İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)

Ev / Genel / İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)

İspanya Müslüman tarihi, Tarık Bin Ziyad (689-720), Endülüs Emevi Devleti (756-1492)

ELHAMRA SARAYI

Tarık Bin Ziyad kimdir….

Atatürk zamanında 1933 yılında yani bundan 80 sene evvel ortaokul 2 için çıkartılan tarih kitabındaki yazılanlara göre bir Türktür, bilinen tarihi bilgiler bu tezi doğrular niteliği taşımaktadır.
Kaynak: Atatürk zamanında 1933 yılında yani bundan 80 sene evvel ortaokul 2 için çıkartılan tarih kitabı.
Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler bulunmakta, kaynaklarda Arab, Berberî ve İranlı olduğu zikredilmektedir.
Kaynak: http://www.forumdas.com/konu/tarik-bin-ziyad-kimdir.139177/
Târık bin Ziyâd, Emevîler zamanında, Afrika’nın fethi için vazifelendirilmiş Mûsa bin Nusayr’ın azâdlı kölesidir.
Musa bin Nusayr, kendisinde sağlam karakter, kahramanlık, azim ve irade, isabetli karar vermek, fasih konuşma, dinleyenlerde derin tesirler uyandıracak bir hitabet görünce, onu Endülüs’ü (İspanya’yı) fethe gönderdi.
Târık bin Ziyâd, emrindeki dört gemi ve yedi bin asker ile 711 (H. 92) yılında Endülüs’e hareket etti.
Kaynak: http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d275s031m1
İspanya’daki Vizigot Krallığı’nın son kalıntılarının arasındaki karışıklık, çekişme ortamında ispanyol yahudileri ve bazı vizigot yöneticilerinin daveti üzerine İspanya’ya 711 yılında çıkarak önemli birçok şehri fetheden komutandır.Kuzey Afrika’nın fethi döneminde İslam  Orduları komutanı Musa bin Nusayr’ın hizmetine girdi.

İspanya’daki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyat’ı 7000 kişilik bir kuvvetle İspanya üzerine görevlendirdi. 7000 kişilik ordusu ile Cebelitarık Boğazı’nı (ki boğaz Cebelitarık adını Tarık Bin Ziyad’dan almıştır) geçen Tarık bin Ziyad İspanya’ya çıkar çıkmaz ilk iş olarak gemilerini yaktırarak askerlerinin geri dönme umudunu kırdı. Askerlerine şu tarihi sözleri söyledi: “—Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden sahip olabileceğiniz vardır.”

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ
Abbasilerle yapılan çatışmadan kurtularak İspanya’ya geçen Emevi hanedanından
Abdurrahman, İspanya’da 756 da Endülüs Emevi devletini kurdu.

Kurtuba’yı (bügün Cordoba) başkent yaptı. Endülüs Emevi hanedanlığı 1031 de son buldu.

Bundan sonra, çeşitli beylikler halinde İslam varlığını İspanya’da 1492 ye kadar sürdü.

Kuzey
Afrika’dan gelen Murabıtlar (1090)  , Muvahhidler’in (1145) egemenlikleri kısa
ömürlü oldu.

Gırnata’da (bugün Granada) tutunan Nasriler 1230 dan 1492 ye kadar
İspanya’da İslamın varlığını sürdürdüler.


İslam dünyasında bilim kurumu anlamında açılan ilk kurum, Emevi halifesi 1. Velid
(705-715) zamanında, Şam’da 707 yılında kurulmuş olan hastahane ve ona bağlı medrese
(tıp fakültesi) dir.
Endülüs Emevi Devleti (756-1031) dönemi ve arından beylikler döneminde (1031-1492)
İspanya’da çok sayıda medrese ve kütüphane kuruldu. Kurtuba, Gırnata, Tuleytula
(bugün Toledo) İşbiliye (bugün Sevilla) bilim ve kültür merkezleri oldular. İbn Cebirol
(11. yy), İbn Bacce (1032-1138), İbn Tufeyl (?-1185) ve İbn Rüşd (1126-1198),

Kurtuba Emevi Emirleri

 • 756-788..I. Abdurrahman
 • 788–796..I. Hişam
 • 796–822..I. Hakem
 • 822–852..II. Abdurrahman
 • 852–886..I. Muhammad
 • 886–888..Mündhir
 • 888–912..Abdullah bin Muhammed
 • 912–929..III. Abdürrahman

Kurtuba Emevi Halifeleri

 • 929–961..III. Abdurrahman, halife olarak.
 • 961–976..II. Hakem
 • 976–1008..II. Hişam
 • 1008–1009..II. Muhammed
 • 1009–1010..Süleyman II
 • 1010–1012..II. Hişam, (ikinci defa)
 • 1012–1016..II. Süleyman, (ikinci defa)
 • 1017..IV. Abdürrahman

Emevi hanedani yerine Hammudi hanedanı gelmesi.

 • 1016–1018..Ali bin Hammud-el-Nasır
 • 1018–1021..Kasım ibn Hammud-el-Ma’mu
 • 1021–1023..Yahya bin Ali bin Hammud-el-Mu’tali
 • 1023…Kasım bin Hammud-el-Ma’mu (ikinci defa)

Emevi Hanedanı’nın tekrar hükümdarlığa geçmesi.

 • 1023–1024..V. Abdürrahman
 • 1024–1025..III. Muhammed
 • 1025-1026..Ara hükümdar Yahya bin Ali bin Hammud el-Mu’tali
 • 1026–1031..III. Hişam

Mülûkü’t-Tavâif (Beylikler) Dönemi (1031-1090)

Endülüs Emevi Devletinin son halifesi olan III. Hişam 1031  yılında öldüğünde Endülüs toprakları çok sayıda bağımsız devletçiklere bölündü. Bu devletçikler hem kendi aralarında çarpışmaya başladılar, hem de İspanya’nın Hristiyan devletçiklerinin de saldırılarıyla karşı karşıya kaldılar. Bazı tavfa devletleri para karşılığı Hristiyan şövalyeleri de ordularında kullandılar. Örneğin El Cid (Arapça’daki El-Seyid adından gelir) adıyla tanınan Rodrigo Díaz de Vivar bunların en ünlüleri arasında yer alır. Bu karmaşık durum Reconquista’yı hızlandırdı ve İspanya’da İslam’ın varlığını zayıflattı.

Murabıtlar Dönemi (1090-1147)

Aslen Kuzey Afrika  kökenli bir hanedan olan Murabıtlar, Endülüs Emevilerinin parçalanmasını izleyen karışıklık döneminde, düzenli bir askeri güce sahip olmalarının da verdiği avantajla kısa sürede İber Yarımadasının  Müslüman bölgelerinin neredeyse tamamını ele geçirdiler. 1090 ve 1147  yılları arasında bugünkü İspanya’nın büyük bölümü ve Kuzey Afrika’daki bazı toprakları denetimleri altında tutarak güçlü bir devlet düzeni teşkil ettiler. İlk başlarda güçlerini korusalar da sonraları Hristiyan İber halklarının saldırıları ve Kuzey Afrikalı diğer toplulukların çıkarttığı ayaklanmalar yüzünden güçleri gün geçtikçe tükenen Murabıtlar, kendileri gibi Kuzey Afrika kökenli bir halk olan Muvahhidlerin saldırıları sonucu onların egemenliği altına girerek siyasi egemenliklerini kaybettiler.

Muvahhidler Dönemi (1147-1238)

Muvahhidler gene Kuzey Afrika kökenli bir Müslüman hanedan olup Murabıtlar Devletini yıkarak onların yerine geçtiler. 1146 ve 1248  yılları arasında bugünkü İspanya topraklarının büyük bölümünün yanı sıra Kuzey Afrikadaki bazı toprakları da denetimi altında tuttular. Hıristiyan  saldırıları ve bazı iç karışıklıklar sonucu 1248’de yıkıldılar. İber Yarımadası  üzerinde hüküm sürmüş son büyük devlettir. Bu devletin yıkılışının ardından egemenliğindeki topraklarda bağımsız emirliklerden başka bir şey kalmamıştır.

Gırnata Emirliği

 • 1238 – 1273..I. Muhammad bin Ahmer
 • 1273 – 1302..II. Muhammed
 • 1302 – 1309..III. Muhammed
 • 1309  – 1314..Nasr
 • 1314  – 1325..I. İsmail
 • 1325  – 1333..IV. Muhammed
 • 1333  – 1354..I. Yusuf
 • 1354  – 1359..V. Muhammed  (1. kez)
 • 1359  – 1360..II. İsmail
 • 1360  – 1362..VI. Muhammed
 • 1362  – 1391..V. Muhammed  (2. kez)
 • 1391  – 1392..II. Yusuf
 • 1392  – 1408..VII. Muhammed
 • 1408 – 1417..III. Yusuf
 • 1417  – 1419..VIII. Muhammed (1. kez)
 • 1419. – 1427..IX. Muhammed  (1. kez)
 • 1427.- 1429..VIII. Muhammed  (2. kez)
 • 1430  – 1431..IX. Muhammed  (2. kez)
 • 1431  – 1432..IV. Yusuf
 • 1432  – 1445..IX. Muhammed  (3. kez)
 • 1445..X. Muhammed  (1. kez)
 • 1445  – 1446..V. Yusuf  (1. kez)
 • 1446  – 1448..X. Muhammed  (2. kez)
 • 1448  – 1453..IX. Muhammed  (4. kez)
 • 1453  – 1454..XI. Muhammed
 • 1454  – 1462..Sad  (1. kez)
 • 1462 V. Yusuf  (2. kez)
 • 1462  – 1464..Sad  (2. kez)
 • 1464  – 1482..Abul Hasan Ali  (1. kez)
 • 1482-1483 ..XII. Muhammed.. (1. kez)
 • 1483  – 1485..Abul Hasan Ali  (2. kez)
 • 1485  – 1486..XIII. Muhammed
 • 1486-1492..XII. Muhammed  (2. kez)

KAYNAK:VİKİ


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor