İBER YARIMADASINDA ROMA ÖNCESİ ANTİK YERLEŞİM YERİ TURAN

İber yarımadasında Roma öncesinden antik bir yerleşim yeri bulunmaktadır TURAN
Turan bilindiği gibi Türklerin yaşam yeridir.
İber yarımadasında Türk isminde de yerleşim yeri bulunmaktadır.
İber yarımdasındaki Roma öncesi antik yazılar Orhun yazılarına benzemektedir ve bu yazılar günümüzde Türkçe olarak okunmuştur.
.
.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi