ev / ATA / Hey dünya insanları, hepiniz Türk’sünüz, Gene D. Matlock B.A. M.A.

Hey dünya insanları, hepiniz Türk’sünüz, Gene D. Matlock B.A. M.A.

81 yaşında olan yazar Amerikan vatandaşı  El Dorado. kızılderili ataları olan yazar uzun yıllar Meksika’da bulundu ve eşi Meksikalıdır.

.

Kansas’ta doğdu.

.

Bir süre University of New Mexico’da okudu.

.

Aralık 1951’de Meksika’daki Mexico City College’dan İspanyol ve Güney Amerika İlişkileri’nden (Spanish and Latin American Affairs) B.A. derecesini aldı.

.

Daha sonra Deniz Piyadesi olarak bir süre Kore’de bulundu.

.

Ardından Panama ve Meksika dâhil tüm Orta Amerika’yı gezdi. New Orleans’deki Tulane Üniversitesi’nden İspanyolcadan M.A. derecesini aldıktan sonra öğretmenlik yaparak emekliliğe ayrıldı.

.

Hayatı boyunca yaptığı araştırmalarını 1980’den beri yoğunlaştırarak Türk, Hint ve Amerikan yerlilerinin ortak özellikleri üzerinde kitaplar ve birçok makale yazdı.

.

“What Strange Mystery Unites the Turkish Nations, India, Catholicism, and Mexico?: A Concise but Detailed History of Things Divine and Earthly” isimli kitabını yakın zamanda yazdı.

.

Aralık 2008’de kitabı “Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz” adıyla Türkçeye kazandırdı. Çeşitli kanıtlar ışığında Orta Asya’yı ve Türkleri uygarlığın beşiği olarak gören kitap, okurlardan büyük ilgi gördü ve şu an üçüncü baskı aşamasında.

Hakkında Türk Bilimi