Antik Mısır ve Aslantepe’de T tamgalı bağlar MÖ5000-MÖ.3500

Antik Mısır’a ait Narmer Paleti taş belge ile Aslantepe resimlerinde ayni kültürün izleri var.
Her iki kültürde T tamgalı ve öküz korumalı kutsallık bulunmaktadır.

– Narmer Paleti, Kahire’deki Mısır Müzesi’nde sergilenen yaklaşık MÖ 3100 yıllık eser, kendisiyle aynı adı taşıyan Mısır’ın ilk firavunun kudretini gösteriyor.

– Arslantepe Höyüğü veya Melid, Malatya’nın 7 km. kuzeydoğusunda yer alan bir arkeolojik yerleşimdir.
Türkiye’deki en büyük höyüklerden biridir.
Höyük, Fırat üzerindeki Karakaya Baraj Gölü’nün batısındadır.
Otuz metre yükseklikteki höyük MÖ 5 bin yıllarından MS 11. yüzyıla kadar iskan edilmiştir.

İki resmin belgelerinde Mısır Narmer Paleti ile Arslantepe Höyüğü resminin ayni kültür izleri görülmektedir.
Bu belgelerde Mısır medeniyetinin Anadolu medeniyeti ile kurulduğunu görmekteyiz, Eski Mısır hanedan uygarlığının en eski köklerinin, daha sonra Birinci Hanedanlığı kuran ve yerli halka kültür getiren Mezopotamya’dan gelen işgalciler tarafından ithal edildiğini savunuyor, Afro-Asiyatik kültür..
Trakyen, Sumer, Mısır, Hitit gibi Anadolu bağlantılı medeniyetlerde kültürel bağ her zaman görülmüştür.

Afrika antik tarihinde göçebe sığır çobanları Turku’lar vardır, bu Turku insanlar ayrı dilleri olan ve Asya’dan geldikleri bilinmektedir.
.
.

ORTA AFRİKA’DA İKİ ANTİK HALK İSMİ; TUAREG VE TURKU

YENİ BİR DOĞUŞ; KİTAPLARIMIZI BASMAYA BAŞLADIK


.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi