İST – İSTANBUL VE İSTAN LAR..

İSTANBUL ismini 3 OCAK 1929, tarihinde MUSTAFA KEMAL vermiştir..
Türkçe’de “istan” tanımı, yaşayan topluluk yeri demektir..
İstan bol dediğimizde ise bütün istanların bol olduğu yani ortak olduğu bir yaşam alanı ortaya çıkar. İstanbul ise, bütün istanları burada bul, tanımı çıkar.

İstanbul Karadeniz-Akdeniz ile Avrupa-Asya arsında bir istasyon konumundadır.
.
İstan etimoloji tanımlarını şöyle sıralayabiliriz;
İst; Alan duruşu
Stan – Stant; Sergi duruş alanı
Standart; Ayni özellikteki duruş
Stansiya – İstasyon; Duraklama duruşu yeri
İstanbul – İstanbol; Çoklu duruş yeri
İstan; Topluluk durma yeri
İstop – Stop; Duruş
Stoper; Durduran
Stoa; Üstü kapalı, sütunlu ticaret galerileridir.
Stupa; Duruş yeri – kutsal duruş yeri
.
İSTAN tanımının en erken kullanım tarihinin MÖ 6. yüzyılda Budizm inancında STUPA olarak görmekteyiz, ne kadar daha önceden kullanıldığı hakkında bilgiye rastlayamadık.


.
Türk istan Türklerin duruş alanı – yeri
Bulgar istan Bulgarların duruş alanı – yeri
Yunan istan Yunanların duruş alanı – yeri
Kazak istan Kazakların duruş alanı – yeri
Kırgız istan Kırgızların duruş alanı – yeri
Özbek istan Özbeklerin duruş alanı – yeri
Türkmen istan Türkmenlerin duruş alanı – yeri
Macar istan Macarların duruş alanı – yeri
Tacik istan Taciklerin duruş alanı – yeri
.
.

İST tanmı bir hareketin sonuna getirildiğinde o hareketi kabullenmiş demektir.
Marksist Markçı düşünce duruşu olan ve destek hareketi sahibi
Materyalist Materyalci düşünce duruşu olan ve destek hareketi sahibi
Fütürist Gelecekçi düşünce duruşu olan ve destek hareketi sahibi
Faşist Zorbalık düşünce ve duruşu olan destek hareketi sahibi

Bu örnekler çoğaltılabilir; Optimist, Pesimist, Nihilist, Emperyalist, Kapitalist, Mazohist, Sadist, Konformist, Narsist, Hümanist, Anarşist, Komünist, Sosyalist, Faşist, Ütopist, Senarist, Egoist, Feminist, İdealist, Pozitivist, Despotist, Kanibalist, Militarist, Fütürist, Kübist, Minimalist, Şovenist, Resepsiyonist, Sitilist, Karikatürist, Determinist, Oportunist, Sürrealist, Panteist, Turist, Assolist, Sofist, Realist, Kemalist…….

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi