ev / genel / 1452 İki parça Avrupa ve Roma’da taç giyen son imparator Habsburg Kutsal Roma İmparatoru

1452 İki parça Avrupa ve Roma’da taç giyen son imparator Habsburg Kutsal Roma İmparatoru

.

Lombart – Germanik olarak tanımlanan Avrupa halkının antik yazıları.

Orta Avrupa’nın kuzeyinden güneyine antik bir Cermen kavim bölgesi bulunmaktadır, bu kültür günümüze kadar bu coğrafyada çok parçalı ayrı bir kültür olarak kalmıştır.

Avusturya neslinin en kıdemli üyesi V. Frederick 1440’ta Alman Kralı oldu ve 1452’de Kutsal Roma İmparatoru olarak Roma’da taç giydi (ki Frederick Roma’da taç giyen son imparatordur). Böylece Habsburglar Batı dünyasının en prestijli seküler unvanına sahip oldu. Bununla birlikte o dönemde “Kutsal Roma İmparatoru” demek, pratikte sadece “Alman Kralı” demenin gösterişli bir şekliydi ve Alman kralları -tıpkı Bohemya ve Macaristan kralları gibi- seçimle başa geliyordu. Habsburg Hanedanı’nın 1711 yılına kadar sürekli kendi içinden imparator çıkarmasının başlıca nedeni, Habsburg kontrolündeki bölgenin genişliği ve zenginliği nedeniyle Hanedanın Alman seçicilere kendi adayını dayatabilmesiydi.

 

 

Yönettikleri ülkeler
Habsburg Hanedanlığının yönetmiş oldukları bazı ülkeler şunlardır:

Kutsal Roma Cermen İmparatoru (1273-1806)
Avusturya İmparatoru (1806-1867)
Avusturya-Macaristan İmparatoru (1867-1918)
Hırvatistan Kralı (1437-1918)
Macaristan Kralı (1437-1918)
İspanya Kralı (1516-1700)
Portekiz Kralı (1580-1640)
Bohemya (Çek) Kralı (1526-1918)
Erdel (Transilvanya) Kralı (1690-1867)
Ayrıca kısa süreli olarak aşağıdaki ülkeleri de yönetmişlerdir:

Meksika İmparatoru (1864-1867)
Toskana Grandükü (1790-1859)
Parma Dükü (1814-1847)
Modena Dükü (1814-1859)

.

1452 yılındaki Kutsal Roma devleti Orta Avrupa birleşik devletidir, bu devlet 1452 yılı Avrupa’sının Bizans devleti dışında üç parçalı olduğunu göstermektedir, 1453 yılında Osmanlının Avrupa kuşatması öncesinde oluşan bu birliktelik kısa müddet sonra dağılmış ve Alman halkı ikiye bölünmüştür. Bu tarih İstanbul’un fethinin öncül tarihidir.

Bu tarih Avrupa’nın Geç Roma dönemindeki iki parça olarak bölünmüş halini göstermektedir.

  1. Dünya savaşında da Almanya ve Avusturya-Macaristan devletleri Osmanlının yanında yer almıştır.

Yakın tarihte oluşturulan Avrupa Birliği tarihinin geçmişine baktığımızda PARÇA AVRUPA görürüz, bu günlerde yine bölünmüş Avrupa’nın adımları atılmaktadır.

.

Basındaki haber başlıkları

İngiltere’de AB’den çıkış anlaşması

İngiltere AB’den ayrıldı!

.

.

Kaynak; Wiki

.

Hakkında Türk Bilimi