DÜNYANIN TİCARET YOLU İPEK YOLUNDA DİNLER HAREKETİ VE İNANÇ KATLİAMLARI TARİHİ

Resimde ticaret yollarındaki kervansaraylar haritası görülmektedir, kervansaraylar İslamiyet dönemi konaklama yerleridir, özellikle Türk kültürünün korumalı konaklama yapılarıdır, kervansaraylar öncesinde ayni coğrafyada kale şehirler vardır, Asya kale şehirleri ve kervansarayları tuğla yapılardır, Anadolu bölgesi ise taş yapılardır.

.
1- MÖ 350 BÜYÜK İSKENDER KATLİAM HAREKETİ SEBEBİ İLE AKDENİZ İPEK YOLU TİCARETİNİN MUSEVİ OLUŞU
2- 0 MUSEVİLİĞİN BÖLÜNMESİ VE HIRİSTİYANLIĞIN AKDENİZDE TİCARET HAKİMİYETİ OLUŞTURMASI
3- 350 KONSTANTİNOPOLİSİN HIRİSTİYAN OLUŞU İLE İPEK YOLUNUN HIRİSTİYAN HAKİMİYETİ
4- 431 HIRİSTİYANLIĞIN BÖLÜNMESİ VE İPEK YOLU TİCARETİ NASTURİLİĞİN UYGUR TÜRKLERİNDE VE ÇİNDE YAYILIMI
5- 650 YENİ DİN MÜSLÜMANLIĞIN DOĞUŞU VE İPEK YOLUNUN ARAPLARA GEÇİŞİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR
6- 1000 SELÇUKLU TÜRK İMPARATORLUĞU İLE İPEK YOLU TİCARETİNİN MÜSLÜMANLARA GEÇMESİ
7- 1253 MARKO POLO İPEK YOLU KUBİLAY HAN BİRLİKTELİĞİ, ASYA NASTURİ ÇİN SEFERİ İLE ASYADA MÜSLÜMAN KATLİAMI
8- 1370 NASTURİ YÖNETİMİN İSLAMİYETE DÖNÜŞÜ VE ASYADA YENİ MÜSLÜMAN TİMUR İMPARATORLUĞU
9- 1900 OSMANLI ÇİN BİRLİKTELİĞİ VE ÇİNİN MÜSLÜMAN OLUŞU İLE HIRİSTİYANLARIN ÇİNDEN KOVULMASI
10- 1920 AVRUPANIN SON HAÇLI SEFERİ ÇİNDE YÖNETİMİN DİNSİZ KOMİNİZME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
11- 2004 KOMİNİZMİN ÇÖKÜŞÜ İLE ÇİNDE NASTURİLİĞİN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ
12- 2019 YENİ ÇİN-AVRUPA İPEK YOLU ÇALIŞMALARI VE ÇİNDE MÜSLÜMAN KATLİAMININ BAŞLAMASI
.
ÇİNDEKİ UYGUR MÜSLÜMAN KATLİAMLARININ SEBEBİ YENİ İPEK YOLU- TİCARET YOLU PROJESİDİR, YENİ DÜNYA TİCARETİNİN TÜRKLERİN ELİNE GEÇMEMESİ İÇİN YAPILAN ÖNLEM OLARAK ÇİN’DE MÜSLÜMAN TÜRKLER YOK EDİLMEKTEDİR.
.
.
1- MÖ 350 BÜYÜK İSKENDER KATLİAM HAREKETİ SEBEBİ İLE AKDENİZ İPEKYOLU TİCARETİNİN MUSEVİ OLUŞU
Büyük İskender hareketi ipekyolunun İran hakimiyetinin elinden alınma savaşıdır, bu savaşta İrandaki inanç sistemi tümüyle yok edilmiştir ve ipekyolu ticareti yeni döneme girmiştir bu dönem Akdeniz Yahudi ticaret kontolu dönemidir..

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

2- 0 MUSEVİLİĞİN YENİ BÖLÜNMESİ İLE HIRİSTİYANLIĞIN AKDENİZDE TİCARET HAKİMİYETİ OLUŞTURMASI
İskenderin ölümüyle Roma İmparatorluk olmuş İpekyolunun yeni sahibidir, bu hareketten sonra Museviler bölünme yaşamış ve yeni inancın adı Hıristiyanlıktır, Hıristiyanlık Orta Doğu-Doğu Akdeniz’de doğmuş ve Anadolu ve Akdenize yayılmıştır, Roma Hıristiyan yapılamayınca Konstantinopolis Hıristiyan yapılıp Roma’dan ayrılmıştır.

Büyük İskender fethi ile başlayan Yahudi Hıristiyanlığı inanç tarihi, Yunan- Hıristiyanlık – Bizans bağı

3- 350 KONSTANTİNOPOLİSİN HIRİSTİYAN OLUŞU İLE İPEKYOLUNUN HIRİSTİYAN HAKİMİYETİ
Konstantinopolis-Bizans Hıristiyan olup Roma’dan ayrıldıktan sonra Roma devleti çökmüş İpekyolu ticareti ve Hıristiyanlık inanç merkezi Bizans omuştur.

Lauburu, Labarum – Gelibolu’da antik tamgalar ve Romanın Hıristiyan oluş tarihi – 312

4- 431 BİZANS’TA HIRİSTİYANLIĞIN BÖLÜNMESİ İPEKYOLU TİCARETİ NASTURİLİĞİN UYGUR TÜRKLERİNDE VE ÇİNDE YAYILIMI
Bizanstaki papazlar arasındaki bölünme yeni bir inancın İpekyolunda hakimiyetini oluşturmuştur, bu oluşum Asya Türklerinin yeni inancı Hıristiyan Nasturiliktir.

Bizans Patriği Nestorius ve Nasturi Hıristiyan Asya Türkleri 431

5- 650 YENİ DİN MÜSLÜMANLIĞIN DOĞUŞU İLE İPEKYOLUNUN ARAPLARA GEÇİŞİ İÇİN YAPILAN SAVAŞLAR
İslamiyetin doğuşu ile İpekyolunda yeni hareketin adı İslamiyet’tir, Araplar İslamiyet adına Asya Türklerine soykırım derecesinde savaşlar yapmış ve Asya Türklerindeki İpekyolunda İslamiyet yayılmış ve İpekyolu hakimiyeti Müslüman Araplara geçmiştir.

Asya Türklerine soykırım uygulayan Arap faşisti, Kuteybe bin Müslim

6- 1000 SELÇUKLU TÜRK İMPARATORLUĞU İLE İPEKYOLU TİCARETİNİN MÜSLÜMAN TÜRKLERE GEÇMESİ
Asya Türkleri Müslüman Selçuklu imparatorluğu kurarak İpekyolu ticaretinin yeni yönetimidirler.

SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ; Türk-İslam tarihinin altın çağı..(1000 – 1300)

7- 1253 MARKO POLO İPEKYOLU ÇİN BİRLİKTELİĞİ SONUCU ASYA NASTURİ ÇİN SEFERİ İLE ASYA’DA MÜSLÜMAN KATLİAMI
İpekyolu yönetiminin İslamiyetin elinde olması Venedik Yahudilerinin hakimiyetini kısıtlamış olduğundan Marko Polo Çin’deki Nasturi Türk yönetimi Kubilay Han ile iş birliği yaparak Nasturi Türkleri müslüman Ortadoğuyu savaşa sürüklemiş ve Nasturi Hıristyan Türkler Orta Asya ve Ortadoğu’daki Türk ve diğer Müslümanlara katliam yaparak Bağdat bilim merkezi dahil İslamiyeti katletmişlerdir.

Çin – İran tarihi, Marko Polo Asya ticaretini Venediğe bağayan kaşif ve Çin denziciliği 1253-1324

8- 1370 NASTURİ YÖNETİMİN İSLAMİYETE DÖNÜŞÜ VE ASYADA YENİ MÜSLÜMAN TÜRK TİMUR İMPARATORLUĞU
İslamiyeti katleden Nasturi torunu Timur İslamiyeti kabul ederek yeni İslam Türk İmparatorluğu kurmuş İpekyolu’nun hakimiyeti tekrar Müslüman Türk yönetimin eline geçmiştir.

Yirmi yedi ülkenin Hâkanı olan Timur Han, başarılarının sırrını 12 maddede toplamış ve bunlara, oğullarının da uyması vasiyetiyle eserinde şöyle belirtmiştir:

9- 1900 OSMANLI ÇİN BİRLİKTELİĞİ VE ÇİN’İN MÜSLÜMAN OLUŞU İLE HIRİSTİYANLARIN ÇİNDEN KOVULMASI
Bizansı yıkıp yerine geçen Osmanlı Müslüman Türk Devleti Çin’e kadar uzanan bir İslamiyet oluşturmuştur, Çin’deki halk İslamiyeti seçince Çin’de Hıristiyanlık istenmeyen din olmuştur, İpekyolunun bütün hakimiyeti müslümanlar üzerinde olunca Avrupa Hıristiyanları Çin’e Haçlı Seferi Savaşları oluşturmuşlardır, bu son Çin’in haçlı savaşıdır.

II. Abdülhamid tarafından görevlendirilen Osmanlı temsil heyeti ve ENVER PAŞA’NIN ÇİN SEFERİ – 1901

10- 1920 AVRUPA’NIN SON HAÇLI SEFERİ İLE ÇİN’DE YÖNETİMİN DİNSİZ KOMİNİZME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Avrupalılar Çin’de Hıristiyanlığı oluşturamayınca siyasi savaş yaparak Çin’de dinsiz Kominist yönetimi oluşturmuşlardır, bu dönemde Çin dünyaya kapalı kalmıştır, sonrasında deniz ticaret yolu güçlendirilmiştir.

Çin tarihinde Türk yönetiminden Kominizm’e geçiş..

11- 2004 KOMİNİZMİN ÇÖKÜŞÜ İLE ÇİN’DE NASTURİLİĞİN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ
Kominizmin Asya’daki çöküşü ile Çin’de Nastuirlik yeniden canlandırılmıştır ve Çin ticareti yeniden güçlendirilmiş, dünyanın büyük üretim şirketleri Çin’de üretime geçerek Çin’i dünyanın yeni üretim merkezi haline getirmiş, bunun sonucu İpek yolu çalışmaları başlatılmıştır.

Güney Çin’de Nasturi Mezar taşları ..Selçuklu ve Moğol sanatı (1300-1400).

12- 2019 YENİ ÇİN-AVRUPA İPEKYOLU ÇALIŞMALARI VE ÇİN’DE MÜSLÜMAN KATLİAMININ BAŞLAMASI
Yeni İpek yolu çalışmaları başlatılmış ve Çin devleti yine, İslamiyetin Yeni İpek yolu ticaretinde güçlenmesini istemediği için çin’deki Müslüman Uygur Türklerine soykırım başlatmıştır.

EY TÜRK MİLLETİ…. KARDEŞİNİN AĞITINI DİNLE….

.
DÜNYANIN ASYA TİCARET TARİHİ, İPEKYOLU DİN SAVAŞLARI TARİHİ GÖRÜNÜMÜNDE “TİCARET HAKİMİYET SAVAŞLARI”DIR
.

“Türkler yoğun olarak tarım yapıyorlar. Suyu tarım ve değirmenlerde olmak üzere etkin bir şekilde kullanıyorlardı. “Chinling dağlarından çıkan nehir, başşehrin bütün çevresini dolaşır, tarlaları ve meyva bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir.”

“Bu topraklarda fakir insan yoktur. Onlar ihtiyacı olanlara yemek yardımı yaparlar””

ÇİN ELÇİSİ WANG YEN-TE’NİN TÜRKİSTAN SEYAHATNAMESİ

İpekyolu ticaret tarihinde TÜRKLER İPEKYOLU TİCARETİNİN GÜVENCESİNİ SAĞLAYAN MEDENİ ADİL BİR MİLLETTİR.
Türklerin adil ve korumacı kuralları olmasa idi İPEKYOLU TİCARETİ ASLA YAPILAMAZDI..
ÇİN’DE TÜRK MİLLETİNİ YOK EDEN ÇİN ZİHNİYETİ, TARİHİ BİR SUÇ VE HATA YAPMAKTADIR…
İPEKYOLU SADECE ÇİN HAKİMİYET BÖLGESİNDE DEĞİLDİR, İPEKYOLU TİCARETİNİN GEÇİŞ YOLLARININ TAMAMI TÜRK MİLLETİNE AİTTİR.
.
ÇİN DEVLETİ UYGUR MÜSLÜMAN SOYKIRIMINA DERHAL SON VERİP TÜRK DÜNYASINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi