ev / genel / Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması.
.

İLK RÖNESANS HARAKETİ 1529 YILINDAKİ PROTESTANLIK HARAKETİDİR

Yeniden doğuş iki anlamı içerir.
-“İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının tesbitidir”  (eski, tarihsel bilimleri öğrenmek).
-“İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir” ( uygulanması).
.
.
Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa’nın ticaret ve Coğrafi  Keşifler’le yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder.
İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite’de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır
Fransız tarihçi Jules Michelet  tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi  Jakob Buckhardt  tarafından geliştirilmiştir.
.
Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır.
Bunlar en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri (KÖLE TİCARETİNDEN SAĞLADIKLARI PARA) sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar.
Çünkü İtanbul’un fethinden sonra Akdenizdeki ticaretleri bittiği için yeni ticaret alanları oluşturmak zorunda kaldılar, özellikle ticaretleri kölelerden oluştuğu için Müslümanların olmadığı Afrika’ya  ve Amerika’ya “KÖLE TİCARETİ” yapmaya yöneldiler.
Rönesans; Floransa,  Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi “kent-devletlerinde” ya da metropollerde doğmuştur.
Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması ve genel anlamda bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu.
.

RÖNESANS AVRUPAYI ÜÇ FARKLI YAŞAM ŞEKLİNE BÖLMÜŞTÜR
a-Rönesans Almanya’da bilim ve sanayi oluşturmuş, Almanya köle ticareti yapmamıştır. ALMANYA’DA PROTESTANLIK DOĞMUŞ VE KİLİSENİN İLİM KONUSUNDAKİ ENGELLERİ KALDIRILMIŞTIR.
b-İtalya’da sanat oluşturmuştur, papazlar İtalya’da bilimi engellemiş sanatı engellememiştir. İTALYA’DA SANAT ÖZELLİKLE HIRİSTİYANLIK VE KİLİSENİN DESTEĞİYLE DİNİ ÇALIŞMALAR OLUŞTURMUŞTUR.
c-Diğer Avrupa ülkelerinde denizaşırı insan katliamı ve köle sanayisi oluşmuştur.KÖLELİK BATI AVRUPA’NIN YENİ EKONOMİ KAYNAĞI OLMUŞ; AFRİKA’DAN İNSANLAR KÖLE OLARAK ALINIP AMERİKA’YA GÖTÜRÜLMÜŞ AMERİKA’DAKİ YERLİ HALK KATLEDİLMİŞ YERİNE GETİRİLEN AFRİKA KÖLELERİ AMERİKA’DA ÇALIŞTIRILMIŞ VE BİR KÖLE EKONOMİSİ OLUŞTURULMUŞTUR.
.
.
Rönesans’ın sebepleri
1.İstanbul’un fethedilmesi ile bilim adamlarının İtalya’ya göç etmesi  (bu teori yanlış ve aksak bir teoridir, çünkü İstanbul bir bilim değil ticaret merkezidir).
2.Arapçaya çevrilmiş eski Arap ve Roma eserlerinin tercüme edilmesi  (bu ifade kısmen doğrudur; çünkü Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi ve bu tarihten sonra dünyanın bütün bilimadamları Müslüman bilimcilerden olmuştur)  .
3.Kuzey Avrupa’dan gelen Novgorod kavimlerinin medeni Avrupa toplulukları üzerindeki yıkıcı etkisi (bu ifadede yanlıştır; çünkü İstanbul merkezli ticaretin önemli bir çeşidide köle ticaretidir, İstanbulun fethiyle bu ticaret engellenmiş karadeniz üzerindeki “Avrupa köle ticareti”de durmuştur).
4.Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, koruyan bir sınıfın oluşması (coğrafi keşifleri yapan Burjuva sınıfı)
a-Bu burjuva sınıfı Avrupalılar’ı korurken Afrikada’ki insanları köle yapmıştır.
b-Bu sınıf “Amerikada’ki yerli halkı katletmiş”, soykırım yapmış ve yerine Afrika’dan köleler getirip “köle sanayisi” kurmuştur.
c-Bu koruyan sınıf olarak ifade edilen sınıf 1789 yılında tekrar kendileri tarafından yıkılarak değiştirilmiştir.
.
Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus, Sophokles, Domosten, Platon, Çiçeron ve Virgil’in eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1531), Tasso (1544-1595) yetişip eserler verdiler. Machiavel’in Hükümdar adlı eseri meşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) aynı zamanda heykeltraş, mimar ve edebiyatçı da olan Leonardo da Vinci (1452-1519), Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır. Fransa, edebiyat ve fikir sahalarında İtalya’yı geçerek; Ronsard (1525-1585), Montaigne (1533-1592), Rabelais (1495-1555), mimarlıkta Louvre Sarayı’nı yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant, resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France kuruldu. Almanya’da daha çok dini alanda değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536), Röklen (1452-1522), Luther (1483-1546), resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti. İngiltere’de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan ve The Game’in yazarı Shakespeare (1564-1610), İspanya’da Donkişot yazarı Cervantes (1547-16921), ressam Velasquez (1599-1660), Hollanda’da ressam Rembrandt (1607-1669), Polonya’da ilk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik’e yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan eserler Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.
.
BÜTÜN BU ÇALIŞMALARA 1789 YILINDA SON VERİLMİŞ.
YERİNE İNSANLARI DÜŞÜNCE VE FİKİR MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN YÖNETİLEN YENİ BİR DÜNYA OLUŞTURULMUŞTUR.
ADINA “HALK İHTİLALİ”  DENMİŞTİR.
BU HARAKET ŞEKLİ “BU GÜNKÜ DÜNYANIN YÖNETİM ŞEKLİ” OLMUŞTUR.
BU ŞEKİLDE ÜLKELER YIKILMAKTA VE YENİDEN KONTROL EDİLEBİLİR ŞEKİLDE OLUŞTURULMAKTADIR.

.

1-“”RÖNESANSIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ BİLİM TARİHİNDEN YARARLANMAKTIR”” bu özellik  Memun tarafından , 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi)  kurarak oluşturulmuştur.
2-“”RÖNESANSIN İKİNCİ ÖZELLİĞİ BİLİMİ YAŞAM HALİNE GETİRMEKTİR””  bu özellik AHİ EVRAN (d.1171-ö.12 Nisan 1261) BİR İMPARATORLUĞUN TEMEL TAŞI VE KAYBEDİLEN EN DEĞERLİ TOPLUM KURALI; TÜRKLERDE “SANAT VE ERDEMİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİREN BİR KURUM OLARAK AHİLİK”   kurarak oluşturulmuştur.

.
.
http://www.youtube.com/watch?v=Qbetf8hb1PQ&feature=related
.
1453 BİR ÇAĞIN KAPANMASININ DOMİNO ETKİLERİ; http://turkbilimi.com/?p=7311 BİR DEVİR NASIL DEĞİŞTİ.
1529 İLK RÖNESANS HARAKETİ; http://tr.wikipedia.org/wiki/Protestanlık
1550 Avrupa’daki rönesans; http://tr.wikipedia.org/wiki/Rönesans
1600 AFRİKA KÖLELİK TARİHİ; http://turkbilimi.com/?p=7218
1789 Fransız ihtilali ; http://turkbilimi.com/?p=5521 HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI
1990 Afrika’daki rönesans ; http://en.wikipedia.org/wiki/African_Renaissance

.

 


 

Hakkında admin

 

 

İlginize teşekkürler

 

1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …

 

türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Resmi Yenile

 


*


 

 

Hakkında antikor