Vakit nakittir..

.
Türkçe’deki “Vakit nakittir” sözü çok kıymetli bir sözdür, hele günümüzde gücün hükümdarı para olunca dahada bilinmesi gereken öğüttür.
.
Vakit; bilindiği gibi “zaman”dır.
Nakit; her an, her yerde kullanılabilir “geçerli değer” demektir
Vaktin kullanılabilir geçerli değer olduğunu söyleyen atalarımız vaktin değerini “kullanılması gereken değer” olarak tanımlamışlardır, açıkçası; Vakit “boşa geçmemesi ve çok iyi kullanılması gereken değer” dir
.
Günümüze döner isek insanların bilgeleri bilimleri almak ile meşgul iken çok büyük bir kısmı da zamanını boşa harcıyacak eylemler ile meşgul olup zamanlarını yok etmektedirler..
.
Hayat sınırlı bir zamandır, her ne kadar bir canlının yaşamındaki bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar verilmiş ise de boşa harcandığında yaşanmamış zaman olarak bitecektir, bu şu demektir, “size verilmiş ömrü siz kısaltıyorsunuz.”..
.
Bireysel gibi görünen bu davranışlar toplumun gücünü oluşturur, yani “insanların bireysel hareketleri aslında toplumun gücüdür”.
.
Yaratılmış en donanımlı canlı olan insan için böyle bir davranış “yanlış davranıştır”.
Toplum “kendi kendini kotrol eden sosyal yapı” ile vardır.
Toplumdaki “bireylerin kişisel hakları topluma zarar vermeyecek sınırlardadır”.
.
İnsanların önemli bir görevi de “birlikte oldukları insanlara her türlü yardımda bulunmaları”dır, bunlardan biride “uyarı hareketleri”dir.
“İnsanların insanlara etkisi insanlık hareketidir”, bu hareket “daima iyi yönde olmalıdır.”.

Hakkında Türk Bilimi