1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

Ev / Genel / 1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

1919- 1920 Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok çok önemli bir tarihi sayfa..NEDEN MALTA’YA SÜRÜLDÜLER ??? .!!!…Malta sürgünleri.

.

1915, OSMANLI İMPARATORLUĞU ÇANAKKALE SAVAŞINI KAZANDI .

1918. İNGİLİZLER İSTANBULU İŞGAL ETTİ…..

30 Ekim 1918 ,Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı‘nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

ALINTI; http://tr.wikipedia.org/wiki/Mondros_Ateşkes_Antlaşması

.

İstanbul’un işgali, Osmanlı Devleti ve İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması ile I. Dünya Savaşı‘nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından 13 Kasım 1918’de Osmanlı’nın başkenti İstanbul‘u işgal dönemine verilen addır. 13 Kasım 1918’te başladı, 6 Ekim 1923’te İstanbul’un Kurtuluşu ile sonuçlandı.

ALINTI; http://tr.wikipedia.org/wiki/İstanbul’un_işgali

.

2/3 Kasım 1918,  ENVER, CEMAL, TALAT Paşa’lar ülkeyi terketti. Türk Harp Suçluları Tahkik Encümeni kuruldu.

25 Aralık 1918,  İstanbul Hükümeti tehcir suçlarının cezalandırılacağına dair kararname çıkardı.

5 Ocak 1919,  Tutuklamalar başladı. Kırklareli Mutasarrıfı Hilmi Bey tutuklanarak Bekir Ağa Bölüğü’ne hapsedildi………

ALINTI; SÜRGÜN TÜRKLER- MEHMET AKİF BAL.

.

Bekirağa Bölüğü

Bekirağa Bölüğü, Beyazıt’ta Osmanlı döneminde harbiye nezareti olan bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının avlusunda yer almış askeri tutukevi. II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde siyasi suçluların kapatıldığı tutukevi adını, ilk müdürü olan Binbaşı Bekir Ağa’dan almıştır.

Beyazıt’ta Harbiye Nezareti’nin (bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası) kuzeydoğusunda yer almaktaydı. 1870-1922 arasında, yaklaşık yarım yüzyıl boyunca İstanbul’un korku uyandıran tutukeviydi. Resmi adı İstanbul Muhafızlığı Dairesi iken halk arasında ve basında Bekirağa Bölüğü olarak ünlenmişti. Yalnızca siyasi ve askeri tutuklulara mahsus olan Bekirağa Bölüğü, Türkiye’de 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında, dönemin basın ve aydın çevrelerini etkilemiştir. Bekirağa Bölüğü’nün ünü her dönemde muhaliflerin kapatıldığı bir hapishane olmuştur.

.

Alıntı; http://tr.wikipedia.org/wiki/Bekirağa bölüğü

.

İsmail Enver-ENVER PAŞA (Hayatını milletinin varlığına adamış güçlü bir Ordu teşkilatçısı) 1880-1922

İsmail Enver Paşa Almanlarla birleşip Çanakkale’de bir tarih yazılmasını sağladı…Osmanlı Devleti 1914-1915 te Çanakkale’yi Avrupa Birleşik Orduları’nı yenerek korudu ama…

İstanbul’un işgalini her nedense önliyemedi…İstanbulun işgali ile Enver Paşa komutasındaki askerler ve taraftarları  İngilizler tarafından büyük ölçüde  toplandı ve sürgüne gönderildiler.

Osmanlı’nın sonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcı tarihlerinde  meydana gelen bu “Türk Tarihinin çok çok önemli sayfası”nı mutlaka incelemek ve anlamak gerekir…

.

Malta sürgünleri önce Bekirağa Bölüğünde toplanmaya başladı…

MALTAYA SÜRÜLENLERMİ AKİL ADAMLARDIR YOKSA SÜRENLERMİ…

.

Malta sürgünleri, İstanbul’un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta’ya sürülen (veya gıyabında tutuklama kararı çıkarılarak sürgüne gönderilecekleri bildirilen) 145 Türk devlet adamı, asker, idareci ve aydın için kullanılan terimdir.

Türk Tarihinde önemli bir asker ; Ali İhsan Paşa – (1882, İstanbul – 1957, İstanbul)

Tutuklama ve sürgünler, Mart 1919’da, Irak cephesinden çekilişi yürütmüş Ali İhsan Sabis Paşa ile başlamış ve Ekim 1920’ye kadar sürmüştür. Seçilen isimler, işgale karşı direnişi organize edilebilecek kadronun ve liderlik potansiyeli gösterebilecek olanların devreden çıkarılmak istendiğini akla getirmektedir. Ermeni Tehciri ile ilgili konular sürgün cezalarına sonradan monte edilmiştir. Ancak ellerinde rehin misali tuttukları sürgünlerin varlığı, bunlara karşı isnatların dayanaklarının zayıflığı zamanla İngilizlerin siyaseten aleyhine işlemeye başlamış, Mustafa Kemal de konuyu bir koz olarak kullanmaktan geri kalmamıştır. Sürgünlerin sonuncuları 1922 yılı içinde serbest bırakılmışlardır.

ASKER MİLLET TÜRK MİLLETİ ve Osmanlı Devletinde “Şanlı bir aile” dört Paşa.

Bu tutuklamalar arasında Enver ve Halil Paşa’nın babası  ve Nuri Paşanın’da kardeşi olan Hacı Ahmet Paşa’da vardır.

.

İsim Tutuklandığı tarih Tutukluluk no Osmanlı İmparatorluğu‘ndaki görevi
Ali İhsan Sabis 29 Mart 1919 26 67 eski 6. Ordu komutanı
İbrahim Ahmet

Halil Kut Paşa

29 Mart 19192 Nisan 1919 26 68 Ali İhsan Paşa’nın emir onbaşısı, tutuklanan komutanından ayrılmamış, gönüllü sürgüne gitmiştirEnver Paşa’nın amcası Halil Kut Paşa İstanbul’da tutuklandı
Abdülgani Bey 28 Mayıs 1919 26 95 Yarbay
Ahmet Faik Bey (Erner) 28 Mayıs 1919 27 24 eski Sivas Valisi
Ahmet Cevat Bey 28 Mayıs 1919 27 00 Albay, İstanbul Merkez Kumandanı
Ahmet Haydar Bey 28 Mayıs 1919 27 08 Binbaşı
Ahmet Muammer Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Konya valisi
Ahmet Nesimi Bey 28 Mayıs 1919 27 19 eski Hariciye Nazırı
Ahmet Tevfik Bey 28 Mayıs 1919 26 80 Albay
Ali Fethi Okyar 28 Mayıs 1919 26 80 eski Dahiliye Nazırı, Sofya sefiri, mebus
Atıf Bey 28 Mayıs 1919 27 02 Ankara mebusu
Celal Bey 28 Mayıs 1919 26 76 Albay
Cemal Efendi 28 Mayıs 1919 26 94 Yüzbaşı
Faik Bey 28 Mayıs 1919 27 37 eski Merzifon kaymakamı
Fazıl Berki Tümtürk 28 Mayıs 1919 26 98 eski Çankırı mebusu
Ferit Bey 28 Mayıs 1919 27 03 İttihat ve Terakki katibi
Gani Bey 28 Mayıs 1919 27 23 İttihatçı
Habip Bey 28 Mayıs 1919 26 85 Bolu mebusu
Hacı Ahmet Paşa 28 Mayıs 1919 27 39 Enver Paşa‘nın babası
Doktor Halil Bey 28 Mayıs 1919 26 99 Yüzbaşı
Hasan Fehmi Tümerkan 28 Mayıs 1919 26 88 Sinop mebusu
Ürgüplü Mustafa Sabri Efendi 28 Mayıs 1919 27 34 Şeyhülislam
Hzım Bey 28 Mayıs 1919 26 78 Binbaşı
Hilmi Bey 28 Mayıs 1919 27 89 Kırklareli Mutasarrıfı
Hoca RİFAT efendi 28 Mayıs 1919 27 06 İttihat ve Terakki temsilcisi
Hüseyin Cahit Yalçın 28 Mayıs 1919 26 75 İstanbul mebusu, gazeteci
Hüseyin Kadri Bey 28 Mayıs 1919 27 05 Karesi mebusu
İbrahim Bedrettin Bey 28 Mayıs 1919 27 01 Diyarbakır Valisi
İbrahim Hakkı Bey 28 Mayıs 1919 27 10 Binbaşı
İsmail Canbulat 28 Mayıs 1919 26 92 eski Dahiliye Nazırı
Kemal Bey 28 Mayıs 1919 Belli değil Belli değil
Macit Bey 28 Mayıs 1919 27 04 Divan-ı Muhasebat Memuru
Mazlum Bey 28 Mayıs 1919 27 07 Binbaşı
Mehmet Sabit Sağıroğlu 28 Mayıs 1919 26 86 eski Sivas Valisi
Sabri Toprak 28 Mayıs 1919 27 29 Saruhan Mebusu
Mehmet Vefik Bey 28 Mayıs 1919 26 79 Yarbay, Kaymakam
Memduh Bey 28 Mayıs 1919 27 33 eski Musul Valisi
Mithat Şükrü Bleda 28 Mayıs 1919 26 93 eski Maarif Nazırı, Burdur Mebusu, İttihat ve Terakki Genel Sekreteri
Mustafa Asım Bey 28 Mayıs 1919 27 11 eski Of Mutasarrıfı
Mümtaz Bey 28 Mayıs 1919 26 97 Emekli Yarbay
Nevzat Bey 28 Mayıs 1919 26 96 Yüzbaşı
Ömer Bey 28 Mayıs 1919 26 81 Binbaşı
Rahmi Arslan 28 Mayıs 1919 26 91 eski İzmir Valisi
Rıza Hamit Bey 28 Mayıs 1919 27 40 Bursa Mebusu
Pirizade İbrahim Abdullah Bey 28 Mayıs 1919 27 35 Şurayı Devlet Reisi, Nazır
Salah Cimcoz 28 Mayıs 1919 27 28 İstanbul Mebusu
Sami Bey 28 Mayıs 1919 27 09 Albay
Süleyman Numan Paşa 28 Mayıs 1919 27 32 Ordu Sıhhiye Müfettişi
Süleyman Sudi Bey 28 Mayıs 1919 27 30 Tokat Mebusu, Lazistan mebusu olarak da görünmektedir.
Şerafettin Efendi 28 Mayıs 1919 26 77 Yüzbaşı
Şükrü Kaya 28 Mayıs 1919 27 38 Mülkiye Müfettişi
Tahir Cevdet Bey 28 Mayıs 1919 26 90 eski Ankara Valisi
Tevfik Hadi Bey 28 Mayıs 1919 26 82 Siyasi Polis Müdürü
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu 28 Mayıs 1919 27 31 İzmir mebusu
Veli Necdet Bey 28 Mayıs 1919 26 87 Dahiliye Nazırlığı Müsteşarı
Yusuf Ziya Bey 28 Mayıs 1919 26 84 Emekli Binbaşı, İttihat ve Terakki Üyesi
Zekeriya Zihni Bey 28 Mayıs 1919 27 18 eski Edirne Valisi
Cihangirzade İbrahim Bey 2 Haziran 1919 27 17 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Alibey Zade Mehmet bey 2 Haziran 1919 27 16 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Kars valisi
Cihangirzade Hasan Han 2 Haziran 1919 27 18 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Savunma Bakanı
Cihangirzade Aziz Bey 2 Haziran 1919 27 19 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Adalet Bakanı
Mehmet Oğlu Muhlis Bey 2 Haziran 1919 27 27 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti PTT Genel Müdürü
Matyev Radjinski 2 Haziran 1919 27 25 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rus Şura üyesi
Musa Salah Bey 2 Haziran 1919 27 20 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Polis Müdürü
Pavlo Camusev 2 Haziran 1919 27 14 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi
Tevhiddüdin Taviloğlu 2 Haziran 1919 27 22 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Emniyet Müdürü (Orenburglu Kazak Türkü)
Stefani Vafides 2 Haziran 1919 27 26 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Rum Şura Üyesi, Sosyal Yardım Bakanı
Yusufoğlu Yusuf Bey 2 Haziran 1919 27 21 Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti Şura Üyesi, Gıda Bakanı
Abbas Halim Paşa 21 Eylül 1919 27 54 Prens, Eski Nafia Nazırı, Bursa valisi, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın kardeşi.
Ahmet Ağaoğlu 21 Eylül 1919 27 64 Afyonkarahisar mebusu, Darülfünün hocası, yazar
Ali Münif Bey 21 Eylül 1919 27 62 eski Nafia Nazırı
Hacı Adil Bey 21 Eylül 1919 27 57 mebus
Hlil Menteşe 21 Eylül 1919 27 60 İttihat ve Terakki üyesi
Hüseyin Tosun 21 Eylül 1919 27 65 Milli Telgraf Ajansı sahibi ve müdürü
Kara Kemal 21 Eylül 1919 27 61 eski İaşe Nazırı
Mahmut Kamil Paşa 21 Eylül 1919 27 58 Eski 5. Ordu Komutanı
Sait Haim Paşa 21 Eylül 1919 27 55 Prens, eski Sadrazam
Ziya Gökalp 21 Eylül 1919 27 59 ErganiMaden Mebusu, Darülfünün hocası, yazar
Mehmet Afif Bey 28 Ocak 1920 27 60 Binbaşı
Nuri Bitlisi 28 Ocak 1920 27 61 Çavuş
Faik Kaltakkıran 22 Mart 1920 27 80 mebus
Faik Kaltakkıran 22 Mart 1920 27 81 İstanbul Müstahkem Mevki Komutanı
Cemal Mersinli 22 Mart 1920 27 72 ordu komutanı
Çürüksulu Mahmut Paşa 22 Mart 1920 27 71 komutan
Hasan Tahsin Uzer 22 Mart 1920 27 73 eski Şam ve Erzurum valisi
Hüseyin Rauf Orbay 22 Mart 1920 27 76 eski Bahriye Nazırı, Sivas mebusu
İsmail Cevat Çobanlı 22 Mart 1920 27 74 komutan
Mehmet Esat Işık 22 Mart 1920 27 75 askeri tabip
Mehmet Şerafettin Aykut 22 Mart 1920 27 79 Avukat, Gazeteci, Edirne Milletvekili. Meclis-i Mebusan’da Misak-ı Milli’yi okuması nedeniyle
Kara Vasıf (Mustafa Vasıf Karakol)
22 Mart 1920 27 78 Karakol Cemiyeti‘nin kurucusu
Köstenceli Numan Usta 22 Mart 1920 27 81 Zeytinburnu Fabrikasında Ustabaşı
Ahmet Emin Yalman 27 Mart 1920 27 87 Gazeteci
Ali Çetinkaya 27 Mart 1920 27 89 eski Afyon mebusu
Ali Sait Paşa 27 Mart 1920 27 82
Ali Seyyit Bey 27 Mart 1920 27 94 aşiret reisi
Celal Nuri İleri 27 Mart 1920 27 85
Ebüzziyade Velit Paşa 27 Mart 1920 27 83
Enis Avni (Aka Gündüz)
27 Mart 1920 27 91 yazar
Hilmi Abdülkadir 27 Mart 1920 27 89
İslam Ali 27 Mart 1920 27 86
Mehmet Eczacıbaşı 27 Mart 1920 27 90 Eczacı, Mehmet Şazi Elveren‘in babası
Mehmet Muammer İra 27 Mart 1920 27 88 İstanbul Polisi Siyasi Kısım Müdürü
Rafet Paşa 27 Mart 1920 27 92 belli değil
Süleyman Nazif 27 Mart 1920 27 84 eski Musul ve Bağdat valisi, yazar
Acenta Mustafa Kırzade 20 Mayıs 1920 27 86 Tacir
Doktor Abüsselami Paşa 20 Mayıs 1920 27 90 Emekli general, eski Yemen komutanı
Mehmet Kamil Bey 20 Mayıs 1920 Musullu gazeteci
Hacı Ahmet Bey 31 Mayıs 1920 27 91 Sivas İttihat ve Terakki Delegesi
Mustafa Reşat Bey 31 Mayıs 1920 İstanbul Siyasi Polis Müdürü
Agah Bey 7 Haziran 1920 27 86
Basri Bey 7 Haziran 1920 27 92 yarbay, Cevat Paşa‘nın damadı
Mustafa Abdülhalik Renda 7 Haziran 1920 27 92 eski Bitlis Valisi
Ali Cenani 13 Haziran 1920 27 93 eski Halep ve Antep mebusu
Andavallı Mehmet Ağa 13 Haziran 1920 27 94
Murat Bey 13 Haziran 1920 27 95
Süleyman Faik Paşa 13 Haziran 1920 27 96
Yakup Şevki Subaşı 13 Haziran 1920 27 97 Eski 9. Ordu Komutanı
Ali Nazmi Bey 6 Ağustos 1920
İlyas Sami Muş 19 Ağustos 1920 Muş mebusu
Mehmet Atıf Bey 19 Ağustos 1920 27 98
Mehmet Nazım Bey 19 Ağustos 1920 27 99
Süleyman Necmi Bey 19 Ağustos 1920
Sefer Bey 12 Eylül 1920 28 00
Burhanettin Hakkı Bey 20 Eylül 1920 28 01
Mehmet Nuri Bey 20 Eylül 1920 28 02
Mehmet Rifat Bey 20 Eylül 1920 28 03
Cemal Oğuz Bey 5 Ekim 1920 28 04
Mehmet Ali Bey 5 Ekim 1920 28 05
Ahmet Şükrü Bey 27 63 eski Maarif Nazırı, mebus
Eşref Sencer Kuşçubaşı 28 06 Teşkilat-ı Mahsusa
İsmail Müştak Mayokan 28 07 Yazar, mebus
Kazım Bey 28 08 Albay, Enver Paşa’nın kayınbiraderi
Mürsel Bakü 28 09 Tümgeneral, mebus
Galatalı Şevki Bey 28 10 Albay, Malta’ya sürgüne gönderilinceye kadar Karakol örgütünün başı
Yunus Nadi Abalıoğlu 28 11 Gazeteci, Yeni Gün gazetesi sahibi, İzmir mebusu

.

Alıntı; http://tr.wikipedia.org/wiki/Malta_sürgünleri

MALTA SÜRGÜNLERİNİN ÖZELLİKLERİ;

-Devlete bağlı olmak

-Türk Milliyetçisi olmak

-Müslüman olmak

İSMAİL ENEVER PAŞA’NIN HÜKÜMETE VASİYETİ;
Hükümete
“Planım, Ruslara, hemen iki misli faik iki Kolordu ile arkalarına düşerek ricata mecbur etmek ve bu suretle XI. Kolordu ve Süvari Fırkasıyla takibolunan düşmanı karşılayıp, tamamıyla mahvetmekti. IX. Ve X. Kolordu ve Süvari Fırkasını bekliyorum. Gelir de yetişirse, düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa o vakit Ordu mahvolmuş demektir.
Şimdiye kadar asker ve zabitler hiç kusursuz harbettiler. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse, muvaffakiyet katidir. Eğer muvaffak olmazsam, son neferimle beraber öleceğim. Bu halde vasiyetim: Ben vazifemi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Yaşasın dinim, vatanım, Padişahım.
Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, refikam Sultan Efendi hazretlerinin muhassısatı kafi değildir. Kendisinin müreffehen yaşaması için hiç olmazsa, Başkumandanlık muhassısatımın kendi muhassısatına zammı ve ebeveynimin temini refahı ile, rahmeti ilahiyeye mazhariyetim için birkaç hayır yapılmasını rica eder ve tealisine çalışmaktan başka bir maksat beslemediğim din ve milletimin tealisine dua eder, tanıyanlara selam ederim. Yaşasın Müslümanlık ve Osmanlılık ve Osmanlıların Padişahı Sultan Mehmet Han!”
Enver
“Servet namına bir şeyim yoktur. Mamafih ne varsa, Refikam Sultan Efendi hazretlerine bırakıyorum.”
Enver

.

İÇİNDEN YIKILMIYAN BİR KALE-MİLLET DIŞINDAN ASLA YIKILMAZ…

16 Nisan 1919 Diyarbakır eski valisi Reşit  Bey’in takip ve yakalanmasında hizmetleri görülenlere madalya verildi…

ALINTI; SÜRGÜN TÜRKLER, sayfa 49

.

Mustafa Kemal ile birlikte Samsuna giden askeri kadro:

1. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri.
2. Kurmay Başkanı Albay Kázım Beyefendi (General Kázım Dirik. 1880-1941).
3. Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Beyefendi (Milletvekili ve elçi Dr. İbrahim Tali Öngören. 1875-1952).
4. Kurmay Binbaşı Arif Bey (İzmir suikasti davasında İstiklál Mahkemesi’nin kararıyla idam edilen Ayıcı Arif Bey. 1882-1926).
5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (Asker ve büyükelçi Hüsrev Gerede. 1886-1962).
6. Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey (Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951).
7. Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam. 1881-1942).
8. Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi (Atatürk’ün yaveri ve milletvekili Cevad Abbas Gürer. 1887-1943).
9. Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi (Tokat milletvekili Mustafa Sabri Süsoy. 1876-1934).
10. Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi (Gümüşhane milletvekili Ali Şevket Öndersev. 1884-1940).
11. Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi (Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay. 1886-1946).
12. Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi (Başbakanlık özel kalem müdürü İsmail Hakkı Ede. 1886-1943).
13. Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.
14. Piyade Asteğmeni Hayati Efendi (Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hayati Bey. 1892-1926).
15. Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi (Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi. 1894-1970).
16. Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efendi (Atatürk’ün emir subayı ve Giresun milletvekili Muzaffer Kılıç. 1897-1959).
17. Asteğmen Abdullah Efendi.
18. Adli müşavir Ali Rıza Bey.
19. Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.
20. Tabur hesap memuru Ahmed Nuri Efendi.
21. Kátip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars. 1880-1945).
22. Yedeksubay Tahir Efendi.
23. Kátip Memduh Efendi (Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh Atasev. 1895-1930’lar)

24. Gemide subay kadrosunun dahilinde 25 Er görev almıştır.

1919 Mayıs 16 tarihli  Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna gidiş vizesi ile Samsuna gönderilişine ait belge, İsmail Enver Paşa erkanı Malta’ya sürülürken Mustafa Kemal Samsun’a gönderilmiştir, bu tarihten sonra Mustafa Kemal tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş çalışmaları başlamıştır.

Tarihi aydınlatan tarihçi Prf. Yusuf Halaçoğlu konuşması alttaki sosyal bağlantıda..

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=329650199771811

.

ÖNEMLİ BİR TARİH 19 MAYIS 1919

Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a geçişi

Atatürk’ün Samsun’a girişi, görüldüğü gibi küçük bir gemi değil önemli büyüklükte ve içerisinde çok sayıda askeri personel olan Anadolu yolculuğu.

19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Samsun’a bir gemiyle gelerek yeni bir devlet kurma çalışmalarına başladı…

MUSTAFA KEMAL “ATATÜRK” (1880-1938) DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TOPLUM VE SİYASET BİLİMCİSİ

Bütün bu olaylar sonrasında Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

.

Sultan Vahdettin İngiliz zırhlısı ile Osmanlı topraklarından çıkarılıyor..

 

TANRI KIRALİÇEYİ KUTSASIN

1920 Yılında Selimiye camisindeki mahya

İngiliz Muhipleri Cemiyetinin Osmanlı İmparatorluğundaki etkileri

 

 

.

Mustafa Kemal,  Ali İhsan Sabis Paşa’nın getirilmesi gereken göreve İsmet İnönü’yü getirmiştir…Daha sonra İsmet İnönü ile fikir ayrılıkları olduğunu görmüş ve “yaptığım en büyük hata İsmet İnönü’ye güvenmemdir” diyerek sitem etmiştir, bununla da kalmamış cenazesine İsmet İnönü’nün katılmamasını vasiyet etmiş ve bütün dünya cenazesine katılırken İsmet İnönü katılmamıştır.

CUMHURİYETİN – ATATÜRK DÖNEMİ İLK KAĞIT PARALARI

. Mustafa Kemal tarafından düşünülen T.C. Akbayrak.

Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü paralardaki Kurt resmini ve Kustafa Kemal resmini kaldırıp kendi resmini koymuştur.

.

Enver Paşa Gurubunun  en önemli özelliği  Almanya Devleti ile ortaklık kurmalarıdır….

Bilindiği gibi  Almanlar Rusya ve daha sonra birçok Avrupa ülkesi ile savaşa girmiş ve Dünya ikiye bölünmüş 2. Dünya Savaşı gerçekleşmiştir.

Buradan görülmektedir’ki yeni Türkiyeyi kuranların bir Dünya savaşında Almanya taraftarı olmamasının hazırlıkları yapılmıştır…

EĞER ENVER PAŞA GURUBU TÜRKİYE MİLLET MECLİSİNİ KURSAYDI, KURULAN BU YENİ MECLİS” ASYADAKİ TÜKLER”İ AYAKLANDIRACAK VE RUSYA’NIN AVRUPA KONTROLU SAĞLANAMIYACAKTIR…

.

Türkçülük Günü 3 Mayıs 1944 tarihi’nin anıldığı gün

2.Dünya Savaşı sonrasında Türkiyedeki Milliyetçiler tutuklanmıştır.

Nuri Killigil Paşa (Halil Paşa’nın yeğeni ve Enver Paşa’nın kardeşi, Hacı Ahmet Paşa’nın  oğlu)  ‘nın meçhul ölümü.

VARLIĞINI MİLLETİNE ADAYAN BİR ASKER…İkinci Dünya Savaşı’nın savaşa katılmıyan mahkumu ve meçhul ölümü- 2 Mart 1949 .

1944 senesi sonuna doğru savaşın Almanya tarafından kaybedildiği anlaşıldığında İsmet İnönü ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Almanya’yı destekleyenlere karşı sert tedbirler almaya başladı. Bu arada, 2 Mart 1949 günü saat 17.10′da fabrikada faili meçhul peşpeşe üç büyük patlama meydana geldi.

.

2. Dünya Savaşı sonrasında Rusya karşısında savaşan birçok  Asya Türkü Türkiye Cumhuriyretine sığınmış ve Türkiye Cumhuriyetini yöneten İsmet İnönü bu Türkleri Kars sınırında Ruslara teslim etmiş ve sınırı her geçen Türk kurşunlanarak öldürülmüştür ( hatta bu durumu gören birçok Türk; bizi siz öldürün, onlara vermeyin, diye yalvarmışlardır)

.

 

.

KAYNAKLAR

http://atam.gov.tr/bekiraga-bolugunden-malta-adasina-ubeydullah-efendinin-anilari/

SÜRGÜN TÜRKLER-MEHMET AKİF BAL

VİKİ

.

Türkiye’nin on yıllık yeni tarihinde benzer haraketler var………

SİLİVRİ CEZA EVİNDE SUÇLULARDAKİ BENZER DURUM…

-Devlete bağlı olmak

-Türk Milliyetçisi olmak

-Müslüman olmak

İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül”e “Büyük Şövalye Nişanı” taktı”

SİLİVRİ CEZAEVİ “CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NİN BEKİRAĞA BÖLÜĞÜ”MÜ ??:!!…

TARİH TEKERRÜR’MÜ EDİYOR…

.

Mehmet Akif Bal.

.

.

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


AMERİKA-PKK-PYD

Amerika – Türk Anadolu ilişkiler tarihi sıralaması ve “İçimizdeki Amerika”

. 1776-1788 Amerika devleti halkı, “Vahşi Batı” Avrupalı denizcilerin kıtaya ayak basıp oradaki yerli halkı …


Ortadoğu yanardağı

ORTADOĞU YANARDAĞI VE ATEŞE TAPAN ORTADOĞU HALKI

. Ortadoğuda ateşe tapmak-ateş inancı kültürü geçmişte kalmış bir kültürdür, çok az da olsa günümüzde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor