Avrupa’da kullanılan Türkçe ünvan Ata, Atanan, Ataman, Kazak Hetmanlığı ve Hauptmann

“Ata” kelimesi soy yöneticisidir
“Atanan” yönetime getirilendir
“Ataman” atanan adamdır
.
Ataman; Kazak, eski Türk – Moğol, Haidamaka ve Ukrayna Halk Ordusu’nun liderlerine verilen unvan.
Rusya İmparatorluğu Kazak ordularının üst askerî komutanların resmî adı olarak kullanıldı.
Rusça olarak ilk kullanımı Moğol Altın Orda Devleti’ne bağlı Rus prensliklerinde görülmektedir.
Daha sonra bu unvan kullanılmaya devam edilmiştir.
Rusya İmparatorluğu döneminde Don Kazakları, Ataman unvanı verilecek kişiyi seçimle belirlerdi. Ama aynı zamanda savaşlarda büyük başarı gösterip şan ve şöhret kazanan Kazaklara da Ataman unvanı verilirdi.
.
“Ataman” kelimesi Türk dillerinden türemiş olup “atlıların atası” ya da “ata ben” anlamına gelmektedir.
Hetman kelimesinin Eski Yüksek Almanca’nın Hauptmann kelimesinden türediği ve bunun Lehçe aracılığıyla geçtiğine dair bir tez de vardır.
Lehistan-Litvanya Birliği (ve Hadiach Antlaşmasında öngörülen Lehistan-Litvanya-Rutenya Birliği bağlamında) belirli dönemlerde, Ukrayna Kazaklarının liderlerine genelde “Hetman” olarak hitap edilirdi.
Rusya İmparatorluğu dönemi ve modern Rusya, Türk ve Tatar arasında “Ataman” kullanıldı.
Günümüzde isim olarak nadiren de olsa hala Türk ve Rus toplumunda kullanılmaktadır.   https://en.wikipedia.org/wiki/Ataman
.
Hetman
Orta ve Doğu Avrupa’dan , askeri komutanlara atanan siyasi bir ünvandır .
Polonyalı Büyük Taç Hetman unvanı 1505’tedir. Hetman unvanı Polonyalı Ordunun lideriydi ve 1581’e kadar hetman pozisyonu yalnızca belirli kampanyalar ve savaşlar sırasında mevcuttu.
Hauptmann;
Modern Yüksek Alman Heubtmann’dan (modern Alman Hauptmann ) türetildiğidir.
Alman unvanı, Ortaçağ’da, Modern İngiliz kaptanlarına işlevsel olarak karşılık gelen, yaygındı.
.
.


Kazak Hetmanlığı 1649 ile 1775 yılları arası bugünkü Ukrayna’nın merkezi ve kuzeydoğusunda var olmuş bir Kazak devletidir. Khmelnytsky İsyanı ve Kayıtlı Kazaklar, Zaporozya Siçi Kazakları ve Ukrayna’da yaşayan diğer halkların ittifakı sonucu ortaya çıkmıştır. Hetmanlık’ın ilk hetmanı yani yöneticisi 1648–57 yılları arası ülkeyi yöneten Bogdan Hmelnitski’dir.
1648 yılında Lehistan’dan alınan bağımsızlıktan sonra Hetmanlık, 1654 yılında Pereyaslav Antlaşması sonucu Rusya Çarlığı’na bağlı bir devlet haline gelmiştir. 1667 yılında Andrusovo Antlaşması sonucu devlet, Rusya ve Lehistan arasında paylaşılmıştır. Bu taksimat Ukrayna Kazakları arasında iç savaş çıkmasına sebep olmuştur. Bu savaş 17. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. 1678 yılında Osmanlı Devleti, devletin başkenti Çehrin’e sefer düzenlemiştir. 18. yüzyılda Hetmanlık’ın toprakları Sol Sahil Ukrayna ile sınırlanmıştır. 1764 yılında Hetmanlık’ın özerkliği II. Katerina tarafından kaldırılmıştır.
Devletin başkenti Çehrin olup sonraları başkent Baturyn’a ve Glukhov’a taşınmıştır.
Kazak Hetmanlığı, bugünkü Ukrayna’nın merkezininin çoğunluğundan ve Rusya’nın küçük bir kısmından oluşmaktadır. Toprakları bugünkü Chernihiv, Poltava ve Sumy (güneydoğu bölümü dışında) oblastlarını, Cherkasy ve Kiev’in sol sahil topraklarını ve tam olarak Rusya’daki Bryansk Oblastı’nın batısını kaplamaktadır.

Kazak Hetmanlığı, Ukrayna’da Hetman, Ataman, Otaman ve Osman
Osmanlılar genellikle Ev Sahibi Konsey tarafından seçilirdi veya özellikle askeri seferler sırasında atanabilirdi. Atanan otamanlara vekil otaman adı verildi.
Kazak Hetmanate’de Kazak olmayan askeri birimlerin ( topçu vb.) liderlerine de otaman denirdi. Kazak Hetmanate’de unvan, şehrin başı, Şehir Otaman gibi idari amaçlar için kullanılmıştır. Daha sonra bu tür idari kullanımlar Kuban Kazakları tarafından benimsendi ve farklı varyasyonlarla Kuban Oblastı’nda yaygındı .

Ukrayna’da çeşitli otaman türleri:
Ordu otaman, Zaporizhian Host’ta bir yönetici subay
Kampanya otaman
Kish otaman
Kurin komutanı Kurin otaman
Sotennyi osman ve şehir otaman sotnyk’in teğmenleriydi. Bu unvanlar, 17. yüzyılda Hetmanate sırasında tanıtıldı Osaul ve chorąży (bayrak taşıyıcı) ile birlikte bu Osmanlı, idari işlerde sotnyk’e yardım etti.
Köy osmanlısı, 17. ve 18. yüzyıllar arasında idari bir rütbe
Okruh otaman, bölgesel bir lider
Stanytsia otaman, bölgesel bir lider
Khutir otaman, bölgesel bir lider
Osmanlılar ayrıca genel ve alay büyüklüğündeki topçu birliklerinin yanı sıra herhangi bir gönüllü askeri oluşum ve Zholdak süvarisinden de sorumluydu.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kazak_Hetmanlğı    https://en.wikipedia.org/wiki/Ataman

.

Harita Avrupa dil etkilerini göstermektedir, Hun etkileri doğudan batıya doğru zayıflayarak devam etmiştir.

.

Antik Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

Antik Kuzey Amerika Ata kültürü ve Atabaşkanlar

.

Güney Amerika’da 11.000 yıllık antik bir tarih- Ata kama

Güney Amerika’da 11.000 yıllık antik bir tarih- Ata kama

.

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

İngiltere-Avrupa antik milletleri ve Türk ataları…ve Osman Çataloluk; ” Türkün Genetik Tarihi”

.
.

.
.

Hakkında Türk Bilimi