ÜÇÜNCÜ SINIF ÜLKELERDE OLUŞAN “ATIK TOPLAYICI KÜLTÜRÜ”.

.
Atık toplayıcılığını herkes bilir, mali olarak zengin kültür insanları ihtiyacının kullanmadığı fazlasını atar, ya da satar, bunu üçüncü sınıf toplumu kullanır ve geçimini sağlar..


.
Üçüncü sınıfın atık toplama kültürünü önce iki çeşide ayıralım…
– Yerel ya da yurt içi atık toplayıcılığı.
– Uluslar arası yurt dışı atık toplayıcılığı.
.
Atıklar olarak da çeşitlendirelim;
1-   Atık paralar ya da cari fazlalardan yararlanmak.
2-   Yenilenen teknolojinin atıklarından yararlanmak.
3-   İhtiyaç fazlası ya da kullanım dışı atıklardan faydalanmak.
4-   Kölelik, ya da işçilik yaparak işini elinden alıp yararlanmak.
.
.
1-    Atık paralar ya da cari fazlalardan yararlanmak;
Bunun için cari fazla veren ülkelerden borç alınır ve kullanımında kazancınızın aslan payını borç aldığınız yere verirsiniz..
.
2-    Yenilenen teknolojinin atıklarından yararlanmak;
Teknoloji ülkeleri yeni ürettikleri teknolojileri kullanır ve eski teknolojilerini kullanmazlar ve varlıklarını hurda fiyatına satarlar, bunları atık teknoloji toplayıcıları alır kullanır ve maliyesini tedarik eder.
.
3-    İhtiyaç vazlası yada kullanım dışı atıklardan faydalanmak;
Bu herkezin bilip kullandığı tanım, çöp toplayıcılığı tanımını özellikle bunun için kullanır, bu iş ölüden yararlanma işidir ve kutsal bir iştir, doğaya atılan ve doğadaki habitatı yok eden çöp atıklarının önemli bölümü tekrar işlemek için geri kazanılır ve her açıdan önemli ve karlıdır.
.
4-    Kölelik, ya da işçilik yaparak işini elinden alıp yararlanmak;
Bu işlem eskiden köleler temin edlir ve köleler kendi sahip oldukları yerde çalıştırılır ve karın tokluğuna süren köle hayatı insanları yaşamlarını sürdürürler idi, dünyada makineleşmenin getirdiği teknolojiler fazla insan çalıştırmanın mali giderlerini düşürdüler ve köleler işsiz kalınca da azad ettiler bu yaptıklarını da dünyaya insani bir hareket olarak tanıttılar.
.
Zamanın köle çalıştırma sistemlerinde değişim oldu, artık köleler kendi başının çaresine ya da çaresizliğine bakar iken bu sefer işlerini kölelerin ayağına getirip hiç köleleri bakmadan çalıştırma metodları uyugulamaktadırlar…
.
Bu durum köleler için en uygun olan durum, çünkü köleler bu sayede ilşleri yapmayı öğrenir ve bir zaman sonra üretim fazlası oluşturur ve ürettikleri fazlayı da satarak mali imkanlarını yükseltir, bu durum hem onların teknolojiyi takip etmelerini hem de uygulamalarını sağlar, bu durum köleler için en büyük nimettir, çünkü bu gayret onları kölelikten patronluğa yüksektir.
.
1-   Türkiye devleti bir dönem bunu uygulamış ve hiç işsiz insanı kalmamıştır, bu sayede refah seviyesi yükselmiş ve 25 yıl çalışanı emekli ederek çok önemli mali başarı elde etmiştir.
2-   Çin devleti bu sistem yüzünden 30 yıllık dönemden sonra dünyanın en büyük gücü olmuştur.
.
.
Büyük devletlerin bir ihracı daha vardır, “çöp eğitimleri” köle topluma ihraç ederler….
Köle toplumlar bilgisel yoksunlardır, köle toplumlarda eğitim seviyesi düşüktür, eğitimlerde insanlara uygulamalar yerine ezber sistemi uygulanır, eğitilen insanların iş gücü olmaz, insanlar çalıştıkları halde geçinebileceği refah seviyesi için gerekli mali güce sahip değillerdir..
.
.
İnsanlar üç şekil iş yaparlar, üç şekilde iş ile yaşamını sürdürürler:

1- Laborant toplum; gelişmiş toplum.
Bilim teknoloji üretenler.
Bu gelişmiş toplumun kültürüdür daima yeni teknolojniler üretetek gelişmemiş toplumu çalıştırır ve kendi refah seviyesini daima üst seviyede olmasını sağlar..

2- Ergonomist toplum; yarı köle toplum
Makineleri kullanırlar ve işlem-iş üretirler
Bu ikinci sınıf yani yarı köle toplumun eylemidir

3- Sanaat toplumu;
Bu toplum en kutsal toplumdur, bireysel başarı seviyesi yüksektir, ve bu toplumlar en medeni toplumlardır.
.

“HALKIN DİLİNE BİR SÖZ VARDIR; ZENGİNİN ÇÖPÜ FUKARAYA KATIK OLUR.”
.
ÜLKELERİNİ KÖLE TOPLUM OLMAKTAN ÇIKARMANIN YOLLARI BELLİDİR:
1-  İNSANLARIN DOĞRU BİLGİ VE BECERİ EDİNMELERİNİ SAĞLAMAK.
2-  BİLGELERİN İŞLERİNDE KOLAYLIK SAĞLAMAK.
.
TOPLUMUNU KÖLE YAPAN LİDER VE KURALLAR KÖLELİĞİN EN BÜYÜK SEBEBİDİR..
.
Toplumuna iki çeşit zarar veren yönetimler vardır:
1- Kötü niyetli ve güçlü ülkeleri temsil eden yöneticiler.
2- Bilge olmadıkları halde yönetimlerde en üst makamlarda tutulan yöneticiler.
.

.
Yazımızda bütün gerçekleri özetledik…
Geriye dua etmek kaldı.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi