İki Dünyanın Şövalyesi Giuseppe Garibaldi 1807-1882 ve başarısı; Osmanlı – Rus savaşı 1878

.
Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882), İtalyan general, toplum bilimci, lider ve yazar, Avrupa ve Amerika’nın birçok yerini gezmiş, askeri ve toplumsal hareketlere katılmıştır.
.
1859’da İkinci İtalyan bağımsızlık savaşı (Avusturya-Sardunya savaşı olarak da bilinir) Sardunya hükümetindeki iç entrikalar ortasında patlak verdi.
Garibaldi tüm general atandı ve “Alp’lerin avcıları ” adlı bir birlik kurdu.
Bu olaydan sonra sadece Sardinya Piyemonte Krallığının etkin biçimde başaracağını varsayarak, İtalya’nın kurtuluşunun hakkındaki Manzini’nin Cumhuriyetçi fikrini terk etti.
Gönüllüleri ile Varese, Como ve diğer yerlerde Avusturyalı’lara karşı zaferler kazandı.
.
Osmanlı’nın yıkılması için yaptığı çalışmalar ve Osmalı’yı yıkmak için halklara gönderdiği Mektupları:

1854 Giuseppe Garibaldi foto Nadar’ın (1870) ingiliz Joseph Cowen (Kohen)’e yazdığı mektup; Ship commonwealth, Tynemouth, 12 Nisan 1854
“-Değerli Dostum Cowen(Kohen)-
Cömertliğin ve fedakârlığınla beni onurlandırdın ve bu, hayatta bir dost medeniyetin vatandaşından gelebilecek en büyük kıymettir. Ben insanlık adına doğdum ve insanlık adına aydınlanırım. Kalbim sadece özgürlük için çarpmaktadır. Dünyadaki tüm ulusların evrensel haklar bakımından özgürlüğü için; Ora e sempre, Şimdi ve sonsuza dek.
İngilizler büyük ve güçlü bir Millettir. İngiltere, İnsanlık Medeniyetinin ilerleyişinde liderdir ve yeryüzünde özgürlük isteyenler için bir yardım elidir.
İngiltere despotluğun düşmanıdır, İngiltere güvenilir bir dost ve sığınaktır, ezilenlerin dostudur, ama İngiltere’nin, Ana Vatanınızın, müttefiklerini koruyabilmesi için artık yeni kaynakları ve yöntemleri olmalı. Ve hangi İtalyan benimle birlikte bu konuda bir adım öne çıkmaz ki!


Hükümetin, otokrat bir tavırla Avusturyalılara iyi bir ders verdi. Avrupa despotlar sebebiyle İngiltere’ye karşı. Bu sebeple İngiltere her ihtimale karşı, bizimle her zaman ittifak içinde olmalı. Asalet ve Kudret dolu kılıcımız, bu konuda İngiltere ile omuza omuza mücadele için her zaman kınından çıkmış bir halde hazırdır.
İngiltere’deki iyi ve fedakâr devlet adamlarına şükranlarımı sunduğumu ilet. Üzgünüm, gerçekten derinden üzgünüm elinizi sıkmadan gideceğim için.
Veda ediyorum kıymetli dostum, ama bu bir (Adieu) Elveda değil. Kalbinizde benim için bir yer açın.
Esenlikler diliyorum.
G.Garibaldi.”
.
1863 Konstantinopolis’teki (İşçilerin Karşılıklı Yardımlaşma Derneği İtalyan İşçi Sendikası) 1863 yılında Beyoğlu / Pera’da İtalyal devlet yönetimini değiştirmek için kuruldu.
Giuseppe Garibaldi, kurucu başkandı.
(Osmanlı devleti, Osmanlı’yı yıkmak için çalışan Giuseppe Garibaldi’ye ve bu kuruluşa neden müsade ettiği bilinmez.)
.
1875 Osmanlı’ya karşı Balkan halklarına yazdığı ayaklanma mektubu; Garibaldi’nin Border Watch gazetesinde 22 Aralık 1875 tarihinde yayınlanan Osmanlı’ya karşı Balkan halklarına yazdığı mektubu; Caprera, 6 Ekim.
Hersekli ve mazlum Doğu Avrupalı kardeşlerime.
Türkler Bursa’ya sürülmelidir. Bir kurt gibi gelip Bosphorus’u (İstanbul Boğazı)’nı geçtiler, yıktılar, katlettiler ve tecavüz ettiler. Bize tarihte Pelasgi şehrini armağan eden halkları yok ettiler. Belki de o halklar Avrupa’daki ilk medeni toplumlardır. Osmanlılar, artık mahvettikleri bu coğrafyada var olmamalı. Bursa’da ve Bursa’nın da ötesindeki ıssızlığın ve azabın içinde tüm görgüsüzlükleri, yağmacılıkları ve zulümleriyle yeteri kadar Anadoluluyu bulacaktır.
O zaman artık ayaklanmalısınız Karadağ’ın, Hersek’in, Bosna’nın, Sırbistan’ın, Tarabya’nın, Makedonya’nın, Yunanistan’ın, Epir’in, Arnavutluk’un, Bulgaristan’ın, Romanya’nın kahraman evlatları! Hepiniz şanlı bir tarihe sahipsiniz. Leonidas, Achilles, Büyük İskender, Scanderbeg ve Spartaküs sizin toplumlarınızda doğmuşlardır. Ve bugün sizler içinizde halen Spartaküsler ve Leonidaslar bulabilirsiniz. Diplomasiye güvenmeyin. Bu kalpsiz yaşlı kadın sizleri aldatıyor. Ama tüm dünyanın erkeklerinin kalbi sizlerle. Bugüne kadar Türkleri destekleyen İngiltere artık tüm fedakârlığı ve içtenliğiyle sizleri destekleyecek ve özgür insanlardan kuracağınız birliği, Hilal’in İmparatorluğuna tercih edecektir. O zaman Türkler Bursa’ya sürülsünler!
Ancak o zaman bağımsız ve özgür olabilirsiniz. Osmanlılar, İstanbul Boğazı’nın bu yakasında (Doğu Avrupa topraklarında, Balkanlarda) var olduğu sürece her zaman savaş sebebi olmaya devam edecektir ve sizler insan olmanın kutsallığına asla sahip olamayacaksınız.
G. Garibaldi.”
.
.
1876 zamanında ortaya çıkan Bulgar isyanları, başıbozuklar vasıtasıyla bastırıldı. Fakat isyanların bastırılması sırasında ölen Bulgarlar için Avrupa’da büyük bir sempati oluştu. İsyanlar sırasında ölen Müslümanların sayısını hiçe sayan Avrupa basını, Osmanlı Devleti’ne karşı çok olumsuz bir kamuoyu yarattı.
Bulgar isyanları’ndan kısa bir süre sonra, Sırplar da topyekün savaşa girişti. 30 Haziran 1876 tarihinde Sırbistan, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Temmuz ayına gelindiğinde, Bulgarları savunan Avrupa kamuoyu, Sırpları da savunmaya başladı.
.

.
1877 Rusya 24 Nisan 1877’de Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlılara savaş açtı. Kısa bir süre sonra da tam bağımsızlığını kazanmak isteyen Rumenler savaşa Rusların safında katıldı.
Bulgar isyancıları ve Sırplar da Osmanlılarla savaşan Ruslara ve Rumenlere katıldı.
.
1878 Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.
.

Giuseppe Garibaldi Batı Avrupa’ya kalan Roma mirasını Cermen halklarından kurtarmak için savaşmış ve başarmıştır, 1. Dünya savaşı Batı Avrupa’nın Cermen halkı ve müttefiki Osmanlı ile savaşıdır.

1452 İki parça Avrupa ve Roma’da taç giyen son imparator Habsburg Kutsal Roma İmparatoru

1452 İki parça Avrupa ve Roma’da taç giyen son imparator Habsburg Kutsal Roma İmparatoru

.

Haha sonraki yıllarda Hitler, parçalanmış Cermen halklarını birleştirmek için savaşmıştır.

.

Hakkında Türk Bilimi