ev / genel / İspanya Turge-Tucia-Türkiye antik yerleşim yeri

İspanya Turge-Tucia-Türkiye antik yerleşim yeri

İspanyanın batısında Turge-Tucia-Türkiye isimli antik bir yerleşim yeri bulunmaktadır.

Antik Çağ; Turcia, Ribera del Órbigo’daki ilk tarihli insan yerleşimiydi.
İletişimi geliştirmek ve insanların ve malların taşınmasını kolaylaştırmak için Romalılar, ana siyasi ve ekonomik merkezleri birbirine bağlayan kapsamlı bir yol ağı geliştirdiler. Bu yolların birçoğu Órbigo bölgesinden geçiyordu. Turcia’nın sonundan geçen, Senda de Astorga veya Camino de los Maragatos adını alan ve Roma kökenli bir yol veya ikincil yol. Bu yol Armellada’da başladı, Turcia castro’nun arkasından koştu, Barbadiel nehrini geçti ve Vega de Antoñán’a yükseldi. Daha sonra, muhtemelen San Román de la Vega’dan geçerek doğrudan Astorga şehri ile bağlantı kuracaktı. Bu yol, mevcut yolun yapımına kadar (1888 civarında) Astorga şehrine seyahat etmek için yaygın olarak kullanıldı.

Orta Çağ; Bugün bildiğimiz kasaba, Yeniden Fetih sırasında bölgede kurulan birçok kasabadan biri olacaktı. i̇lk referansı, 9 yüzyılın ortalarında bölgenin yeniden yerleşimini gerçekleştiren bir kral olan Ordoño I’in hükümdarlığında buluyoruz . O zaman kasabanın adı Turgia idi. Gelenek, şehrin orijinal kuruluşunu Las regueras alanına yerleştirir. Bu toprakların yeniden nüfuslandırılmasının Asturya kralları tarafından teşvik edilmesi, Turcia ile Oviedo Piskoposluğu arasındaki yakın zamana kadar (1954) bağlantıyı açıklamaktadır.
Alfonso IX döneminde 12. ve 13. yüzyıllara ait kapsamlı belgelerin korunduğu Turcia döneminde bazı kraliyet saraylarının varlığı bilinmektedir . Bu saraylar, kralın ana otoritelerle (laik ve dini) görüştüğü ve kararlar aldığı tesadüfi konutlardan biri olmalıdır.
14. yüzyılın ilk üçte birinde , Armellada ile birlikte Turge (Turcia-Türkiye) kasabası, Kral IV. Sancho’nun oğlu Felipe de Castilla’ya aitti.
.

İber yarımadasının antik yazıtları günümüzde bazı dil araştırmacılar tarafından Türkçe okunmuştur.
.
.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi