Ebu-Yusuf Ya’kub ibn Ishak el-Kindi (801?-866?) tarihin unutulan bilimcileri

Ev / Genel / Ebu-Yusuf Ya’kub ibn Ishak el-Kindi (801?-866?) tarihin unutulan bilimcileri

Ebu-Yusuf Ya’kub ibn Ishak el-Kindi (801?-866?) tarihin unutulan bilimcileri

Kindi veya tam adıyla Ebu-Yusuf Ya’kub ibn Ishak el-Kindi (801?-866?), Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise Tanrı’ya erişmek olduğunu öne süren El-Kindi’ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akılyürütmedir. İnsanın akılyürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, Tanrı’nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. Tanrı’nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini savunan El-Kindi’ye göre, Tanrı mutlak Bir’dir. Mutlak varlık olması nedeniyle, Mutlak Bir’in şekli, niteliği, niceliği, maddesi yoktur ve O göreli bir varlık değildir.
Hayatı
Soylu bir ailenin çocuğu olarak Kûfe’de doğdu. Dedesi Eş’as, Güney Arabistan’ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde’nin hükümdarıydı. Müslüman olduktan sonra kabilesinin ileri gelenleriyle Kûfe’ye yerleşmişti. Babası İshak b. es-Sabbah yıllarca Kûfe valiliği yaptı.
Küçük yaşta babasını yitirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Kûfe ve Basra’da geçen Kindî, geleneksel temel eğitimden sonra dil ve edebiyat alanında eğitim gördü. Halife Me’mun’un 830’da kurduğu Beytü’l-hikme’deki bilginler topluluğu arasında yer aldı. Mutezili devlet yöneticilerinden destek gören Kindi Ehl-i Sünnet yanlısı Mütevekkil-Alellah’ın iktidarında saraydan uzak kaldı.
Kindi felesfeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojidendiyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277’yi bulan bir külliyat oluşturmuştur.
Akla büyük bir yer veren Meşşai felsefe akımını ilk başlatan kişi de olan Kindi’nin 17 eseri Latince’ye, 4’ü İbranice’ye tercüme edilmiştir.Ayrıca izafiyet teorisini bulan ilk kişidir. Mekan ve hareketin izafi olduğunu, zamanın cisim ve hareketten ayrı düşünülemeyeceğini söylemiştir.
“Yavaş dediğimiz şey, uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde aynı mesafenin kat edilmesidir.”
diyerek hızlılık ve yavaşlığı hareketin özel halleri olarak ortaya koymuştur.
Eserleri
Risale fil Akl
Risale fi Mahiyyetin Nevmi ver Rüya.
Risale fil Cevahiril Hamse.
Risale fil illetis Selci vel Berdi vel Berki ves Savaiki ver Radi vez Zemherir.
Risale fiş Şuaat.
Risale fi İhtiyaratil Eyyam.
De İntellecto Secondum Aristoteles et Platonem.
Risale fi İhtilafil Manazır.
Fi Marifeti Kuval Edviyetil Murekkebe.
kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi
Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Kindi
………………………………………………………………………………………………..
Ortaçağ Astroloji Eğitim Materyalleri
Ortaçağ astroloji öğrenme ilgilenen varsa, şans! Öğrenciler bugün geleneksel malzeme her zamankinden daha fazla erişim var. Ama mastering malzeme birçok yetkililerin görüşlerini karşılaştırarak içerir. Bu ücretsiz indirilebilir PDF’ler geleneksel kelime bilgisi, eserleri ve teknikleri mantıklı yardımcı olacaktır.
Esansiyel Ortaçağ Astrolojisi Döngüsü
Bu belge, çeviriler, okuma ve çalışma ve uygulama ortaçağ astrolojinin yeniden belirleyecek ders materyali yaklaşan döngüsü özetliyor. Essential Ortaçağ Astrolojisi Döngüsü
Ortaçağ Astrolojisi: Rakamlar, katkılar, Outlooks
Bu kısa makale, tarih, rakamlar ve Ortaçağ astrologları felsefi bakış başlayan öğrencilere tanıtır . Ortaçağ Astroloji: Rakamlar, katkılar, Outlooks
Arapça ve Astroloji Kelime
Garip Arapça ve benzeri Pehlevi (eski Farsça) sözcükleri ile karışık mubtazz ( almuten ) veya hilaj ( hyleg )? Aşağıda kısa açıklamaları ve referansları ile çok sayıda ortak koşulları için kaynak malzemeleri PDF Arapça ve Pehlevi Kelime
Natal Konu Kılavuzu İran bu yazıyı
Bu PDF Kılavuzu öğrenciler beş merkezi astrologlar yapısı ve öğretileri anlamak ve karşılaştırmak yardımcı olacaktır İran bu yazıyı I-III maşaAllah, Ebu Ali el-Khayyat, Ömer el-Taberi, Ebu Bekir ve Ebu Ma’shar: I-III İran bu yazıyı Kılavuzu (7/6/10 güncellendi)
Firdariyyat Tablo
Bu tablo, hangi dönemde nasıl belirlemek veya talimatları içerir firdariyyah bir yerli ve ne kadar sürecek, Abu Ma’shar talimatlara göre İran bu yazıyı Firdariyyat Tablo III .
Distribütörler için yükselmeleri Tablo (Sınır yoluyla Yönetmenlik)
Bu tablo, Zodyak işaretleri (derece başına bir dökümünü de dahil olmak üzere), artı hesaplamaları gerçekleştirmek için nasıl talimatlar ascensional kez kapsamlı bir tablo içerir. Bu dağıtımları veya yönlendirmeler, geleneksel astroloji yaygın olarak kullanılan ve ayrıntılı talimatlar ve çizilmesi bulunabilir İran bu yazıyı III . Tablo yükselmeleri dağıtımları için
Astroloji Temelleri Kılavuzu
[YAKINDA] Bu PDF Kılavuzu elemanları, evler, açılar, Lot hesaplamalar, ve daha fazlası gibi temel astrolojik malzeme için birçok kaynaktan gelen bir sözlük ve referanslar sağlayacaktır.
kaynak:http://www.bendykes.com/reviews/study.php
……………………………………………………………………………………………

Kindi veya tam adıyla Ebu-Yusuf Ya’kub ibn Ishak el-Kindi (801?-866?), Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Felsefesinde, Platon, Aristoteles ve Plotinus’un görüşlerinin bir sentezini yapmıştır. Felsefenin yönteminin kanıtlama, kanıtlamanın hedefinin maddeye biçim kazandıran özleri bilmek, felsefenin amacının ise Tanrı’ya erişmek olduğunu öne süren El-Kindi’ye göre, felsefi bilginin ilk basamağı akılyürütmedir. İnsanın akılyürütme yoluyla adım adım basitten bileşiğe ve en yetkin olana doğru yükseldiğini öne süren filozof, varlığa akılcı bir açıdan yaklaştığı için, Tanrı’nın özüne ait sıfatları inkar etmiştir. Tanrı’nın sıfatlarının ancak olumsuz bir biçimde bilinebileceğini savunan El-Kindi’ye göre, Tanrı mutlak Bir’dir. Mutlak varlık olması nedeniyle, Mutlak Bir’in şekli, niteliği, niceliği, maddesi yoktur ve O göreli bir varlık değildir.
HayatıSoylu bir ailenin çocuğu olarak Kûfe’de doğdu. Dedesi Eş’as, Güney Arabistan’ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde’nin hükümdarıydı. Müslüman olduktan sonra kabilesinin ileri gelenleriyle Kûfe’ye yerleşmişti. Babası İshak b. es-Sabbah yıllarca Kûfe valiliği yaptı.Küçük yaşta babasını yitirdi. Çocukluk ve ilk gençlik yılları Kûfe ve Basra’da geçen Kindî, geleneksel temel eğitimden sonra dil ve edebiyat alanında eğitim gördü. Halife Me’mun’un 830’da kurduğu Beytü’l-hikme’deki bilginler topluluğu arasında yer aldı. Mutezili devlet yöneticilerinden destek gören Kindi Ehl-i Sünnet yanlısı Mütevekkil-Alellah’ın iktidarında saraydan uzak kaldı.Kindi felesfeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojidendiyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277’yi bulan bir külliyat oluşturmuştur.Akla büyük bir yer veren Meşşai felsefe akımını ilk başlatan kişi de olan Kindi’nin 17 eseri Latince’ye, 4’ü İbranice’ye tercüme edilmiştir.Ayrıca izafiyet teorisini bulan ilk kişidir. Mekan ve hareketin izafi olduğunu, zamanın cisim ve hareketten ayrı düşünülemeyeceğini söylemiştir.
“Yavaş dediğimiz şey, uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde aynı mesafenin kat edilmesidir.”
diyerek hızlılık ve yavaşlığı hareketin özel halleri olarak ortaya koymuştur.
Eserleri
Risale fil Akl Risale fi Mahiyyetin Nevmi ver Rüya. Risale fil Cevahiril Hamse. Risale fil illetis Selci vel Berdi vel Berki ves Savaiki ver Radi vez Zemherir. Risale fiş Şuaat. Risale fi İhtiyaratil Eyyam. De İntellecto Secondum Aristoteles et Platonem. Risale fi İhtilafil Manazır. Fi Marifeti Kuval Edviyetil Murekkebe. kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Kindi
Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Kindi

………………………………………………………………………………………………..
Ortaçağ Astroloji Eğitim Materyalleri
Ortaçağ astroloji öğrenme ilgilenen varsa, şans! Öğrenciler bugün geleneksel malzeme her zamankinden daha fazla erişim var. Ama mastering malzeme birçok yetkililerin görüşlerini karşılaştırarak içerir. Bu ücretsiz indirilebilir PDF’ler geleneksel kelime bilgisi, eserleri ve teknikleri mantıklı yardımcı olacaktır.

Esansiyel Ortaçağ Astrolojisi Döngüsü Bu belge, çeviriler, okuma ve çalışma ve uygulama ortaçağ astrolojinin yeniden belirleyecek ders materyali yaklaşan döngüsü özetliyor. Essential Ortaçağ Astrolojisi Döngüsü

Ortaçağ Astrolojisi: Rakamlar, katkılar, Outlooks Bu kısa makale, tarih, rakamlar ve Ortaçağ astrologları felsefi bakış başlayan öğrencilere tanıtır . Ortaçağ Astroloji: Rakamlar, katkılar, Outlooks

Arapça ve Astroloji Kelime Garip Arapça ve benzeri Pehlevi (eski Farsça) sözcükleri ile karışık mubtazz ( almuten ) veya hilaj ( hyleg )? Aşağıda kısa açıklamaları ve referansları ile çok sayıda ortak koşulları için kaynak malzemeleri PDF Arapça ve Pehlevi Kelime

Natal Konu Kılavuzu İran bu yazıyı Bu PDF Kılavuzu öğrenciler beş merkezi astrologlar yapısı ve öğretileri anlamak ve karşılaştırmak yardımcı olacaktır İran bu yazıyı I-III maşaAllah, Ebu Ali el-Khayyat, Ömer el-Taberi, Ebu Bekir ve Ebu Ma’shar: I-III İran bu yazıyı Kılavuzu (7/6/10 güncellendi)

Firdariyyat Tablo Bu tablo, hangi dönemde nasıl belirlemek veya talimatları içerir firdariyyah bir yerli ve ne kadar sürecek, Abu Ma’shar talimatlara göre İran bu yazıyı Firdariyyat Tablo III .

Distribütörler için yükselmeleri Tablo (Sınır yoluyla Yönetmenlik) Bu tablo, Zodyak işaretleri (derece başına bir dökümünü de dahil olmak üzere), artı hesaplamaları gerçekleştirmek için nasıl talimatlar ascensional kez kapsamlı bir tablo içerir. Bu dağıtımları veya yönlendirmeler, geleneksel astroloji yaygın olarak kullanılan ve ayrıntılı talimatlar ve çizilmesi bulunabilir İran bu yazıyı III . Tablo yükselmeleri dağıtımları için

Astroloji Temelleri Kılavuzu [YAKINDA] Bu PDF Kılavuzu elemanları, evler, açılar, Lot hesaplamalar, ve daha fazlası gibi temel astrolojik malzeme için birçok kaynaktan gelen bir sözlük ve referanslar sağlayacaktır. kaynak:http://www.bendykes.com/reviews/study.php

……………………………………………………………………………………………

Firdriyyt Table © 2010 Benjamin N. Dykes, PhD

http://www.muslimphilosophy.com/kindi/index.html


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor