Üçlü ittifak, Rusya-İngiltere-Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olayların sonuçları.

.
Osmanlı devletinde Almanya yanlısı olarak bilinen Enver Paşa ve gurubunu yargılayanlar için adil bir tarih sahnesi… ve gerçekler.
Rusya, İngiltere Fransa, Üçlü ittifak kurmuş ve Asya Türklüğünü yok etme ve pay etme birlikteliği oluşturmuşlardır.
.
On dokuzuncu yüzyılın son üçte birlik döneminde, Rus İmparatorluğu’nun Orta Asya’ya doğru ilerlemesi ve İngiliz İmparatorluğu’nun Güney Asya’nın hakimiyetinin pekiştirilmesi, iki Avrupa sömürge imparatorluğu arasında yoğun bir rekabete yol açtı.
Çelişen çıkarlar, İngiltere ve Rusya’nın Asya’daki sömürge mülkleri arasında tampon oluşturan Anadolu, Afganistan , İran ve Tibet’e odaklandı ve yapılan antlaşmalar sonucu üç devlet Rusya, İngiltere Fransa, Üçlü ittifak kurarak anlaştı,
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Britanya-Rusya_Antantı
.
Almanya bu üçlü ittifakın dışındadır ve Avrupa’daki Osmanlı müttefikidir, daha sonra Amerika bu savaşa dahil olmuştur, Amerikanın savaşa dahil olması Almanyayı Osmanlı müttefikliğinden ayırmıştır, Çanakkale’de yenilmeyen Osmanlı Almanya’nın savaşı kaybetmesi ile hükmen yenik durumuna sokmuştur.
.
Orta Asya’daki durum


Orta Asya’daki Türk Devletleri
Tamamı Rusya tarafından tümüyle yok edilmiş ve parçalanmıştır, kominizm’in çöküşü ile Orta Asya Türk devletleri kurulmuş, fakat Rusya hakimiyetinde birçok Türk devletleri halen Rusya’nın hakimiyeti altındadır.


GÜNÜMÜZDE BÖLGEDE TÜRK DEVLETLERİ OLUŞMUŞTUR
.
İran’daki durum


Kaçar Türk Hanedanı 1794 – 1925
İran’daki Azerbaycan Türklerinin Kaçar boylarından olan Kovanlı kolu tarafından kurulmuş ve 1794 ile 1925 yılları arasında hüküm sürmüş devlettir.
Kaçarlar Anadolu’nun Bozok (Yozgat) bölgesinden 15. yüzyılın bitimine doğru Azerbaycan’ın Gence yöresine göçen Türkmen oymağıdır.
Şam Bayatı, Akça Koyunlu ve Akçalu olmak üzere üç Türkmen obasından oluşuyorlardı.
Bir kısmı 17. yüzyılda sınır muhafızı görevi için Gürgan bölgesine Esterabad civarına gönderilmişlerdir.
Kacar Türk yönetimi kuzeyden Rus, güneyden İngiliz güçleri tarafından sürekli savaş halinde olmuştur.
Üçlü ittifak-Rusya, İngiltere Fransa arasında yapılan antlaşma ile paylaşılımştır.
Kacar Türk hakimiyeti yıkılıp Pehlevi yönetimi getirilmiştir
Pehlevi yönetiminin getirilmesi ile kuzeydeki Ruslar çekilip hakimiyet alanlarını İran Pehlevi yönetimine bırakmıştır.
BU DURUM DEĞİŞMEDEN GÜNÜMÜZE GELMİŞTİR
.
Doğu Asya’daki durum


Tibet, Doğu Türkistan’ın tamamı ve Moğolistan’ın bir bölümü Çin’e bırakılmıştır.
BU DURUM DEĞİŞMEDEN GÜNÜMÜZE GELMİŞTİR
.
Osmanlı İmparatorluğundaki durum


Osmanlı yok edilme çalışmaları sonucu imparatorluk yıkılıp yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Rusya Kuzey-Balkanlar ve Kafkaslardan saldırmış, İngiltere ve Fransa Akdeniz’den ve Ortadoğu’dan saldırmıştır.
BUNUN SONUCU OSMANLI İMPARATORLUĞU YIKILMIŞ VE YERİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULMUŞTUR.
.
Üçlü ittifak-Rusya, İngiltere Fransa ve I. Dünya Savaşı’na yol açan olaylar
Üçlü ittifak-Rusya, İngiltere Fransa 1882
Fransız-Rus İttifakı 1894
İngiliz-Alman deniz silahları yarışı 1898-1912
Entente Cordiale 1904
Rus-Japon Savaşı 1904-1905
İlk Fas Krizi 1905-1906
İngiliz-Rus İtilafı 1907
Boşnak Krizi 1908-1909
Agadir Krizi 1911
İtalyan-Türk Savaşı 1911-1912
Balkan Savaşları 1912-1913
Franz Ferdinand Suikastı 1914
Temmuz Krizi 1914
.
İSMAİL ENVER PAŞA I. DÜNYA SAVAŞINI YÖNETEN KOMUTANDIR… I. DÜNYA SAVAŞINDAN OSMANLI YENİLMEDEN ÇIKMIŞTIR.
.

KACAR TÜRKLERİNİ YIKIP YERİNE PEHLEVİ HANEDANLIĞININ GETİRİLMESİ – İRAN VE GÖRÜNEN KÖY

KACAR TÜRKLERİNİ YIKIP YERİNE PEHLEVİ HANEDANLIĞININ GETİRİLMESİ – İRAN VE GÖRÜNEN KÖY

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi