Amerika Rusya’ya neden müdahale etmiyor…

Uluslararası Ödemeler Bankası üye ülkeleri  BIS

.

BIS, başlangıçta, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Versay Antlaşması tarafından Almanya’ya dayatılan tazminatları kolaylaştırmak ve 1930’da piyasaya sürülen Alman Hükümeti Uluslararası Kredisinin ( Genç Kredisi ) mütevelli heyeti olarak hareket etmeyi amaçlıyordu.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI bu kuruluşun kurduğu bankadır, ayni tarihte 1930 da kurulmuştur.

.

VENEDİK KOMİSYONU

Amerika ile Rusya’nın “Venedik Komisyonu” bağı vardır, Venedik Komisyonu her türlü uygulamanın kontrolunu yapan teşkilattır.
.
Venedik Komisyonu, resmî adıyla Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, anayasa hukuku alanında bağımsız uzmanların oluşturduğu, Avrupa Konseyi’nin bir danışma organı. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra, Orta ve Doğu Avrupa’da anayasalar ile ilgili destek ihtiyacı nedeniyle 1990’da kuruldu. İtalya’nın Venedik şehrinde yılda dört kez toplanmaktadır.
.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Venedik_Komisyonu

.

Harita Venedik Komisyonu’nun denetim ülkelerini göstermektedir, bu haritada Rusya bu sistemin bir parçası olarak görünmektedir.

.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri 24 Ekim 1945
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler’in üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü en güçlü organı. Birleşmiş Milletler’in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Uluslararası Adalet Divanı ile birlikte bağlayıcı karar alma yetkisine sahip iki Birleşmiş Milletler organından biridir. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti
Fransız Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri

DÜNYA BEŞ ÜLKE TARAFINDAN BÖLÜŞÜLMÜŞ KÜRESEL BİR YÖNETİME SAHİPTİR, HER ÜLKENİN ALANLARI BELİRTİLMİŞTİR.

BU HAKİMİYET 2. DÜNYA SAVAŞINDA SAĞLANMIŞTIR.

DİĞER DÜNYA ÜLKELERİ BU ÜLKELERİN SÖMÜRGESİDİR.

.

.

Hakkında Türk Bilimi