Eyyubi hanedanı Necmeddin Eyyub ve oğulları (d.? – ö. 9 Ağustos 1173)

Ev / Genel / Eyyubi hanedanı Necmeddin Eyyub ve oğulları (d.? – ö. 9 Ağustos 1173)

Eyyubi hanedanı Necmeddin Eyyub ve oğulları (d.? – ö. 9 Ağustos 1173)

Necmeddin Eyyub “el-Melik el-Efdal Necmeddin Eyyub bin Şadi bin Mervan. Eyyubi hanedanının atasıdır.
.
Babası Şadi, Bağdat şehrinin valisi olan Bihruz’un yakın arkadaşı idi. Bihruz nüfuzunu kullanarak Necmeddin Eyyub’un Tikrit’in kumandanlığına atanmasını sağlamıştır.Böylece Büyük Selçuklu sultanı Muhammed Tapar Şadi’yi ailesiyle birlikte Tikrit civarına yerleştirdi. İmadeddin Zengi’nin ordusu 1131’de Karaca el-Saki tarafından mağlup edildi ve Zengi, Tikrit’e sığındı. Selahaddin’in babası Necmeddin Eyyub ve amcası Esedüddin Şirkuh, Farsça’da Dağ Aslanı anlamındadır, Zengi’ye yardım etmiş ve Tikrit’te hapsedilen Azideddin el-Mustevfi’nin kaçmasını sağlamışlardır.[kaynak belirtilmeli] Bunun üzerine Bihruz ile araları açılmış, buna mukabil Musul ve Halep Atabeyi Zengilere yaklaşmışlardır. Şirkuh’un bir Selçuklu yüksek memuru öldürme olayından sonra iki kardeş Zengi’ye başvurmuş ve 1138’de görevinden alınan Necmeddin Eyyub ve ailesi İmadeddin Zengi’nin hizmetine girmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Necmeddin_Eyyub

.

Necmeddin Eyyub’un 6 oğlu ve 2 kızı olmuştur.
Melik Nasır Yusuf “Selahaddin Eyyubi”
Melik I. Adil Seyfeddin “Ebubekir Ahmed” bin Eyyub
Melik Muazzam Şemsüddevle “Fahreddin “Turanşah”” bin Eyyub
Melik Aziz Zahireddin “Seyfülislam “Tuğtekin”” bin Eyyub
“Nureddin Şahenşah” bin Eyyub
“Tacülmülk Ebu Said “Böri”” bin Eyyub
“Rabia “Hatun””
“Zümrüt “Hatun””

eyyubi devleti

Selahaddin Eyyubi devletini Türkiyedeki Kürt vatandaşlar ataları olarak kabul etmektedir..

Turanşah, Tuğtekin, Böri erkek isimlerindeki Türk isimleridir..

Kadınlardaki Hatun isimleri Türk ismidir…

Eyyubi soyunun ailesindeki isimlere baktığımızda Türk isimlerini görmekteyiz…

Eyyubi ailesinin Türk isimler ile çağırılması, ataları tarafından Türk isimleri verilmesi aslında birçok sorunun cevabıdır..Günümüz Türkiyede kurulması istenen Kürt devletinin benimsenen tarihi böyledir…

.

YEMEN Eyyubi TÜRK DEVLETİ kurucusu (SELAHATTİN EYYUBİ’NİN AĞABEYİ) Turan Şah (1173-1228)

YEMEN Eyyubi TÜRK DEVLETİ kurucusu (SELAHATTİN EYYUBİ’NİN AĞABEYİ) Turan Şah (1173-1228)

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor