ƏL AQSA MƏSCİDİ

Ev / Genel / ƏL AQSA MƏSCİDİ

ƏL AQSA MƏSCİDİ

XRİSTİAN VƏ MÜSƏLMANLARIN İSTİNAD NÖQTƏSİ OLAN BU MƏSCİD DEYİLƏNƏ GÖRƏ SÜLEYMAN PEYQƏMBƏR TƏRƏFİNDƏN İNŞA EDİLMİŞDİR.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM GÖSTƏRİR Kİ MƏSCİD AQLAR-MAQLAR TƏRƏFİNDƏN İNŞA OLUNMUŞDUR.BUNU HƏM MƏSCİDİN 8 TİNLİ/BUCAQLI/ FORMASI HƏM ONUN ADI -VAXTİLƏ AQSAR ADLANAN MƏSCİD İNDİ AQSA ADLANIR…AQSAR SÖZÜ TƏMİZ TÜRK SÖZÜ OLMAQLA AQ ALLAH-AQ TANRI DEMƏKDİR.ONDAN ƏLAVƏ MƏSCİDLƏ ƏLAQƏLİ BÜTÜN ADLAR-QÜBBƏ-QÜDS-QÜTB-QÜLLƏ TÜRK TERMİNLƏRİDİR.BURADAN AYDIN OLUR Kİ BU MƏSCİDİN-ALLAH EVİNİN DƏ TİKİLMƏSİ TÜRKLƏRLƏ BAĞLIDIR…

 


 

Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

 

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

 

 

İlginize teşekkürler

 

Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …

 

Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Resmi Yenile

 

 


*


 

 

Hakkında antikor