BOLAYIR-DEMİRTEPE BULGAR-OSMANLI SAVAŞI 1913

Güçlü Osmanlı kalesi Edirne, 1912’de savaşın başlamasından bu yana Bulgar ordusu tarafından kuşatmadaydı. Ateşkes görüşmeleri Balkan Ligi’nin Yanya, İşkodra talepleri karşısında tıkanmıştı. Osmanlı birlikleri Rumeli’de Yanya, İşkodra, Edirne ve Çatalca’da direnmeye çalışıyordu. Ocak 1913’ün ortasından itibaren Osmanlı yüksek komutanlığı, ablukayı kırmak için Edirne’ye bir saldırı planı hazırladı. Bu arada Bâb-ı Âli Baskını ile İttihat ve Terakki Cemiyeti, başarısızlığın sorumlusu olarak görülen Nazım Paşa’yı öldürüp yönetime el koymuş ve görüşmelere son verip savaşa başlamıştı. Buradaki amaç Bulgarları iki hat arasında bırakarak yenilmelerini sağlamak ve Edirne’yi geri almak ve Bulgarları Doğu Trakya’dan atmak idi. Bu harekât yanında Bulgar geri hatlarına Şarköy’den çıkarma yapılması Enver Paşa tarafından öngörülüp planlanmıştı.

Bolayır Kolordusu Komutanı Fahri Paşa olmak üzere Kurmay Ali Fethi ve Hareket Şube Müdürü ise Mustafa Kemal idi. Aynı zamanda Şarköy’den çıkarma yapacak Onuncu Kolordu Komutanı Hurşit Paşa ve Kurmayı Enver Paşa idi. Bolayır Kolordusu ve Onuncu Kolordu subayları 7 Şubat 1913’te Kuvay-ı Müretteba Komutanlık Karargahı’nda durum değerlendirmesi yaptı.

İlerleme 8 Şubat sabahı Mürettep Tümeni’nin sis örtüsü altında Saros Körfezi’nden Bolayır yoluna doğru ilerlemesiyle başladı. Saldırı, Bulgar mevzilerinden sadece 30,5 metre (100 feet) ötede ortaya çıkarıldı. Saat 7’de Osmanlı topçusu ateş açtı. 13. Piyade Alayı askerleri gibi Bulgar yardımcı topçuları da ateş açtı ve Osmanlı’nın ilerlemesi yavaşladı. Marmara Denizi kıyı şeridinde yoğunlaşan Osmanlı 27. Piyade Tümeni saat 8’den itibaren ilerledi. Osmanlılar üstünlüklerinden dolayı Doğanarslan Çifliği’ndeki mevziyi ele geçirerek Bulgar 22. Piyade Alayı’nın sol kanadını kuşatmaya başladılar. Fakat Şarköy’de 10. Kolordu’yu çatışma alanına taşıyacak vapurların geliş saatinde sıkıntı vardı ama Fahri Paşa ve Ali Fethi’nin bundan haberi olmadan saldırıya planlandığı gibi başlamıştı.
Harekâtta Yedinci Rila Piyade Tümeni’nin komutanlığı hemen tepki gösterdi ve 13. Rila Piyade Alayı’na karşı saldırı emri verdi ve Mürettep Tümenini geri çekilmeye zorladı. Bulgarların kararlı hareketlerine şaşıran Osmanlı kuvvetleri, ilerleyen Bulgar 22. Trakya Piyade Alayı’nı görünce paniğe kapıldı. Bulgar topçusu artık ateşini Doğanarslan Çiflik’e yoğunlaştırdı. Saat 15 sularında Bulgar 22. Alayı, Osmanlı kuvvetlerinin sağ kanadına karşı taarruza geçti ve kısa ama şiddetli bir çarpışmanın ardından Osmanlı geri çekilmeye başladı. Kaçan Osmanlı birliklerinin çoğu, Bulgar topçularının isabetli ateşiyle kayba uğratıldı. Bundan sonra bütün Bulgar ordusu Osmanlı sol kanadına saldırdı ve bozguna uğrattı. Saat 17 civarında Osmanlı kuvvetleri taarruzu yeniledi ve Bulgar merkezine yöneldi, ancak geri püskürtüldü ve ağır kayıplar verdi. Mevki Osmanlı kuvvetlerinden arındırılıp ve Bulgarlarca savunma hattı yeniden düzenlendi.

BU HAT: AMERİKA-İNGİLTERE-RUSYA MÜTTEFİKLER TARAFINDAN  “DEMİRKAPI LİNE” OLARAK TANIMLANMAKTADIR.
.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI DÜNYA DEVLETLERİNİN ODAK HEDEFİ OLARAK DAİMA VAR OLACAKTIR.. BU ÖNEMLİ COĞRAFYAYI TÜRK MİLLETİNE MİRAS BIRAKAN ŞANLI ATALARIMIZI RAHMET VE MİNNET İLE ANIYORUZ.

Amerika-İngiltere-Rusya Müttefik gurubun hazırladığı boğazları koruma haritalarının önemi

BALKAN SAVAŞLARI (1912)


.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi