PAKİSTAN-HİNDİSTAN BÖLGESİNDE ANTİK BİR TÜRK DİLİ; URDU-ORDU (URDUCA-TÜRK ORDU DİLİ)

Ev / Genel / PAKİSTAN-HİNDİSTAN BÖLGESİNDE ANTİK BİR TÜRK DİLİ; URDU-ORDU (URDUCA-TÜRK ORDU DİLİ)

PAKİSTAN-HİNDİSTAN BÖLGESİNDE ANTİK BİR TÜRK DİLİ; URDU-ORDU (URDUCA-TÜRK ORDU DİLİ)

.
İSMİNDEN ANLAŞILDIĞI GİBİ ORDUDA KULLANILAN BİR DİLDİR
HİNDİSTAN’I İDERE EDEN TÜRKLERİN ORDUDAKİ KONUŞTUĞU DİLDİR.
Zaman içersinde halk tarafından konuşulmaya başlanmıştır.
.

.
BURADAKİ RESİM URDUCA KİTAPTAKİ AY-YIDIZ TÜRK TAMGASINI GÖSTERMEKTEDİR
.

.
Urduca dilde Arap harfleri ile yazılmış kitap.
.

http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu

Urduca Pakistan ve Hindistan’ın resmî dilidir. “Urdu”, Türkçedeki “ordu” kelimesinden gelmektedir. Bu yüzden ordu dili de denir. Hintçeye çok benzemekle beraber Urduca özellikle Hindistan’ın kuzeyinde Müslümanların daha yoğun olduğu yerlerde konuşulmaktadır. Bazen Orduca diye de adlandırılmaktadır ve ordunun konuştuğu dil manasına da gelir. Pakistan’da herkes urdunun Türkçe bir sözcük olduğunu bilir

Urduca, dünyada 200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Pakistan’ın resmî dili olmasının yanında, Hindistan’ın 22 resmî dillerinden biridir. Hintçe ile aynı olmasına rağmen Arap alfabesi ile yazılır. Urduca orijinal bir dil değildir; Türkçe, Moğolca, Farsça, Sanskritçe, Arapça, Hintçe karışımı bir dildir. Gazneli Mahmut’un Hindistan alt kıtasını fethiyle, buraya gelen Türk askerlerinin bölge halkıyla kaynaşması sonucu gelişmiş ve pek çok Türkçe kelimede Urducaya geçmiştir. Çok basit bir dil bilgisi yapısı olmasına rağmen Harf birleşimleri yana doğru olduğu gibi aşağı doğru uzaması Urduca’nın zor öğrenilir bir dil olmasında büyük bir etkendir. İslam dünyasının önemli tasavvuf klasikleri bu dilde yazılmıştır. Daha çok dini ve edebi ürünleri mevcuttur.

URDUCA ÇEVİRİ İÇİN TIKLA : http://translate.google.com.tr/?hl=tr&tab=wT#ur|tr|


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor