KONAK, KONDAK-KUNDAK, KONYA VE MUMYA

Konak; geçici yatış yuvası, konaklama dendiğinde istirahat için yatış yeri anlamında kullanılır.

Kundak-kondak ; daimi yatış yuvası, kundak tanımı sadece bebekler için kullanılmaz, genel bir yataklama tanımıdır.
Kundaklar taşıma yuvalarıdır, taşıma yaparken taşınacak varlığı hareketsiz bırakarak taşınma esnasında bağlandığı yerden sıkıca durması için yapılan sarmalama yatağına kundak ya da kondak denir.
Kundak, kondak tanımının zaman ile yozlaşmış kelimesidir, kondak konak tanımının eşdeğeridir

Kundak dendiğinde çoğunlukla bebek sarılımı akla gelir, bebek kundaklamasında bebek hareketsiz kalır, özellikle uyku hallerinde bebekler kundaklanır, bebeklerin kundaklanması dikkat ister, yanlış kundaklanan bebeklerde bazı rahatsızlıklar oluşur.

Silah kundakları; tüfek ya da topların namlularının yataklarına kundak denir.

Mumya; ölü yatış yuvası, mumyalar kundak özelliği taşırlar, mumyalama bir çeşit kundaklamadır, mumya tanımı mum yağı ile kaplanmış kondaklama olmasından alır.
.
Ulukonak; Türk kültüründe konaktan daha büyük bir yapıyı veya ilavelerle genişleyerek bütünleşik bir yapıdan oluşan bir konağı ifade etmekte kullanılır. Daha basit bir yaklaşımla saray manasını verir.
Yerleşik kültüre geçiş sonrası ortaya çıkmış bir öğedir. İhtişamı, saltanatı ve göz alıcılığı simgeler.
Çok fazla sayıda insan barındırdığı için etkileşim fazladır.
Yeryüzündeki tüm büyük uygarlıklarda hükümdar konaklarının ve saraylarının görkemli olması esastır, bu saltanatın gücünü ve otoriteyi sembolize eden bir anlayıştır.
Tarih; Osmanlıda Valiler, idari işlerini “vali konağı” ya da “hükûmet konağı” olarak adlandırılan konak tipi konutlarda gerçekleştirirlerdi. İzmir’in Konak ilçesinin ve Konak Meydanı’nın adı İzmir Hükûmet Konağı’nın bölgede bulunmasından gelir.
.

Konya; Konya tanımı konaklanan yer alnamındadır..
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi