ev / ATA / ATASÖZÜ / YÖNE DÖNMEK, BAKMAK VE GÖRMEK AYRI HAREKETLERDİR…

YÖNE DÖNMEK, BAKMAK VE GÖRMEK AYRI HAREKETLERDİR…

Dışardan bakıldığında gözünüzde görünen yansıma beyninizin yansıması değildir..

İnsan anatomisinin dışa dönük yaşamında hareketler.. ve anatomik bağları incelendiğinde şunları görürüz.
Karşıdan bakıldığında ayni hareket gibi görünen dönmek, bakmak ve görmek aslında dışardan belli olmayan üç ayrı harekettir.
Üç hareketin hangi hareket olarak yapıldığı sadece dönüş hareketinin dışardan görüldüğü ve diğer iki hareketin insanın kendi bilgisi dahilinde olduğu bilinmelidir.
Hareketler içsel kotrollu yapılır, hareketlerin önemli bölümü dışarıya yansımaz.
Hareketler gürültü kontrolludur, insan bu gürültü toplumundan odaklandığı hareket ile ilişkidedir.
Hareketler beşeri yaşam ile anatomik yaşamın bileşkesidir, her hareket bütün anatominin organlarına ayrı ayrı kaydedilir.
İnsan yaşamındaki anatomik yapısını şahit olduğu ve iletişimde olduğu hareketler ile geliştirir, dönüştürür ve oluşturur.

Bazen de gönül gözü denmektedir, bu bakış sadece gönlündekileri görür.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi