DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

TAG – DAĞ;  Yükseklik
TAGİSTAN – DEHİSTAN- DAĞİSTAN;  Yüksek yaşam yeri
KAYITAG ; Kayı dağı
ÇARTAG- ÇARDAK ; Dört ayaklı yükselti

.

Dağistan-Dehistan dağ insanlarının yaşam yeri demektir, Dağistan Türkçe bir kelimedir ve dağlarda yaşayan Türkler’in yaşam yerleridir.

En çok bilineni Güney Hazar batısı-Kafkas dağlarındaki Dağistan’dır fakat Güney Hazar doğusu-Kopet dağlarındaki dağ insanları yaşam yerine de Dağistan denmektedir.
Kafkas dağlarında benzer iki isi nehir isimleridir, biri “Terek” diğeri de “Etrek” tir.

Şimdi Batı Türkmenistan’ın Balkan Bölgesi’nde bulunan eski Dehistan-Dağistan, MS 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar önemli bir ekonomik merkezdi.
Şehir önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunuyordu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dehistan

Antik Dehistan-Dağistan
Bu eski uygarlık iki isimle bilinir – Mashhad-Misserian veya Dehistan.
Dehistan sadece bir-iki yüz hektarlık bir alana sahip bir ortaçağ başkenti değil, aynı zamanda bir kale ağını ve küçük ve büyük köylerden oluşan bir kompleksi birleştiren yoğun nüfuslu bir eyaletti.
Kopetdağ’ın eteklerine kadar uzanan Hazar Denizi kıyısının güneydoğu kısmına modern coğrafi haritalarda Misserian Ovası deniyor.
Kuzey İran’daki Gurgen Vadisi’ni birleştiren geniş bir kültürel sistemin parçası olarak kabul edildi. Yirminci yüzyılda bu ova insanlar tarafından geliştirilmemiştir, yani bir zamanlar nüfusun tamamına göç ettiğinden beri insan ayak sesleriyle hiç dokunulmamış olan çölleşme ülkesi orijinal halini korumuştur.
Bu bölgelerdeki sulama, yüzyıllar boyunca düzenli olarak gerçekleştirildi: arkeologlar, tarımsal faaliyetin Tunç Çağı’na (MÖ 2. yüzyıl) kadar uzandığını ve 16. yüzyıla kadar uzun bir süre sürdüğünü belirlediler.
11. yüzyılda ve 12. yüzyılın ilk yarısında Dehistan, Büyük Selçuklu devletinin bir parçası oldu ve en müreffeh vilayetlerden biri oldu. O günlerde burada pişirilen ilk büyük tuğla binalar yapılmaya başlandı. Bu müstahkem binaların kalıntıları günümüze kadar gelmiştir.
Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Dehistan, Harezm Sultanlığı’nın bir ili oldu. Gurgench şehri (şimdi Kunyaurgench”Konya urgenç”), o zamanlar Khorezm’in başkentiydi. Bu, Dehistan tarihindeki en ilerici anıtların inşa edildiği ve ünlü anıtların inşa edildiği zamandır. Moğol istilasından sonra eski kervan yolları kesildi ve bu güzel ülke yavaş yavaş yok olmaktan kurtulamadı.
Birkaç ortaçağ tapınağı ve antik kentten yaklaşık yedi kilometre uzaklıktaki eski türbe içinde Meşhed Ata’nın hac bölgesine dönüştürülen küçük bir cami, orijinal halini korudu.
https://tk.wikipedia.org/wiki/Dehistan

.

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

Hakkında Türk Bilimi