Avrupa Merkez Bankası ve EURO para biriminin dünya ekonomisindeki yeri

Avrupa Para Birliğine üye olan devletlerin ortak bir para otoritesidir ve Avrupa Birliği ülkelerinin millî merkez bankaları ile merkez bankalarının Avrupa sistemini kurar. Avrupa Birliği kapsamında kendi usulünü kuran bir organdır. Kişilik haklarıyla beraber uluslararası üstü bir kurumdur. 1998 yılında Avrupa ekonomisi ve para birliği kapsamında kurulmuştur. Merkezi ise Frankfurt’ta Euro kulesindedir.

Avrupa Birliği EURO para birimi haritasına baktığımızda Almanya merkezli bir yönetim görülmektedir, bazı “Avrupa Birliği” üyelerinin EURO para birimini kullanmadığını da görmekteyiz.
Bu harita aslında birlik olarak tanımlanan Avrupa’nın birlik olmadığını göstermektedir.
Ekonomi yönetimleri devletlerin gücünü temsil eder, haritada görüldüğü üzere Avrupa’nın birinci büyük gücü Almanya’dır.
İngiltere dünyanın ticaret merkezidir, fakat Avrupa’daki gücü dünyadaki gücü ile ayni değildir.
Bu harita Avrupa’nın aslında iki başlı olduğunu da göstermektedir, Almanya Avrupa’da lider ülke olma konumunda iken İngiltere ise dünya liderliğine oynamaktadır, nitekim BOP (Büyük Ortadoğu) hareketleri İngiltere merkezlidir..

Çin’de kurulan Asya Yatırım Bankası da bunu göstermektedir.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması aslında bu birliğe hiç girmediğini de göstermektedir.
.
.

 

Marko Polo-Asya Altyapı Yatırım Bankası ve dünyanın yeni yönetim ülkesi Çin


.

Türkiyede AKP Venedik dönemi..


.

YUVARLAK MASA ŞÖVALYELERİ VE AVRUPA’DA ÜÇ TAMGA


.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi