Avrupa ve Hıristiyan tarihinde önemli bir sayfa, 1. Bulgar imparatorluğu ve Bizans imparatorluğu Edirne-Versinikia Savaşı 813

.
Birinci Bulgar İmparatorluğu
Bulgarların 680’de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukları devlettir.
Devlet bugünkü Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Montenegro, Romanya, Sırbıistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna topraklarını içine alan yaklaşık Türkiye kadar bir toprak büyüklüğü olan (750.000 km²) topraklarda kurulmuştur.

.
Krum Han
(ö. 13 Nisan 814), 803 öncesi – 13 Nisan 814 tarihleri arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı.
Krum Tuna Bulgarları’nın Orta Asya uygarlığından çıkıp Slavlaşmaya başladığı bir yerde doğdu. Babası Toktu, Asya kökenli bir göçebe beyiyken annesi Slav’dı. Krum da açık renk saçları ve açık renk gözleriyle Bulgarların Slavlaşması sürecinin örneklerindendir.
Krum Han Şarlman’ın zayıflattığı Avarlar’a ölümcül darbeyi vurdu ve 805’te Doğu Avrupa bozkırlarındaki en büyük güç haline geldi, bu sayede hem Asyalıların, hem Slavların dikkatini çekti. Batıda Karpatlar’ı ve güneyde Tuna Nehri’ni aştı, hem batının hem doğunun imparatorlarını tehdit ediyordu.
802’de tahta geçen Bizans İmparatoru I. Nikiforos hızla büyüyen Bulgar gücüne karşı harekete geçti. Bulgar topraklarına giren Bizanslılar katliama giriştiler, buna karşın Krum kadınları bile silahlandırarak direnişi örgütledi. Tuzağa düşürülen İmparator I. Nikeforos öldürüldü.

Krum zamanında Bulgaristan (açık renkli alanlar Krum’un işgal ettikleridir.)
I. Nikephoros’un yerine oğlu Stavrakios geçti. Ancak o da Krum’a karşı savaşırken boynuna aldığı yara yüzünden tahttan çekildi ve ardından öldü.
Trakya’yı istila eden Krum, Konstantinopolis’i bile tehdit edecek duruma gelmişti. Yeni imparator I. Mihail Bulgarlarla Edirne yakınlarında karşılaştı. Ağır bir yenilgiye uğrayan Mikhael canını zor kurtardı ve bu olaydan sonra tahtı bırakıp kendini dine verdi.
Bir sonraki imparator V. Leon, Krum’u barış görüşmesine davet etti.
Ancak bu bir tuzaktı ve Krum yaralı olarak kaçmayı başardı.
Öfkelenen Krum Bizans’ı yerle bir etmeye karar verdi, Trakya’yı yağmalayarak ülkesine döndü ve ertesi yıl saldırmak üzere dev bir ordu hazırladı.
Ancak sefere çıkamadan öldü. Böylece Bizans İmparatorluğu, büyük bir tehlikeden kurtulmuştur.
.
Versinikia Savaşı
Birinci Bulgar İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında 813 yılında Hadrianapolis şehri (günümüz Türkiye’sinde Edirne) civarında gerçekleşmiş savaş.
Bizanlılara karşı bire iki oranında bir sayıda güce sahip olmalarına rağmen Krum liderliğindeki Bulgarlar muzaffer oldu, Bizans lideri I. Mihail’in (h. 811–813), V. Leon tarafından tahttan indirmesi ile sonuçlandı.
Muharebe büyük bir başarıydı ve iki yıl önce I. Nikiforos’a karşı kazandıkları zaferden sonra Bulgar konumunu daha da güçlendirdi. Aslında, muharebeden sonra Bulgarlar de facto Bizans kontrolünde kalan birkaç kale haricinde, Doğu Trakya’nın tamamını (815 Bizans-Bulgar Antlaşması’na kadar) kontrol altına aldılar.
Bulgaristan tarihinde ilk kez Konstantinopolis’in yolu açıldı.
.
.

BU SAYFA ÇOK ÖNEMLİDİR, BULGAR İMPARATORLUĞUNU TEHLİKE OLARAK GÖREN BİZANS İMPARATORLUĞU, BULGAR HANINI HIRİSTİYAN LİDERİ OLARAK TAYİN EDİP TÜRK OLMAKTAN ÇIKARMIŞ, BULGARLAR HIRİSTİYAN OLMUŞ VE BÜLGAR TEHLİKESİ SONLANMIŞTIR.
.
.

BU TEHLİKESİZ DÖNEM 1204 YILINA KADAR DEVAM ETMİŞ VE 1204 YILINDA BULGAR TÜRKÜ ŞİŞMAN BİZANSI YIKMIŞTIR.

İkinci Bulgar İmparatorluğu ve Bizans’ı yıkan Kuman Türk’ü Şişman hanedanları 1185-1396

İkinci Bulgar İmparatorluğu ve Bizans’ı yıkan Kuman Türk’ü Şişman hanedanları 1185-1396

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi