ÜÇLÜ VƏHDƏT-EÇMİƏDZİN

Ev / Genel / ÜÇLÜ VƏHDƏT-EÇMİƏDZİN

ÜÇLÜ VƏHDƏT-EÇMİƏDZİN

RİDVAN ABİNİN İNTERNETDƏ YAYIMLADIĞI BU QOÇ ŞƏKLİ BÖYÜK SİRLƏRİN AÇILMASINA KÖMƏK ETDİ RƏVAN-ERİVAN YAXINLIĞINDA TAPILMIŞ BU QOÇ HEYKƏLİNİN QABAQ VƏ ARXA AYAĞINDA QEYD OLUNMUŞ SİMVOLLAR-DAMĞALAR-RƏMZLƏR GÖSTƏRİR Kİ VAXTİLƏ ALBAN YƏHUDİ VƏ XRİSTİAN KİLSƏLƏRİ ÜÇLÜ VƏHDƏT TƏŞKİL ETMİŞLƏR… ELƏ BU ÜÇLÜYÜN ŞƏRƏFİNƏ EÇMİƏDZİN-ÜÇLÜ KİLSƏ UCALDILMIŞDIR SİMVOLUN ORTASINDAKI ALBAN ULDUZU ONU GÖSTƏRİR Kİ DİGƏR DİNLƏR ALBAN MƏDƏNİYYƏTİ BAZASINDA YARADILMIŞDIR… YƏHUDİ-İUDAİZM ALBAN KİLSƏSİNİN BAZASINDA YARADILARAQ XRİSTİANLIĞIN YARADILMASINA TƏKAN VERMİŞDİR…AYDIN OLUR Kİ HƏM QOÇ HEYKƏLİ HƏM DƏ EZMİƏDZİN ÜÇ KİLSƏNİN VƏHDƏTİNƏ HƏSR OLUNARAQ ALBANLAR TƏRƏFİNDƏN YARADILMIŞDIR…


Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor