Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / TARİH / Güneş zamanları bilimcileri gözlemciler, Muvakkit’lik

Güneş zamanları bilimcileri gözlemciler, Muvakkit’lik

İnsan anatomisinin zamansal uyumu anatomik sağlık için en gerekli ihtiyaçtır.
Zaman İslamiyet döneminin en önemli yaşam değeridir, zamanların hassas değerini ölçerek en iyi dönüm anlarını tesbit ederek yaşamsal hareketlerini oluşturmuşlardır, özellikle güneşin dünyanın yaşam noktası üzerindeki zamanlarını hassas şekilde tesbit etmek için uğraşmışlardır.

Güneşin ve ayın zamanlarının etkileri toplumların önemli yaşam hareketlerini oluşturmuştur, yıldızların zamansal etkilerini de yıldızname bilim dalı olarak tanımlamışlardır.

Zaman bilimcisi; Muvakkit; namaz vaktini ve saati tespit eden kişi.
https://tr.wiktionary.org/wiki/muvakkit

Zaman ölçüm yeri; Muvakkithane
Muvakkithane, muvakkitlerin namaz vaktini ve saati tespit ettikleri, küçük çapta astronomi çalışmaları yaptıkları mekandır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Muvakkithane

selçuklu döneminde kurulmuş gözlem ve araştırma evleri-rasathaneler.

Osmanlı’nın sadece üç yıl çalışan gözlem evi; İstanbul rasathanesi, 620 yıllık saltanat tarihinde başka rasathane kurulmamıştır.
Takiyüddin’in Rasathanesi (Dar-ü’r Rasad-ül Cedid), 1575 yılında Osmanlı bilgini Takiyüddin tarafından İstanbul’da Tophane sırtlarında kurulan gözlemevidir.
1571 yılında Osmanlı Sarayı’na müneccimbaşı olarak atanan Takiyüddin’in padişah III. Murad’a, astronom Uluğ Bey’in Semerkant’da hazırlattığì “Zic-i İlhani” adlı astronomi gözlem ve hesaplarının eskidiğini belirten raporunu sunmasından sonra kurulmuştur. İstanbul Rasathanesinin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair kanıt niteliğinde herhangi bir belge bulunmamasına karşın, rasathanenin aletleri ve yapımı tamamlanmamış bile olsa 1575-1580 yılları arasında gözleme açık olduğu belirlenmiştir.
Rasathane 1580 yılında, Şeyhülislam Kadızade’nin onaylayan fetvası ve padişah III. Murad’ın emriyle denizden topa tutularak yıkılmıştır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Takiyiddinin_Rasathanesi

Takuyiddin
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Takiyiddin
.
.
.
ZAMAN= SONSUZDAN GELEN – SONSUZA GİDEN YOL
HAYAT= SÜREGELEN TEKRAR
.
.

Hakkında Türk Bilimi