Turukka’lar, M.Ö. yaklaşık 1792 – c. 1752 BCE Doğu Anadolu

Turukkalar, Güney Batı Asya’da Mezopotamya ve Zagros Dağları’nın Tunç ve Demir Çağı halkıydı.
Bunlara önemli bir erken referans, Babil kralı Hammurabi’nin (M.Ö. yaklaşık 1792 – c. 1752 BCE) Gutium ile birlikte Turkiş (UET I l. 46, iii–iv, 1-4) adlı bir krallıktan bahseden bir yazıttır.
Subartu ve genellikle Elam olarak yeniden yapılanan bir başka isim. Aynı döneme ait diğer metinler krallıktan Turku olarak bahseder . MÖ 1. binyılın başlarında aynı bölge için Turukkum, Turukku ve ti-ru-ki-i gibi isimler kullanılıyor. Daha geniş anlamda, Turukka gibi isimler genel anlamda “dağ insanları” veya “yaylalılar” anlamında kullanılmıştır.

MÖ 2. Binyılda Mezopotamya ve güneybatı İran haritası. Tukri’nin genellikle bu dönemde Lullubi’nin (haritanın üst merkezi) hemen kuzeyinde yer aldığına inanılıyor.
Turukkum’un Mezopotamya’nın kuzey-doğu kenarını ve Zagros Dağları’nın (modern Irak ve İran) bitişik bir bölümünü kapsadığı söyleniyordu. Özellikle, Urmiye Gölü havzası ve kuzeybatı Zagros’un vadileriyle ilişkilendirildiler. Bu nedenle antik Lullubi’nin kuzeyinde bulunuyorlardı ve en az bir Neo-Asur (MÖ 9. ila 7. yüzyıllar) metni tüm bölgeyi ve halklarını “Lullubi-Turukki” (KDV 8006) olarak adlandırıyor .

Turukku, Eski Asur İmparatorluğu tarafından, Shamshi-Adad I (1813-1782 BCE) ve oğlu ve halefi Ishme-Dagan (1781-1750 BCE) döneminde sürekli bir tehdit olarak görülüyordu . Turukkaların MÖ 1769/68 yıllarında Mardaman şehrini yağmaladıkları bildirildi. Babil’in Turukku’yu yenilgiye uğratması, Hammurabi’nin saltanatının 37. yılında (MÖ 1773 dolayları) kutlandı.

Kültürel ve dilsel özellikler açısından Turki hakkında çok az şey bilinmektedir. Çağdaşları tarafından hayvan postu giyen yarı göçebe bir dağ kabilesi olarak tanımlanırlar. Bazı bilim adamları, onların Hurri dili konuşan veya Hurri seçkinlerine tabi olduklarına inanıyor.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi