ALP – ALP AY – ALP ER – ALP HAN – AL TAY – AL FA – AL FA BE

ALP Yüksek
ALP ER Öncü – Yüksek er
ALP HAN Öncü – Yüksek han

AL FA Öncü – Yüksek
AL FA BE Okuyucu öncüller

ALBAN Yüksekte yaşayan
ALBANYA Yüksek yaşam yeri

Alp Türkçe’de yüksek zirve demektir, Avrupa ve Asya’da Alp bölgeleri ve Alp Türk kültürleri vardır, bu kelime Alfa ve Alfa be kelimelerinin köküdür.
Geç dördüncü yüzyıl gramer uzmanı Maurus Servius Honoratus , Vergil’li Aeneid üzerine yaptığı şerhinde, tüm yüksek dağların Keltler tarafından Alpler olarak adlandırıldığını söyler.

 

Alp haritası

Alp’in oluşturduğu: Yüksek mevkiler
Alp dağları; Yüksek dağlar
Alp a gut; Turan Dövüş Sanatı
Alp er; Yüksek – Yiğit kişi
Alp er tunga; Türklerde adına destan yazılan yiğit.
Alp eren;Türklerin Anadolu’ya gelişlerinde hem dinsel hem de asker olarak savaşanlara verilen ad.
Alp an; yüksek yer insanları, Alban-Alp an-Alp han halkarı hem Alplerin doğu eteklerinde hem Kafkas dağları eteklerinde yaşayan Türk halklarıdır.

ALP DAĞLARI, ALTAY DAĞLARI VE ALBAN-ALP HAN TÜRK HALKLARI

ALP; Türkçe’de yüksek zirve demektir.
Ala dağlar
Alp dağları; Yüksek dağlar.
Altay (Altağ) dağları
Alp er; Yüksek – yiğit kişi, yüksek kişilik.
Alp an (Alban); Yüksek yer insanları. Alban-Alp an halkları, Alplerin doğu eteklerinde ve Kafkas dağları eteklerinde yaşayan Türk halklarıdır.

OLUŞTURAN ALP
Alp
1. Yiğit, kahraman, cesur, bahadır kimse.
2. Eski Türklerde kullanılan bir unvan.

Alpağan Cesur, yiğit, kahraman kimse. Alpagut
1. Tek başına düşmana saldıran yiğit.
2. Eski Türklerde bir rütbe adı.
3. Eski Türklerde bir kurt adı.

Alpak Dürüst, kahraman, yiğit kimse.
Alpar Yiğit, kahraman, cesur kimse.
Alparslan Alp-arslan.
Alpartun Kendine güveni olan yiğit.
Alpaslan Büyük Selçuklu hükümdarı.
Alpat Alp-at.
Alpata Alp-ata.
Alpay Cesur, yiğit kimse.
Alpaydın Alp-aydın.
Alpayer Cesur, yiğit kimse.
Alpbilge Alp-bilge.
Alpçetin Alp-çetin.
Alpdemir Alp-demir.
Alpdoğan Al-doğan.
Alper Yiğit, kahraman erkek.
Alperen Alp-eren.
Alpergin Alp-ergin.
Alpermiş Alp-ermiş.
Alpertunga Türk destan kahramanı.
Alpgiray Yiğit hükümdar.
Alphan Alp-han.
Alpkan Yiğit soydan gelen.
Alpkanat Alp-kanat.
Alpkartal Alp-kartal.
Alpkutlu Alp-kutlu.
Alpkülük Ünlü, tanınmış yiğit.
Alpkın Alp-kın.
Alpman Yiğit, cesur, kahraman kişi.
Alpnur Alp-nur. kız ismi
Alpoğan Alp-oğan.
Alpsoy Yiğit soydan gelen.
Alpsü Yiğit asker.
Alptekin Alp-tekin.
Alptoğan Doğuştan yiğit olan
Alptuğ Alp-tuğ.
Alpyürek Cesur, yürekli yiğit.
Alpyürük Bir yerde duramayan hareketli, cesur yiğit

OLUŞTURULAN ALP
Acaralp Acar-alp. Yiğit, becerikli, cesur kişi.
Acunalp Dünyaca tanınmış yiğit.
Akalp Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan yiğit.
Akmanalp Akman-alp.
Akıalp Cömert, eli açık yiğit.
Akınalp Akın-alp.
Alanalp Alan-alp.
Ayalp Ay kadar parlak ve güzel yiğit.
Aydınalp Aydın-alp.
Aygutalp Aygut-alp.
Aykutalp Aykut-alp.
Baranalp Baran-alp.
Baturalp Batur-alp.
Bayduralp Baydur-alp.
Bayrualp Bayru-alp.
Bengialp Bengi-alp.
Bilgealp Bilge-alp.
Binalp Bin-alp.
Boranalp Boran-alp.
Budunalp Budun-alp.
Buyrukalp Buyruk-alp.
Calp Güçlü, kuvvetli, gayretli.
Canalp Can-alp. Özünde yiğitlik, güçlülük olan (kimse).
Cebealp Cebe-alp.
Çetinalp Çetin-alp.
Çopuralp Çopur-alp.
Demiralp Demir-alp. Demir gibi güçlü yiğit.
Denizalp Deniz-alp. Yiğit denizci.
Dikalp Dik-alp. erkek ismi
Dinçalp Dinç-alp. Güçlü, sağlıklı, yiğit.
Doğanalp Doğan-alp.
Durualp Duru-alp. Özü temiz yiğit.
Dündaralp Dündar-alp. Artçı yiğit.
Edgüalp Edgü-alp. İyi yiğit.
Enginalp Engin-alp. İyi, güzel, değerli, yiğit.
Eralp Er-alp. Yiğit erkek.
Erdemalp Erdem-alp. Erdemli yiğit.
Erdenalp Erden-alp. Temiz, doğru yiğit.
Erenalp Eren-alp.
Erginalp Ergin-alp. Olgun yiğit.
Ergunalp Ergun-alp. Hızlı, çevik yiğit
Eskinalp Eskin-alp. Fırtına gibi yiğit.
Gencalp Genç-alp.
Gençalp Genç-alp. Genç yiğit.
Girayalp Giray-alp.
Girginalp Girgin-alp.
Gücalp Güç-alp. Güçlükleri yenen yiğit.
Güçalp Güç-alp. Güçlü, yiğit.
Günalp Gün-alp.
Gündüzalp Gündüz-alp.
Güneralp Güner-alp.
Gökalp Gök-alp. Mavi gözlü yiğit.
Gökmenalp Gökmen-alp. Sarışın, mavi gözlü yiğit.
Hanalp Han-alp. erkek ismi
Hasanalp Hasan-alp.
Hunalp Hun-alp.
Işıkalp Işık-alp.
Karaalp Kara-alp. Esmer, kara yağız yiğit.
Karakalpak Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu.
Karanalp Karan-alp. Karayağız, kahraman yiğit.
Kargınalp Kargın-alp. Coşkulu, taşkın, hareketli yiğit.
Kayaalp Kaya-alp. Kaya gibi güçlü yiğit.
Kayraalp Kayra-alp. İyiliksever yiğit.
Kiçialp Kiçi-alp. Küçük yiğit.
Kocaalp Koca-alp. Yaşlı, ulu yiğit.
Koçakalp Koçak-alp. Cömert, kahraman yiğit.
Konguralp Kongur-alp.
Konuralp Konur-alp.
Koralp Kor-alp.
Korkutalp Korkut-alp.
Kılıçalp Kılıç-alp. Kılıç gibi keskin yiğit.
Kınalp Kın-alp.
Kıralp Kır-alp.
Kıranalp Kıran-alp.
Mengüalp Mengü-alp. Ölümsüz yiğit.
Mutlualp Mutlu-alp. Mutlu yiğit.
Nuralp Nur-alp. Parlak, ışıklı, aydınlık yiğit.
Oğanalp Oğan-alp.
Oğuralp Oğur-alp. Uğurlu, mutlu yiğit
Oğuzalp Oğuz-alp.
Oganalp Ogan-alp. Güçlü yiğit.
Okanalp Okan-alp. 1. Anlayışlı yiğit. 2. Tanrısal gücü olan yiğit.
Ongunalp Ongun-alp. Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.
Onuralp Onur-alp. Onuruyla tanınmış yiğit.
Orgunalp Orgun-alp.
Orgünalp Or-gün-alp.
Oyalp Oy-alp
Ozanalp Ozan-alp. Şaka, tatlı dilli; şiir söyleyen yiğit.
Sağanalp Sağan-alp.
Saltukalp Saltuk-alp.
Sanalp San-alp. Ünün duyulsun, yiğitliğinle tanın.
Sarıalp Sarı-alp.
Sebükalp Sebük-alp. Hızlı, atak yiğit.
Seralp Ser-alp. Baş yiğit.
Sonalp Son-alp. Sonuncu, son doğan yiğit.
Soyalp Soy-alp. Yiğit soydan gelen.
Sualp Su-alp.
Sunalp Sun-alp.
Sunguralp Sungur-alp., Soğukkanlı ve doğan gibi güçlü yiğit.
Süalp Sü-alp. Güçlü, yiğit asker.
Sıralp Sır-alp. Sır saklayan yiğit.
Sönmezalp Sönmez-alp.
Tağalp Dağ-alp. Dağ gibi gösterişli, heybetli, güçlü yiğit.
Tanalp Tan-alp.
Tekalp Tek-alp. Eşsiz, benzersiz yiğit.
Tekinalp Tekin-alp. Tek ve eşsiz yiğit.
Temizalp Temiz-alp. İyi ahlâklı yiğit.
Tengizalp Tengiz-alp. Denizci yiğit.
Tezalp Tez-alp. Çabuk, hızlı yiğit.
Tokalp Tok-alp.
Toralp Tor-alp. Gururlu yiğit.
Tuğalp Tuğ-alp.
Tuncalp Tunç-alp. Tunç gibi güçlü, kuvvetli yiğit.
Tunçalp Tunç-alp. Güçlü, tunç gibi güçlü yiğit.
Turalp Tur-alp. Genç, delikanlı yiğit.
Tükelalp Tükel-alp. Kusursuz yiğit.
Türkalp Türk-alp. Yiğit Türk. erkek ismi
Tüzünalp Tüzün-alp. Yumuşak başlı, asil, sakin yiğit.
Uğuralp Uğur-alp. Uğurlu yiğit.
Ulualp Ulu-alp. Çok erdemli, yüce yiğit.
Umuralp Umur-alp. Görgülü, bilgili yiğit.
Uralp Ur-alp. Kentli yiğit.
Usalp Us-alp. Akıllı yiğit.
Uyaralp Uyar-alp. erkek ismi
Uyguralp Uygur-alp. Uygar yiğit.
Uzalp Uz-alp. İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
Yağınalp Yağın-alp.
Yağızalp Yağız-alp. Esmer, güçlü yiğit.
Yalazalp Yalaz-alp. Alev gibi parlak yiğit.
Yalınalp Yalın-alp. erkek ismi
Yavuzalp Yavuz-alp. Cesur, güçlü yiğit.
Yayalp Yay-alp. erkek ismi
Yazganalp Yazgan-alp.
Ülgenalp Ülgen-alp. Yüce, ulu, yiğit.
Ünalp Ün-alp. Tanınmış, ünlü, yiğit.
Yücealp Yüce-alp. Büyük, ulu yiğit.
Yıldıralp Yıldır-alp.
Özalp Öz-alp. Özünde yiğit olan kimse.
Özalpman Öz-alp-man. Özünde yiğit olan kimse.
Özalpsan Öz-alp-san. Yiğitliğiyle tanınan kimse.
Özgenalp Özgen-alp.
Şahinalp Şahin-alp. Şahin gibi güçlü, yiğit, cesur (kimse).
Şanalp Şan-alp. Ünlü, şanlı, tanınmış kimse.
Şenalp Şen-alp. Neşeli canlı yiğit.
.
.
DÜNYA ÜZERİNDE ALP İSİMLİ DAĞLAR
Avrupa
Alplerin uygun alt bölümleri
Bavyera Alpleri , Almanya
Doğu Alpleri , Avusturya, İsviçre, Almanya, İtalya, Slovenya ve Lihtenştayn’da
Julian Alpleri , İtalya ve Slovenya’da
Avusturya ve Almanya’da Kuzey Kireçtaşı Alpleri
Güney Kireçtaşı Alpleri , İtalya, Avusturya ve Slovenya’da
Güney Alpler (Avrupa) , İtalya, Avusturya ve Slovenya’da
Batı Alpler , Fransa, İtalya, İsviçre ve Monako’da
Diğer Avrupa sıradağları
Apuan Alpleri , İtalya
Arrochar Alpleri , İskoçya
Dinar Alpleri , Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk’ta
Lyngen Alpleri , çoğunlukla Norveç’te
Transilvanya Alpleri , çoğunlukla Romanya’da
Amerika
Alpler, Georgia , Georgia Eyaletinde
Bohem Alpleri , Nebraska’da
Issaquah Alpleri , Washington Eyaleti’nde
Trinity Alpleri , Kaliforniya’da
Grönland
Nansen-Jensen Alpleri , Kuzey Grönland
Norlund Alpleri , Hudson Land, NE Grönland’da
Prenses Caroline-Mathilde Alpleri , Holm Land, NE Grönland’da
Prenses Elizabeth Alpleri , Veliaht Prens Christian Land, NE Grönland’da
Schweizerland Alpleri , King Christian IX Land, SE Grönland’da
Stauning Alps , Scoresby Land, Grönland’da
Asya
Japon Alpleri , Japonya’da
Pontik Alpleri , Türkiye’de
Yeongnam Alpleri , Güney Kore’de
Diğer kıtalar ve adalar
Avustralya Alpleri , Avustralya’da Yeni Güney Galler, Victoria ve ACT
Güney Alpler (Yeni Zelanda) , Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda
.
Yeni Ahit, Tanrı’nın kendisini ” Alfa ve Omega , başlangıç ​​ve son, ilk ve son” olarak ilan etmesine sahiptir. ( Vahiy 22:13, KJV ve ayrıca bkz. 1:8).
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha
Oxford İngilizce Sözlüğü’ne göre, Latin Alpleri muhtemelen Hint-Avrupa öncesi bir kelime olan “tepe”den türemiş olabilir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alps
https://www.guzelisimler.com/bebekisimleri.php?isim=alp

.

.

.

Hakkında Türk Bilimi