ev / ATA / Çare iki ata sözünde “Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” ve “Ayağını yorganına göre uzat”..

Çare iki ata sözünde “Yazın gölge hoş, kışın çuval boş” ve “Ayağını yorganına göre uzat”..

Türkiyede toplu intiharlar olur iken… çözüm neden üretilmez…
Türkiyede toplu intihar olaylarında artma olunca basında yayın yasağı getirilmiştir….
İyi de yasak insanların intihar sebebini ortadan kaldırmaz ki…
.
İnsanların topluca canına kıymalarının sebebi mali kaostur
Gittikçe artan mali yükleri devletin hafifletmesi için insanları nasıl destekliyebilir, bunun yapılması gerekir
.
İnsanların birinci ihtiyacı iş tir
İkinci ihtiyacı gıda
Üçüncü ihtiyacı barınma
.
Ama Türkiyede en büyük gider “sosyal giderler”dir..
Bu giderler faturalı giderlerdir…
1 Elektrik
2 Su
3 Doğalgaz
4 İletişim
.

.

Eskiden
“Yazın gölge hoş, kışın çuval boş”
Demişler,
Bu tanım, “Çalışmanın ve birikimin olmadığı yerde zorluklar aşılmaz” tanımıdır.
Birikim sigortadır.
Yani “Huzurlu bir yaşam için birikim olmalıdır”…
.


.

Eskiden, gelirinden fazla gider oluşturma demiş atalarımız.
Günümüzde ise “Devlet yöneticileri borçlanmayı refah olarak göstermektedir”..
İşte…..
Asıl tezat buradadır…
.
Borçlanma köleliktir
Ne demiş atalarımız.. “Ayağını yorganına göre uzat”…
.
.

Hakkında Türk Bilimi