime teslim etmişlerdir, Asya Türklerinden toplanan altınların önemli kısmı Rusya Kominist yönetimi tarafından alıkoyulmuştur…
Atatürk Sivas Kongresi’nden (4-11 Eylül 1919) sonra, Halil Paşa’yı Rusya’ya gönderir. Temmuz 1920’de 100 bin altın ruble ile Anadolu’ya döner. 8 Eylül 1920’de altınlar Erzurum’a getirilir. Burada bulunan hastanenin baskülünde tartılır ve 200 kilosu Doğu Ordusu için ayrılır. Geri kalanı Ankara’ya gönderilir.

. Hindistan Müslümanlarından gelen altınlar…
Hindistan Müslümanları Asya Müslümanlarından sonraki en büyük Türk Müslüman toplumdur, Osmanlının içerisindeki işgalci güçlerin ülkeden atılmasını da bu sebepten desteklemişlerdir.
Aralık 1921’den Ekim 1923’e kadar Hint Hilafet Komitesi’nden gelen yardımların toplamı 130.250 İngiliz Sterlini.

. Müslüman ve Türk coğrafyalardan gelen savaş gönüllüleri
Bu yardımların envanteri tutulmamıştır, dönemin Türk ve Müslüman gönüllüleri her zaman var olmuştur.

Bu nakdi yardımların dışında Müslümanlar tarafından çok miktarda silah Mustafa Kemal Paşa’ya gönderilmiştir, bunların envanterleri kısmen kayıtlarda bulunmaktadır..
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminde yapılan yardımlar henüz kurulmamış Cumhuriyetin koruma teşkilatının tamamlanmamış olması sebebiyle nasıl bir yol izlediği kayıtlara yeterince işlenmemiştir…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÜNYA MÜSLÜMAN VE TÜRKLERİNİN GÜCÜ İLE KURULMUŞTUR…
HER KARIŞI CANLA ÖDENEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DEĞERİ BİÇİLEMEZ, BU KUTSAL VATAN HİÇ BİR ŞARTTA  SATILAMAZ VE DEVREDİLEMEZ..
TÜRKİYE,  DÜN DE, BU GÜN DE, YARIN DA TÜRKLERİNDİR…..
TÜRKİYE, NE MUTLU TÜRKÜM DİYENLERİNDİR..
.
.

http://www.turkbilimi.com/ebdulahathan-gemesi/

BÜTÜN RUSYA MÜSLÜMANLARI BİRİNCİ KURULTAYI (1-11 MAYIS 1917)

6 OK VE TAMAMLANMAMIŞ DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKİLAP TARİHİ

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

Halil (Kut) Paşa (1882 – 1957)KUTÜ’L-AMMARE ZAFERİ (29 NİSAN 1916)


.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi