Ulu Hân Ata ve Memlûk târihçisi Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devadârî (ö. 1335)

“Ulu Hân Ata Bitikçi” ve Eserin
XIII. Yüzyıla Nasıl Ulaştığının Hikâyesi:

XIII.-XIV. yüzyıllar arasında yaşayan Memlûk târihçisi Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devadârî (ö. 1335) “Dürerü’t-Tîcân” adlı eserinde Moğollar’dan bahsederken, sözü Türkler’e getirerek onların târihini çok iyi bildiğini belirtmiş ve buna delil olarak, kütüphânesinde bulunan “Ulu Hân Ata Bitikci” adlı eski Türk kaynağını gösterip, eserin Arapça metnini tam olarak nakletmiştir.

Ebûbekir ed-Devâdârî sözkonusu kitabında, “Ulu Hân Ata Bitikci” adını taşıyan bu kaynağa yazdığı mukaddimede eserin Türkler tarafından çok eski asırlardan beri bilindiğine ve yazılı bir kaynak olarak o güne kadar muhâfaza edildiğine ilişkin önemli ayrıntılar verir. Müellife göre bu kaynak, “Oğuz-nâme” ile benzer özelliklere sâhiptir ve Türkler’in yanında onun kadar önemli ve değerlidir: Büyük Ata Hükümdâr’ın Kitabı’dır; Türk’ün en ilklerini anlatan bu kitâb Moğol ve Kıpcâk diline yakın olup, onların katında büyük bir hürmet ve değeri vardır.

Hakkında Türk Bilimi