Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Ev / Etiket Arşivi:türk dili

Etiket Arşivi:türk dili

ETRÜSK-TÜRK BAĞI (TÜRKOLOG Firudin Ağasıoğlu prof.Dr. eski egitim bakanı)

Bitik-Etrusk.pdf - Adobe Reader

Vergilinin qədim Roma tarixindən bəhs etdiyi «Eneida» əsərində bu şəhərin əsasını qoyan etrusk soyköklü Romul və Remin troyalı Eneyin törəmələri olduğu bildirilir. Romanınməşhur Qay sülaləsi də özünü troyalı Eneyin soyuna bağla-yırdı. Məşhur Roma imperatoru Qay Yuli Sezar senatda ilk çıxışında «Mən əsilzadəyəm, troyalı Eneyin nəslindənəm» deyərək özünü təqdim etmişdir. Qədim …

Yazının devamı;