Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ6000), Han Asparuh (668-700).

Ev / Genel / Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ6000), Han Asparuh (668-700).

Bulgaristan Tarihi, Traklar (MÖ6000), Han Asparuh (668-700).

Bulgaristan’ın ilk sakinleri Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma İmparatorluğu, sonraysa Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer. Aristokratik tabakayı oluşturan Bulgarlar bir süre sonra Slavlaşarak dillerini, 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuşlardır.


Ön Bulgarlar bazı Türk kavimlerinin birleşmesinden oluşan ve 4’ncü yüzyılda Orta Asya’dan Karadeniz’in kuzeyine göç etmiş olan bir Türk halkıdır. Karadeniz’in kuzeyinde Kutrigurlar, Utrigurlar, Sabirler, Sagurlar ve On oklar gibi birçok diğer küçük Türk kavimlerini ve Hun topluluğunun parçalarını da aralarına almışlardır.

Bulgar tarihi haritası

560’da Avarlara yenik düşmüşler, bazıları Avarlara katılıp onlarla birlikte daha da batıya göç etmişlerdir. Ön Bulgarların çoğu Karadeniz’in kuzeyinde kalmışlardır.

7’nci yüzyılın ilk yarısında Kubrat Han bütün bu kavimleri, Bizans’ın rızası ile kurduğu ilk Büyük Bulgar Devleti’nin sınırları içinde birleştirmiştir. 7’nci yüzyılın ikinci yarısında diğer bir Türk halkı olan Hazarlar bu devleti mağlup etmeyi başarmışlardır.

KUBRAT HAN DÖNEMİ

Kubrat’ın büyük oğlu Bayan, Hazarların hükümdarlığı altında yaşamaya razı olmuş, ama diğer dört erkek kardeşleri halkın en önemli bölümlerini ayırıp göç etmişlerdir. Kuzeye göç eden bölüm İdil Bulgarları (Volga Bulgarları) devletini, Asparuh Han’ın emri altında güneybatıya göç eden bölüm ise 681 yılında Tuna Bulgarları devletini kurmuşlardır. Asparuh Han’ın devleti, Balkanlar’ın Bizans’a ait olan küçük bir kısmı dışında tüm Balkan yarımadasını içine almıştır.

Ön Bulgarlardan kalan yaklaşık 100 civarında yazılı taş bulunmuştur. Bu, tarih için çok kıymetli kanıtlar olan yazılı taşların çoğu Grek dilinde, Grek Alfabesi ile yazılmıştır.

” Ön Bulgarların kendi dillerinde, Orta Asya’dan getirdikleri Orhun Alfabesi (Run alfabesi)” ile yazılmıştır……………………………………………………………………………………………………

Batı veya Avrupa Hunları Hükümdarı Attila’nın 453 yılında ölümünden sonra yerine geçen en küçük oğlu İrnek babasının kabileleri üzerindeki egemenliğini, kısa bir süre için de olsa, sürdürebilmiş, fakat onun kurduğu siyasî ve askerî örgütü devam ettirememişti. Attila’nın Hun konfederasyonu, bu nedenle, onun ölümünden kısa bir süre sonra çözülmüş ve dağılmıştı. Bizans tarihçilerinden Rhetor Priskos ile Suidas, 463 yılında, Şaragur , Ugor ve Onogur adlı Hun kabilelerinin Karadeniz’in kuzeyinde, Tuna ırmağının kolları ile Volga (İdil) arasındaki bozkırlarda yerleşmiş olduklarını kaydederler.

http://www.geschichte-u-reenactment.de/index.php?page=Thread&postID=7259

“Ön Bulgarların inançlarının ana hatları Animizm, Şamanizm, Totemizm, atalara ibadet ve en mühim tanrıları Tangra’ya ibadet etmeleri ile birlikte derli toplu bir din görünümünü vermektedir (Tengricilik). Bıraktıkları yazılar ve kazılarda gün ışığına çıkarılan kalıntılar, diğer dinlere karşı çok toleranslı olduklarını gösteren kanıtlarla doludur. Daha henüz Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuş olan ilk Bulgar devletinde bile, aralarında Hristiyanların, Musevilerin ve hatta Budistlerin bulunmuş olduğunu bilmekteyiz.”

Han Asparuh un çadırının içi

Han Asparuh un çadırında eşyaları

Han Asparuh un çadırı

HAN ASPARUH UN 700 YILINDA HAZARLARLA YAPTIĞI SAVAŞTA ÖLDÜĞÜ TARİHE GEÇMİŞTİR

Bu adreste daha fazla bilgi : http://12121.hostinguk.com/varna_fanagoria.htm

http://www.youtube.com/watch?v=21PoI1IpEbI

Krum Han (Bulgarca: Крум) (ö. 13 Nisan 814), 803 öncesi – 814 yılları arasında hüküm süren Tuna Bulgar Devleti hanı.

Krum Tuna Bulgarları’nın Orta Asya uygarlığından çıkıp Slavlaşmaya başladığı bir yerde doğdu. Babası Toktu, Asya kökenli bir göçebe beyiyken annesi Slav’dı. Krum da açık renk saçları ve açık renk gözleriyle Bulgarların Slavlaşması sürecinin örneklerindendir.

Krum Han Şarlman’ın zayıflattığı Avarlar’a ölümcül darbeyi vurdu ve 805’te Doğu Avrupa bozkırlarındaki en büyük güç haline geldi, bu sayede hem Asyalıların, hem Slavların dikkatini çekti. Batıda Karpatlar’ı ve güneyde Tuna Nehri’ni aştı, hem batının hem doğunun imparatorlarını tehdit ediyordu.

802’de tahta geçen Bizans İmparatoru I. Nikephoros hızla büyüyen Bulgar gücüne karşı harekete geçti. Bulgar topraklarına giren Bizanslılar katliama giriştiler, buna karşın Krum kadınları bile silahlandırarak direnişi örgütledi. Tuzağa düşürülen İmparator Nikephoros öldürüldü ve Krum, imparatorun kafatasını gümüşle kaplı bir şarap kadehi hâline getirterek zaferinin simgesi olarak kullandı.

Krum zamanında Bulgaristan (açık renkli alanlar Krum’un işgal ettikleridir.)
I. Nikephoros’un yerine oğlu Stavrakios geçti. Ancak o da Krum’a karşı savaşırken boynuna aldığı yara yüzünden tahttan çekildi ve ardından öldü.

Trakya’yı istila eden Krum, Konstantinopolis’i bile tehdit edecek duruma gelmişti. Yeni imparator I. Mikhail Bulgarlarla Edirne yakınlarında karşılaştı. Ağır bir yenilgiye uğrayan Mikhael canını zor kurtardı ve bu olaydan sonra tahtı bırakıp kendini dine verdi.

Bir sonraki imparator V. Leo, Krum’u barış görüşmesine davet etti. Ancak bu bir tuzaktı ve Krum yaralı olarak kaçmayı başardı. Öfkelenen Krum Bizans’ı yerle bir etmeye karar verdi, Trakya’yı yağmalayarak ülkesine döndü ve ertesi yıl saldırmak üzere dev bir ordu hazırladı. Ancak sefere çıkamadan öldü. Böylece Bizans İmparatorluğu, büyük bir tehlikeden kurtulmuştur.

.
Büyük Bulgarya Hanlığı’nın hükümdarları
Han Kubrat 632 – 665
Han Batbayan 665 – 668

Tuna (İlk) Bulgar Devleti’nin hükümdarları
Han Asparuh 668 – 700
Han Tervel 700 – ca. 721
Han Kormesiy ca. 721 – 738
Han Sever 738 – 753 ya da 754
Han Kormisoş 753 ya da 754 – 756
Han Vineh 756 – 760
Han Telets 760 – 763
Han Sabin 763 – 766
Han Umar Ağustos – Eylül 766
Han Toktu 766 – 767
Han Pagan 767 – 768
Han Telerig 768 – 777
Han Kardam 777 – 803
Han Krum 803 – 814
Han Omurtag 814 – 831
Han Malamir 831 – 836 (Han Isbul ile birlikte?)
Han I. Presyan 836 – 852 (başlarda Han Isbul ile birlikte)

.
Han/Knez I. Boris (Mihail) 852 – 864 – Han 864 – 889 – Knez

.
Knez Vladimir Rasate 889 – 893

.
Knez/Çar I. Simeon 893 – 913 – Knez 913 – 927 – Çar

.
Çar I. Petro (Aziz Çar Peter) 927 – 969
Çar II. Boris 970 – 971 Komitopuli ile birlikte 971 – 977
Çar I. Roman 977 – 997
Çar Samuil 997 – 1014
Çar Gavril Radomir 1014 – 1015
Çar İvan Vladislav 1015 – 1018

.
Knez II. Presyan 1018

Bizans egemenliği sırasındaki ayaklanmalarda başa geçen Bulgar hükümdarlar
ÇarII. Petro (Delyan) 1040 – 1041
Çar III. Petro (Konstantin Bodin) 1072

İkinci Bulgar devletinin hükümdarları
Çar I. İvan Asen 1186 – 1196
Çar IV. Petro (Teodor) 1186 – 1197
Çar İvanko 1196
Çar Kaloyan 1197 – 1207
Çar Boril 1207 – 1218
Çar II. İvan Asen 1218 – 1241
Çar I. Kaliman 1241 – 1246
Çar II. Mihail Asen1246 – 1253
Çar II. Kaliman 1256
Çar Mitso Asen 1256 – 1257
Çar Konstantin Tih Asen 1257 – 1277
Çar Domuz çobanı İvaylo hiçbir kral sülalesine ait değil 1278 – 1279
Çar III. İvan Asen 1279 – 1280
Çar I. Georg 1280 – 1292
Çar Smilets 1292 – 1298
Çar II. İvan 1298 – 1300
ÇarÇaka NogayTatar kökenli Cengiz Han ile akraba / Terter 1299 – 1300
Çar II. Theodor Svetoslav 1300 – 1321
Çar II. Georg 1321 – 1322
Çar III. Mihail Şişman 1323 – 1330
Çar İvan Stephen 1330 – 1331
Çar İvan Aleksandr 1331 – 1371
Çar İvan Şişman 1371 – 1393
Çar İvan Stratsimir 1356 – 1396 (Vidin’de)

Osmanlı egemenliği sırasındaki ayaklanmalarda başa geçen hükümdarlar
Çar II. Konstantin Аsen 1396 – ca. 1422 (Vidin’de)
Çar III. Şişman 1598

.
Knez Rostislav Stratimiroviç 1686
Kral Karpoş 1689

Üçüncü Bulgar devletinin hükümdarları
Knez I. Alexander 1879 – 1886

.
Knez / Çar I. Ferdinand Saksonya-Koburg-Gota 1887 – 1908 – Knez 1908 – 3 1918 – Çar

.
Çar III. Boris 1918 – 1943
Çar II. Simeon/Simeon Sakskoburggotski 1943 – 1946

.

Bulgaristan, Han Asparuh dönemi inanç dağı,Tanrı-Tengri-Tangra Dağı (640)

Organa (Orhan) oğlu Kubrat Han (Han Kurt) 584-638

Organa (Orhan) oğlu Kubrat Han (Han Kurt) 584-638

.

Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor