673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.

Ev / Genel / 673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.

673-674: Arapların Maveraünnehir’e ulaşması ve Göktürk şehri Buhara’yı kuşatması.

Arapların 673 yılında Buhara ve Semerkant’ı talan etmeleri :

Halife Mu’âviye’nin Horasan vâlisi Ubeydullah b. Ziyâd 674 tarihinde İran ile Turan arasında hudut olan Ceyhun Nehrini geçerek muhtelif Türk beyliklerinin hüküm sürdüğü Mâverâünnehr’in önemli şehirlerinden Buhârâ’yı kuşattı. Şehrin Türk asıllı melikesi Kabac Hâtun ile anlaşma yaptıktan sonra oradan aldığı iki bin Türk askeri ile geri döndü.

Kibac Hatun’la yapılan anlaşma ile bir miktar Türk esiri ve Semerkant’tan toplanan köleler; Ubeydullah  şehri talan eder ama birşey elde edemez. Daha sonra gönderilen Sait ile Kibac Hatun bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Said’e 50 yada 80 kadar köle verir ve Said’in önüne çıkmayacağına söz verir. Said bu güvenle Semerkant’a saldırır. Semerkant’ı talan eder, binlerce Türk gencini toplayıp Horasan pazarında köle olarak satar. Ancak Kibac Hatun’dan aldığı esirlerden biri tarafından hançerlenerek öldürülür.

Türklerin İslâmiyet’le ilk tanışmaları Emevi dönemiyle başlar. Ancak Emevi yönetiminin tutumu sebebiyle, Türk toplulukları arasında İslâmiyet fazla yayılmamıştır. Buna rağmen, az sayıda da olsa Emevi ordusunda görev alan Müslüman Türkler bulunmaktaydı. Meselâ Horasan Vâlisi Ubeydullah bin Ziyad henüz 674 tarihinde 2000 Türk okçusundan bir ordu oluşturmuştu. (Ülkü Ocakları)

Emevi ordusunda görev alan müslüman Türkler denilenler köleleştirilmiş, İslam katliamlarından kurtulmuş olan Türklerdi.

.

http://iguide.travel/Bukhara/History/From_the_Arab_invasions_to_the_Mongols

At the time of the Arab conquests, Bukhara was ruled by the Sogdian dynasty of the Bokar-kodats. Arab armies first appeared before Bukhara in the caliphate of Moawia, after Obayd-Allāh b. Zīād b. Abīhe crossed the Oxus (53-54/673-74). Bukhara was ruled by a woman, Katun, as regent for her infant son. She had to submit and to pay a tribute of a million dirhams and 4,000 slaves. Permanent Arab control in the city was established by Qotayba b. Moslem Baheli, who after arduous campaigns in Sogdia (87-90/706-09) overcame the resistance of the Bukharans and their Turkish allies and placed an Arab garrison in the city, forcing every home owner to share his residence with Arabs. In 94/712-13 he erected the first mosque in Bukhara within the citadel, on the site of a former Buddhist or Zoroastrian temple. In 166/782, the governor of Khorasan Fażl b. Solayman Ṭusi built walls to protect Bukhara against Turkish attacks.

Buhara’nın Talan Edilmesi

Horasan’ın kendileri tarafından tamamen işgal edilmesinden cesaret alan Araplar, Muaviye’nin ilk Horasan valisi olan, Ubeydullah bin Ziyad 673 yılında bu sefer ilkinden çok daha kalabalık 24000 kişilik bir ordu ile Ceyhun nehrini geçerek Kibac Hatun yönetimindeki Buhara’yı kuşatır. Kibac Hatun diğer Türk beyliklerinden yardım istersede bu yardım kendisine gelmez ve Araplar verdikleri kayıplardan dolayı Buhara’yı işgal edemezlersede tam anlamıyla talan ederler..

Daha sonra, Muaviye’nin ikinci Horasan Valisi, Halife Osman’ın oğlu Said’de Buhara’ya saldırmaya hazırlanır.. Kendisine diğer Türk Beyliklerinden yardım gelmeyeceğini anlayan Kibac Hatun, Said’le anlaşma yapmak zorunda kalır..

Bu anlaşmaya göre, Kibac Hatun, Said’e diğer Türk Beyliklerine yapacağı saldırılarda önüne çıkmayacağına dair güvence ve bu güvencenin teminatı olarak da Buhara’daki Türk asilzadelerinden rehinler verir.. ( Bu sayı kimi tarihcilere göre 50 kimine göre de 80’ dir… )

Bu anlaşmanın verdiği rahatlıkla Said, zenginliğini öteden beri duyduğu Semerkant’a saldırır.. Semerkant’ı baştan aşağı talan eder ve topladığı binlerce Türk gencini, köle pazarlarında satmak için Horasan’a getirir..

Said daha sonra Kibac Hatun’dan aldığı 80 kadar rehine tarafından bir punduna getirilmiş ve hançerlenerek öldürülmüştü….( Said’i öldürdükten sonra dağa kaçmayı başaran rehinlerin orada açlıktan öldüğü söylenir )

Said’den sonra, Horasan Valisi Salim bin Ziyad olur. Horasan’da Muaviye’nin oğlu Yezid’e bağlıdır.. Ziyad’da ayni şekilde 680 yılında Türkleri İslamlaştırmak ve şehirlerini talan etmek için saldırır fakat püskürtülerek geri çekilirler..

Bu sefer, kendi orduları Türkler tarafından talan edilerek silahları alınır..

Daha sonra Araplar daha güçlü bir orduyla tekrar saldırır ve Türkleri gene talan ederler..

Bu talandan her Arap 2400 dirhem alır.. ( Bir kölenin satış fiyatı 300 ile 500 dirhem arasında olduğu düşünülürse, bu durumda aldıkları ganimet adam başına 7 veya 8 köleye eş değerdedir..)

http://forum.memurlar.net/konu/730603/

http://romeartlover.tripod.com/Bukhara.html

http://www.advantour.com/uzbekistan/bukhara/history/005.htm

http://www.islamicglory.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=21:islam-in-russia&catid=5:islam&Itemid=10


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor